Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, prof. UJ

Jednostka: Zakład Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi

e-mail: agnieszka.szczudlinska-kanos@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Absolwentka kierunku studiów: zarządzanie i marketing ze specjalnością zarządzanie kadrami na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierunku studiów politologia ze specjalnością administracja publiczna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt opracowań naukowych, wśród których znajdują się: monografie autorskie i współautorskie, redakcje monografii, rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach naukowych oraz publikacje pokonferencyjne. Pełni rolę promotora i recenzenta prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich. Recenzent w licznych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Członek NISPAcee - The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. Audytor Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Kierownik kierunku studiów Zarządzanie polityką społeczną oraz kierunku studiów Polityka społeczna, realizowanych w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Członek Rady Instytutu Spraw Publicznych UJ. Członek Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Członek Rady Naukowej „Monografii i Studiów Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Prezes Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania.
Główne nurty badań i problemy badawcze: polityka publiczna, społeczna, w szczególności rodzinna oraz senioralna; usługi publiczne; zabezpieczenia społeczne, ubezpieczenia społeczne; zarządzanie w samorządzie terytorialnym; partycypacja społeczna; marketing.

https://uj-pl.academia.edu/AgnieszkaSzczudlińskaKanoś

Monografie autorskie

 • Polska polityka rodzinna w okresie przemian: kontekst krajowy i międzynarodowy, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
 • Marketing polityczny w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 242,
  https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21407.
 • Regionalne elity polityczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 184,
  https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1517.

Monografie współautorskie oraz pod redakcją

 • Instrumenty Work Life Balance w Polsce. Teoria i praktyka. Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022 (z: M. Marzec); https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Instrumenty+Work+Life+Balance+w+Polsce/9e89954d-087a-4a79-b5f4-bd25960de837
 • Work Life Balance jako wyzwanie dla zarządzania. Teoria i praktyka. Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022 (z: M. Marzec); https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Work+life+balance+jako+wyzwanie+dla+zarz%C4%85dzania/e6146cbc-2203-4ed8-9552-089524045a0f
 • Emotion in leadership, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020 (red. z: R. Dorczak).
 • Zaufanie jako wartość w polityce społecznej wobec osób starszych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018 (z: M. Marzec).
 • Obszary zarządzania publicznego, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016; s. 152; ISBN: 978-83-65688-02-9 książka; e-ISBN: 978-83-65688-02-6 (z: A. Kożuch, B.Kożuch, Ł.Sułkowski, E. Bogacz-Wojtanowska, M.Lewandowski, K.Sienkiewicz- Małyjurek, S. Jung-Konstanty); https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32896.
 • Participation as a management tool in local government units, Scientific Society of Contemporary Management and Business and Rural Development Management Institute Kraków, Kowno 2016, s.150; eISBN 978-83-61630-01-2; ( z: Z. Dobrowolski, A.J. Kożuch, P. Pypłacz, J. Sasak, J. Žukovskis);
  https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35275.
 • Wyzwania przywództwa i zarządzania edukacyjnego, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016; s. 105; ISBN: 978-83-65688-10-1 książka; e-ISBN: 978-83-65688-11-8; (z: R. Dorczak, Z. Dobrowolski, R. Gansiniec-Lenart, A. Hesse-Gawęda, M. Kałużyńska, M. Łagodzińska, M. Słuszko-Ciapińska); https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35752.
 • Wybrane aspekty zarządzania procesowego w administracji publicznej, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, Kraków 2016, s.108; e-ISBN 978-83-61630-03-6; (z: Michał Flieger, Marcin Flieger, W. Glabiszewski, K. Peter-Bombik);
  https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36431.

