Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Laura Koba

Ponadto ukończyła m.in:

- Podyplomowe Studium Praw Człowieka oraz Warsztaty Umiejętności Liderskich  organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w Warszawie.

- 17th Annual International Human Rights Training Programme, zorganizowany przez Canadian Human Rights Foundation w John Abbott College, Saint-Anne-de-Bellevue Quebec w Kanadzie.

- kurs z zakresu negocjacji nastawionych na współpracę i mediacji prowadzony przez Conflict Resolution, Research and Resource Center (USA), Ośrodek Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów ISNS UW i Helsińską Fundację Praw Człowieka.

2011 – 2013 była członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji powstałej przy Premierze RP oraz MAC.

Obecnie jest Społecznym Doradcą Rzecznika Praw Dziecka oraz członkinią Zarządu La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Na początku lat 90. współtworzyła na zlecenie MEN pierwszy program edukacji obywatelskiej w Polsce. Przez  16 lat prowadziła Szkołę Praw Człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 2010 r. zorganizowała Rzecznikowi Praw Dziecka 16 konferencji naukowych, pt. „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka” oraz w 2012 r. następne konferencje zorganizowane we wszystkich województwach, w związku z ogłoszonym przez Sejm RP – Roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Współorganizatorami tych konferencji były wiodące w rejonie uczelnie wyższe (przeważnie uniwersytety), Kuratoria Oświaty oraz inne instytucje państwowe i organizacje pozarządowe.

Od ponad trzydziestu lat zajmuje się (w teorii i w praktyce) prawami człowieka w Polsce oraz prawami człowieka w systemie globalnego zarządzania.

Laura Koba, Prawa człowieka w edukacji w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2014.

Laura Koba, Wiesław Wacławczyk (red.), Prawa Człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Laura Koba, Maciej Nowicki, Prawa i wolności człowieka i Historia praw człowieka, w: Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela. Wydawnictwo CODN, Warszawa 2002.

Laura Koba, Bogdan Drozdowicz, Katarzyna Błasińska (red.), Od mowy nienawiści, poprzez tolerancję, do porozumienia Scenariusze lekcji, warsztatów, debat, Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Gdańsk 2015.

Sądy konstytucyjne (opracowanie tekstu merytorycznego oraz scenariuszy zajęć), w: Edukacja w zakresie praw człowieka w Polsce, HFPC, Warszawa 1997.

13 haseł (Cudzoziemcy i uchodźcy; Dyskryminacja; Fundacje; Konstytucyjne prawa i wolności; Międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka; Obywatelstwo; Prawa człowieka; Rasizm; Rzecznik Praw Obywatelskich; Sądy; Skarga konstytucyjna; Stowarzyszenia; Zgromadzenia) w: Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników, Wydawnictwo Park. Bielsko-Biała 2000 (ostatnie uaktualnienie w  2009).

Prawa człowieka w debacie publicznej w okresie transformacji ustrojowej, w: Julita Agnieszka Rybczyńska, Agnieszka Demczuk (red.), Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, Wyd. UMCS, Lublin 2012.

Monitoring i ewaluacja w badaniach świadomości praw człowieka w szkole, w: Zarządzanie Publiczne Nr 3(19)2012, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ, red. Joanna Kołodziejczyk, Roman Dorczak.

Bioetyka jako problem współczesności, w: Maria Ochwat (red. naukowa), Ekonomiczne i kulturowe aspekty wybranych problemów globalnych, Chorzowskie Studia Polityczne 8/2014, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Chorzów 2014.

Human Rights Education, w: Global Education in Poland, Krystyna M. Błeszynska, Marek Szopski and Laura Koba, w: Encarna Sorino (ed.), Rethinking Education for a Global, Transcultural World, The Ohio State University 2015.

Zarządzanie mediami a społeczna odpowiedzialność mediów, w: Jacek Sobczak, Katarzyna Chałbińska-Jentkiewicz, Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Najcięższe naruszenia praw dziecka w XXI wieku, w: Mira Malczyńska-Biały, Grzegorz Pawlikowski, Krzysztof Żarna (red.), Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku, Rzeszów 2016.