Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Pracownik pokój dyżur/kontakt

dr hab. Grzegorz Baran, prof. UJ

Laboratorium innowacji

3.337

Wizytówka USOSweb

e-mail: g.baran@uj.edu.pl

dr Aleksandra Berkowicz

Laboratorium innowacji

3.337

Wizytówka USOSweb

e-mail: aleksandra.zurowska@uj.edu.pl

prof. dr hab. Piotr Biliński

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

 

Wizytówka USOSweb

e-mail: piotr.bilinski@uj.edu.pl

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

Zakład Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi

3.332

Wizytówka USOSweb

e-mail: ewa.bogacz-wojtanowska@uj.edu.pl

dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ

Zakład Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi

3.328

Wizytówka USOSweb

e-mail: zbyslaw.dobrowolski@uj.edu.pl

dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ

Zakład Rozwoju Społecznego

3.360

Wizytówka USOSweb

e-mail: roman.dorczak@uj.edu.pl

dr Bożena Freund

Zakład Rozwoju Społecznego

3.337

Wizytówka USOSweb

e-mail: bozena.freund@uj.edu.pl

dr Bogna Halska-Pionka

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

3.342

Wizytówka USOSweb

e-mail: bogna.halska-pionka@uj.edu.pl

mgr Ewelina Milewska

Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

3.332

Wizytówka USOSweb

e-mail: e.milewska@uj.edu.pl

dr hab. Dariusz Grzybek, prof. UJ

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

3.354

Wizytówka USOSweb

e-mail: dariusz.grzybek@uj.edu.pl

dr hab. Beata Jałocha, prof. UJ

Zakład Zarządzania Publicznego

3.359

Wizytówka USOSweb

e-mail: beata.jalocha@uj.edu.pl

dr Agnieszka Gloria Kamińska

Zakład Zarządzania Publicznego

3.326

Wizytówka USOSweb

e-mail: akaminska@uj.edu.pl

dr Wioleta Karna

Zakład Rozwoju Społecznego

3.335

Wizytówka USOSweb

e-mail: w.karna@uj.edu.pl

dr Laura Koba

Zakład Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi

3.341

Wizytówka USOSweb

e-mail: laura.koba@uj.edu.pl

dr Jakub Kołodziejczyk

Z-ca Dyrektora Instytutu Spraw Publicznych ds. dydaktycznych

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

3.320

Wizytówka USOSweb

e-mail: jakub.kolodziejczyk@uj.edu.pl

dr Joanna Kołodziejczyk

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

3.320

Wizytówka USOSweb

e-mail: joanna.1.kolodziejczyk@uj.edu.pl
 

dr Andrzej Kurkiewicz

Zakład Zarządzania Publicznego

3.337

Wizytówka USOSweb

e-mail: andrzej.kurkiewicz@uj.edu.pl


dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

3.327
 

Wizytówka USOSweb

e-mail: regina.lenart-gansiniec@uj.edu.pl

dr hab. Mateusz Lewandowski

Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

3.335

Wizytówka USOSweb

e-mail: mateusz.lewandowski@uj.edu.pl

dr hab. Justyna Maciąg, prof. UJ

Zakład Zarządzania Publicznego

3.337

Wizytówka USOSweb

e-mail: justyna.maciag@uj.edu.pl

dr Małgorzata Marzec

Zakład Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi

3.318

Wizytówka USOSweb

e-mail: malgorzata.marzec@uj.edu.pl

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ

Dyrektor Instytutu

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

3.340

Wizytówka USOSweb

e-mail: grzegorz.mazurkiewicz@uj.edu.pl

dr Agata Morgan

Zakład Zarządzania Publicznego

3.326

Wizytówka USOSweb

e-mail: agata.morgan@uj.edu.pl

dr Rafał Musialik

Zakład Rozwoju Społecznego

3.368

Wizytówka USOSweb

e-mail: rafal.musialik@uj.edu.pl

dr Kamilla Noworól

Zakład Rozwoju Społecznego

3.363 Wizytówka USOSweb

e-mail: kamilla.noworol@uj.edu.pl

dr Katarzyna Peter-Bombik

Zakład Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi

3.356

Wizytówka USOSweb

e-mail: k.peter-bombik@uj.edu.pl

dr inż. Maria Rybaczewska

Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

3.342

e-mail: maria.rybaczewska@uj.edu.pl

dr inż. Janusz Sasak

Katedra Zarządzania Rozwojem i Rewitalizacji

3.358

Wizytówka USOSweb

e-mail: janusz.sasak@uj.edu.pl

 

dr Marta Shaw

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

3.317

Wizytówka USOSweb

e-mail: marta.shaw@uj.edu.pl

 

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

3.358

Wizytówka USOSweb

e-mail: lukasz.sulkowski@uj.edu.pl

dr hab. Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, prof. UJ

Zakład Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi

3.327

Wizytówka USOSweb

e-mail: agnieszka.szczudlinska-kanos@uj.edu.pl

dr Joanna Trzópek-Paszkiewicz

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

3.339 Wizytówka USOSweb

e-mail: j.trzopek@uj.edu.pl
 

dr Roksana Ulatowska

Zakład Zarządzania Publicznego

3.339 Wizytówka USOSweb

e-mail: roksana.ulatowska@uj.edu.pl
 

dr Sylwia Wrona

Zakład Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi

3.332

Wizytówka USOSweb

e-mail: sylwia.wrona@uj.edu.pl