Podręczniki, materiały szkoleniowe, raporty

Rozdziały w monografiach naukowych

 • Praca czy życie rodzinne? – czyli kilka uwag dla zarządzających oraz władz publicznych [w:]  G. Baran (red.), Współczesne wyzwania zarządzania publicznego, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022, s. 57-78 (z M. Marzec).
 • Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju polskiej polityki rodzinnej w latach 1989-2020 [w:] Ekonomia polityki rodzinnej: wybrane zagadnienia, Szczepaniak-Sienniak J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2021.
 • Metaphors of emotions: how school heads understand role of emotions in their work? [in:] R. Dorczak, A.Szczudlińska-Kanoś (ed.), Emotions in leadership, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020 (z: R. Dorczak).
 • Social participation in the process approach in public organisations (illustrated by the example of TSU) [w:]  B. Jałocha Beata, R. Lenart-Gansiniec, E. Bogacz-Wojtanowska, G. Prawelska-Skrzypek (red.), The complex identity of public management : aims, attitudes, approaches, Wyd. Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Kraków 2017, s. 59-72 (z: J. Maciąg, J. Sasak).
 • Regionalization and the functioning of Polish local administration, [w:] K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski, (red.), Uczestnictwo polityczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2017, s. 115-132.
 • Nowoczesne zarządzanie publiczne a wartość publiczna w instytucjach polityki społecznej [w:] J. Krzyszkowski, M. F.Gawrycki, A. Kusztelak, A. Makarewicz-Marcinkiewicz (red.), Polityka społeczna w Polsce. Stan badań i programy kształcenia w szkole wyższej, UP, Poznań 2016, s. 157-171 (z: R. Musialik).
 • Zabezpieczenie społeczne osób starszych w koncepcji ugrupowań politycznych Sejmu VIII  kadencji A. Depta, (red.), Problemy i perspektywy zarządzania w społeczeństwie ryzyka oraz zagadnienia jakości życia, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, s. 109-122.
 • Dyrektor szkoły jako lider w środowisku lokalnym, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu, WUJ, Kraków 2015, s. 107-119 (z: M. Kaczmarek –Śliwińska).
 • Dyrektor jako lider w zmieniającej się przestrzeni mediów, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu, WUJ, Kraków 2015, s. 177-194 (z: M. Kaczmarek –Śliwińska).
 • Territorial development as an area of ​​multi-level cooperation, [in:] G. K. Takácsné (ed.), Changing, Adapting Agriculture and Countryside”  Károly Róbert College, Gyöngyös- Hungary 2014, s. 1165-1172 (z: A. Noworól).
 • Polityka europejska wobec problemu starzejącego się społeczeństwa na przykładzie polskich ugrupowań politycznych w Parlamencie Europejskim VIII kadencji, [w:] A. Depta, (red.), Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 269-277 (z: K. Peter- Bombik).
 • Reprezentacja czy partycypacja- rola współczesnego lidera społecznego, [w:] A. K. Piasecki (red.), Lider społeczny XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 99-110.
 • Unconventional marketing in local elections, [w:] B. Nitschke, K. Glinka (red.) Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2012, s. 152-161.
 • Kobiety na regionalnej scenie politycznej, [w:] A. Frątczak (red.), Kobiety wobec polityki -  kobiety w  polityce, Krakowska Akademia, Kraków 2009, s. 33-53.
 • Internet jako czynnik konkurencyjności partii politycznych – wybory 2007, [w:] K. Pokorna – Ignatowicz, Wybory parlamentarne 2007. Media w kampanii wyborczej, Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków 2008, s. 67-84.
 • Polityczne zróżnicowanie województw na przykładzie województwa małopolskiego, [w:] M. Dajnowicz (red.), Oblicze polityczne regionów Polski, wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007, s. 257-275 (z: B. Węglarz).
 • Wizerunek przywódcy w wyborach, na przykładzie rywalizacji Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska, [w:] A. K. Piasecki (red.), Model przywództwa, wyd. Profesja, Kraków 2006, s. 242-257.

