Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi

Zakład koncentruje się na następujących obszarach badań:

  • teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji obywatelskich; aspekty humanistyczne zarządzania organizacjami obywatelskimi.
  • zasady zarządzania w sektorze pozarządowym: teoria i praktyka zarządzania obywatelskiego, modele funkcjonowania organizacji obywatelskich, zasady, formy i obszary współdziałania w organizacjach pozarządowych w kontekście partycypacji publicznej i wartości społecznych i kulturowych.
  • współczesne problemy zarządzania organizacjami trzeciego sektora: patologie organizacyjne, marketyzacja i upaństwowienie, etyka i wartości w działaniu.
  • non profit marketing: promocja instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, marketing polityczny, kampanie wyborcze,  kampanie społeczne, wizerunek osób publicznych.
  • współczesne problemy polityki społecznej: polityka społeczna jako nauka i praktyka, system sprawowania władzy a realizacja celów polityki społecznej, ubezpieczeniowe oraz zaopatrzeniowe elementy systemu zabezpieczenia społecznego, świadczenie usług społecznych, rola instytucji publicznych i obywatelskich w rozwiązywaniu problemów polityki społecznej.


Zakład  prowadzi  projekt  Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego >>> http://www.uj.edu.pl/web/odo-wzks

Skład osobowy:

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ - kierownik

dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ

dr hab. Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, prof. UJ

dr Laura Koba

dr Małgorzata Marzec

dr Katarzyna Peter-Bombik

dr Sylwia Wrona