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Innovative work-life balance after covid-19, “International Journal of Contemporary Management”, (z: M. Marzec, B. Freund, A. Miceikienė) (w druku).
 • The importance of Work Life Balance for contemporary management and public policies, “European Research Studies Journal” no 1/2023 (z: M. Marzec).
 • Parents' Expectations about Educational Institutions during the Pandemic: Results of Nationwide Questionnaire Research in Poland, “Risks” no 1/2022 (z: M. Marzec, B. Freund).
 • Opportunities and threats of robotic process automation in public service development, „Zarządzanie Publiczne; Public Governance” no 2/2020, Uniwersytet Ekonomiczy w Krakowie, Kraków 2020, (z: G. Baran, A. Berkowicz, M. Marzec, J. Sasak).
 • The directions of development of public electronic services in Poland in times of demographic crisis; IBIMA 2020; “Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)”, K. S. Soliman (ed.), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges; International Business Information Management Association (IBIMA), USA, s. 3017- 3025.
 • Management of family policy instruments aimed at balancing work and private life - example of Poland; IBIMA 2020; “Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)”, K. S. Soliman (ed.), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges; International Business Information Management Association (IBIMA), USA, s. 3026 – 3033.
 • Polish family policy in the face of the Covid - 19 pandemic. Results of pilot studies „Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy”, nr 1/2020, Hyperion University, Hyperion Research and Development Institute in Bucharest, Bucharest 2020, s. 85-97.
 • Problems of social security of young creators and artists in Poland. Conclusions from studies on graduates of higher schools of art in Poland, ”Proceedings of ICERI2019 Conference”, Seville, Spain, 11-13 November 2019, s. 5618- 5626, (z: M. Marzec, E. Bogacz-Wojtanowska, S. Wrona);
 • Evaluation of artistic education from the perspective of the competences of artists entering the labour market. Conclusions from studies on graduates of higher schools of art in Poland, ”Proceedings of ICERI2019 Conference”, Seville, Spain, 11-13 November 2019, s. 5610- 5617, (z: M. Marzec, S. Wrona, E. Bogacz-Wojtanowska);
 • The influence of higher schools of art on the trajectories of the artistic success of their graduates. Case study from Poland, ”Proceedings of ICERI2019 Conference”, Seville, Spain, 11-13 November 2019, s. 5643- 5650, (z: S. Wrona, E. Bogacz-Wojtanowska, M. Marzec),
 • “The forgotten skill”. About the gaps in teaching about cooperation at higher schools of art in Poland, ”Proceedings of ICERI2019 Conference”, Seville, Spain, 11-13 November 2019, s. 5657- 5663, (z: E. Bogacz-Wojtanowska, S. Wrona, M. Marzec),
 • Legitimization of pension institutions. The need or necessity? „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, vol. 63, nr 9/2019, s. 172-184; (z: M. Marzec).
 • Universities of the Third Age and their role in activating older people in Poland „Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy”, nr 1 /2018, Hyperion University, Hyperion Research and Development Institute in Bucharest, Bucharest 2018, s. 129-142; (z: K. Peter- Bombik).
 • The levels of trust in the pension system: a Polish perspective, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno - Społeczne Studia i Prace”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa nr 4/2018, s. 141- 159; (z: M. Marzec).
 • Participation of citizens in the creation of public services in Małopolska and Piacenza, Scientific Journal of University of Szczecin "Service Management", (w druku) (z: J. Sasak, E. A., Vendramini).
 • Universities of the Third Age and their role in activating older people in Poland „Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy”, Issue 1 /2018, Hyperion University, Hyperion Research and Development Institute in Bucharest, Bucharest 2018 (w druku) (z: K. Peter- Bombik).
 • Facebook as a Tool for Managing Relations between Universities and Students in Poland and Lithuania. Effects of Pilot Studies. Regional Formation and Development Studies, Journal of Social Sciences,, Klaipėda University, Social Science Faculty, No. 2 (22)2017, s. 175-185 (z: J. Sasak, L. Šimanskienė).
 • Wyzwania polskiego systemu emerytalnego na przełomie XX i XXI wieku „Rocznik Politologiczny Homo Politicus nr 12/2017. Transformacja, modernizacja, konsolidacja – Polska w latach 1989-2015’’.
 • Partycypacyjny wymiar powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w Małopolsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 108/2016, s. 87-96; (z: K. Peter- Bombik).
 • Problematyka rodzinna w dokumentach strategicznych polskich województw na przykładzie Małopolski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 438/2016, s. 126-138; (z: K. Peter- Bombik).
 • Polityka rodzinna w strategiach rozwiązywania problemów społecznych w powiatach Małopolski, Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym, nr 456/2016, s.41-50; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; (z: K. Peter- Bombik).
 • Saving "For Old Age" - The Capital Forms of Saving for Retirement in the Polish Social Security System „Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy”, Vol.9 Issue 2 /2016, p. 127-140, Hyperion University, Hyperion Research and Development Institute in Bucharest, Bucharest 2016 (z: K. Peter- Bombik).
 • Young people in the labor market as a challenge for social policy in selected polish voivodoships, [w:] E. Sobczak, B. Bal-Domańska, A. Raszkowski (red.), Local and Regional Economy in Theory and Practice, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 394/2015, Wrocław 2015, 118-126; (z: K. Peter- Bombik).
 • Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych, [w:] R. Brol, A. Raszkowski, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 391/2015, Wrocław 2015, s. 83-91; (z: K. Peter- Bombik).
 • Polish pension system as a response to the problems of an aging society, „Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy”, Vol.8. Issue 1/2015, ISSN: 2069-3508, s.149-169, Hyperion University, Hyperion Research and Development Institute in Bucharest, Bucharest 2015; (z: K. Peter- Bombik).
 • "Young family" as the subject of Polish social policy. Fiction or real support? „Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy” Vol.8. Issue 2/2015, ISSN: 2069-3508, s.483-496, Hyperion University, Hyperion Research and Development Institute in Bucharest, Bucharest 2015; (z: K. Peter- Bombik).
 • Participatory Democracy to the contemporary problems of Polish social policy, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering vol 9 no 6/2015, p.1892 -1898, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index, Copenhagen 2015.
 • Family policy as a postulate in the polish presidential election in 2015, [w:] J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 402/2015, Wrocław 2015, s.273-283;  (z: K. Peter- Bombik).
 • Aktywizacja osób starszych na rynku pracy w programach ugrupowań politycznych, [w:] B. Iwankiewicz-Rak, B. Mróz-Gorgoń (red.), Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2014; (z: K. Peter- Bombik).
 • Polityka społeczna i rynek pracy w świetle regionalnej strategii rozwoju: analiza dokumentów strategicznych województwa małopolskiego, Polityka Społeczna 11-12/2014; (z: A. Noworól).
 • Social issues in the program's documents of polish political parties in the elections to the European Parliament of the VIII term [w:]  J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 348/2014, Wrocław 2014, s. 274-284; (z: K. Peter- Bombik).
 • Problem starzejącego się społeczeństwa w dokumentach strategicznych wybranych polskich województw,  [w:] J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 348/2014, Wrocław 2014, s. 263-273; (z: K. Peter- Bombik).
 • Organizacje pozarządowe w marketingowej przyszłości, „Trzeci Sektor” 2013, Recenzja książki prof. dr hab. Barbary Iwankiewicz – Rak, Marketing w organizacjach pozarządowych - obszary zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011;
 • Wspólnoty lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna” 3/2013, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP);
 • Polityczne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym Polski, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyd. WSO-WLąd, Wrocław 3/2013;
 • Polityczne uwarunkowania świadczenia usług społecznych, [w:] B. Iwankiewicz – Rak, A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Usługi w Polsce 2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego w serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Ekonomiczne Problemy Usług. Service Management, Szczecin 2012;
 • Marketing polityczny w polskim samorządzie regionalnym, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3/2009, Wyd. Scholar, Warszawa 2009;
 • Skuteczność list wyborczych w świetle elekcji z 2005 i 2006 roku, Athenaeum Political Science, nr 17/2007, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.

Recenzowane materiały pokonferencyjne

 • Social Media in Innovation Studies Of International Research Network Managed by the Institute of Business and Rural Development Management of Aleksandras Stulginskis University and Institute of Public Affairs of the Jagiellonian University; International Scientific-Practical Conference "Management-Cooperation- Innovations", November 25, 2016, ISBN 978-609-449-109-2; ISBN 978-609-449-108-5 on line; s. 34-36; (z: A. J. Kożuch, P. Pypłacz, Janusz Sasak, J. Žukovskis).
 • Social participation as a basic for the development of local government units, ; International Scientific-Practical Conference "Management-Cooperation- Innovations", November 25, 2016, ISBN 978-609-449-109-2; ISBN 978-609-449-108-5 on line; s. 37-38 (z: A. J. Kożuch, P. Pypłacz, Janusz Sasak).
 • The modeling of public services consistent with the requirements of  citizens, ; International Scientific-Practical Conference "Management-Cooperation- Innovations", November 25, 2016, ISBN 978-609-449-109-2; ISBN 978-609-449-108-5 on line; s. 39-40 (z: A. J. Kożuch).
 • The popularity of social media among students of selected countries of the EU – The project implemented in the framework of the international research team; International Scientific-Practical Conference "Management-Cooperation- Innovations", November 25, 2016, ISBN 978-609-449-109-2; ISBN 978-609-449-108-5 on line; s. 55-57 (z: P. Pypłacz, Janusz Sasak, J. Žukovskis).

 • Kierownik międzynarodowego zespołu badawczego: „Innovation in the self-government sector” od 01 czerwca 2016 roku. Uniwersytet Jagielloński, Kraków WZiKS; Aleksandro Stulginskio Universitetas, Kaunas, Lithuania, Faculty of Economics and Management.
 • 2013 – 2014; Udział projekcie "Przywództwo i zarządzanie w oświacie- opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek", Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, www.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl,
 • Członek zespołu odpowiedzialnego za „politykę oświatową”
 • 2017-2018 - A. Szczudlińska-Kanoś – kierownik projektu i wykonawca, Polityka senioralna wobec wyzwań współczesności – wymiar lokalny, krajowy i międzynarodowy, Uniwersytet Jagielloński, WZiKS, Kraków
 • 2015-2016 - A. Szczudlińska-Kanoś – kierownik projektu i wykonawca, Współczesne wyzwania starzejących się społeczeństw, Uniwersytet Jagielloński, WZiKS, Kraków
 • 2015-2016 - A. Szczudlińska-Kanoś – kierownik projektu i wykonawca Współczesne problemy polityki społecznej, Uniwersytet Jagielloński, WZiKS, Kraków.
 • 2014-2015 - A. Szczudlińska-Kanoś – kierownik projektu i wykonawca; Regionalne zróżnicowania usług społecznych w Polsce i na świecie w kontekście współczesnych problemów polityki społecznej, Uniwersytet Jagielloński, WZiKS, Kraków.
 • 2012-2013 - A. Szczudlińska-Kanoś – kierownik projektu i wykonawca; Regionalne elity polityczne w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, WZiKS, Kraków.
 • 2011 - A. Szczudlińska-Kanoś – kierownik projektu i wykonawca; Marketing polityczny w regionie, Uniwersytet Jagielloński, WZiKS, Kraków.

 • Staż badawczy w Aleksandro Stulginskio Universitetas, Faculty of Economics and Management, The Business and Rural Development Management Institute, Kaunas, Lithuania; 2017.
 • Staż badawczy w Aleksandro Stulginskio Universitetas, Faculty of Economics and Management, The Business and Rural Development Management Institute, Kaunas, Lithuania, - “Processes of participation in local government units”, jako ekspert w ramach prac międzynarodowego zespołu badawczego „Innovation in the self-government sector” Uniwersytet Jagielloński, Kraków WZiKS- Aleksandro Stulginskio Universitetas, Kaunas, Lithuania, Faculty of Economics and Management; 2016.
 • Staż dydaktyczny - Aleksandro Stulginskio Universitetas, Faculty of Economics and Management, The Business and Rural Development Management Institute, Kaunas, Lithuania; 2016.
 • Staż naukowy - Aleksandro Stulginskio Universitetas, Faculty of Economics and Management, The Business and Rural Development Management Institute, Kaunas, Lithuania; 2015.
 • Erasmus + - Aleksandro Stulginskio Universitetas, Faculty of Economics and Management, The Business and Rural Development Management Institute, Kaunas, Lithuania; 2016.