Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Trzópek-Paszkiewicz

Jednostka: Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

e-mail: j.trzopek@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb


Pracowniczka badawczo-dydaktyczna w Zakładzie Przywództwa i Zarządzania w Edukacji. Absolwentka Zarządzania w oświacie i Zarządzania w sektorze publicznym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme, w ramach którego odbyła staż badawczy w Finlandii (Institute of Educational Leadership, Department of Education, University of Jyväskylä). Autorka i współautorka publikacji naukowych z obszaru nauk o zarządzaniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania projektami i zarządzania firmą. Pełni funkcje menedżerskie w sektorze prywatnym od roku 2013 na stanowiskach: Specjalistka ds. transferu technologii i klastrów, Menedżerka projektów badawczo- rozwojowych, Ekspertka ds. finansowo- księgowych, Dyrektorka zarządzająca. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów społecznych, kulturalnych, sportowych i gospodarczych o łącznej kwocie dofinansowania ponad 100 mln zł (ustalenie źródła finansowania, opracowanie projektu, realizacja, rozliczenie).

Joanna od roku 2009 pracuje w trzecim sektorze, współzałożyła i prowadzi organizację pożytku publicznego (www.blekit.org). W Stowarzyszeniu pełni funkcję członka zarządu oraz menedżera oświaty. Od roku 2021 Stowarzyszenie jest organem prowadzącym placówkę edukacyjną- Żłobek i Niepubliczne Przedszkole Źródełko.
 

Przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest:

Środowisko społeczne

W tym nierówności, wyrównywanie szans edukacyjnych, inkluzja, innowacje społeczne. W 2009 roku zainicjowała powstanie organizacji pozarządowej, której misją jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich.
 

Przywództwo edukacyjne i zarządzanie w edukacji

Szkoła jest źródłem zmiany, współtworzy rzeczywistość, daje szansę, tworzy przyszłość. Aby to było możliwe potrzebne jest odpowiedzialne, inspirujące, wspólnotowe przywództwo edukacyjne oparte na wynikach interdyscyplinarnych badań naukowych.
 

Zarządzanie projektami

Projekty, to nie jedynie obecna moda czy sposób na pozyskanie zewnętrznego dofinansowania, ale sposób myślenia, sposób wdrażania polityk społecznych i gospodarczych.

  1. Trzópek-Paszkiewicz, J. (2020). Znaczenie kontekstu społecznego w procesie uczenia się uczniów : obszary poszukiwań. In J. Kołodziejczyk (Ed.), Doskonalenie procesów edukacyjnych : obszary i narzędzia (pp. 47–54). Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Doskonalenie+proces%C3%B3w+edukacyjnych-obszary+i+narz%C4%99dzia/4f1797d5-c52f-4188-abc2-ea92afc9a27e
  2. Kołodziejczyk, J., & Trzópek-Paszkiewicz, J. (2016). The competency of creating a vision and concept of the school  and the competency of effective communication of a vision and concept of the school : research reports. In T. Hurley & E. O’Connor (Eds.), Leadership for future focused education and learning for all (pp. 90–106). Drumcondra Education Centre. http://www.ecdrumcondra.ie/images/B5_ENIRDELM_2016_BOOK_FINAL.pdf
  3. Mazurkiewicz, G., & Trzópek-Paszkiewicz, J. (2015). Cooperation needed indeed? : school leaders’ opinions. Contemporary Educational Leadership, 2(1), 56–70. http://www.cel.journal.uj.edu.pl/documents/61921109/116154769/abstrakt00005.pdf
  4. Trzópek-Paszkiewicz, J. (2015). Platforma internetowa w przestrzeni zespołowego uczenia się. In R. Dorczak & G. Mazurkiewicz (Eds.), Przywództwo edukacyjne : próba zmiany (pp. 101–110). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. https://doi.org/10.4467/K9308.16/15/U.15.4126
  5. Dorczak, R., Kasprzak, T., Kołodziejczyk, J., Mazurkiewicz, G., Oszmaniec, M., Trzópek-Paszkiewicz, J., Van Anh, D., & Walczak, B. (2015). Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w Polsce : raport z badań (R. Dorczak & J. Kołodziejczyk, Eds.; p. 307). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. http://www.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl/images/Raporty/Kompetencje%20przywódcze%20kadry%20kierowniczej.%20Raport%20z%20badań.pdf
  6. Arkusińska, A., Baran, G., Baranowska, K., Bartkowiak, G., Batko, R., Czayka-Chełmińska, K., Domerecka, B., Dorczak, R., Durszewicz, J., Dyląg, A., Elsner, D., Fazlagić, J., Franczak, J., Gancarczyk, J., Gołygowska, A., Grynienko, K., Jałocha, B., Jasiak, J., Jeżowski, Trzópek- Paszkiewicz, J., A., … Włodarski, W. (2015). Model kształcenia dla początkujących dyrektorów szkół i placówek : pakiet szkoleniowy : doskonalenie (G. Mazurkiewicz, Ed.; p. 897). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. https://doi.org/10.4467/K9294.28/e/15.15.3800
  7. Arkusińska, A., Baran, G., Baranowska, K., Bartkowiak, G., Batko, R., Czayka-Chełmińska, K., Domerecka, B., Dorczak, R., Durszewicz, J., Dyląg, A., Elsner, D., Fazlagić, J., Franczak, J., Gancarczyk, J., Gołygowska, A., Grynienko, K., Jałocha, B., Jasiak, J., Jeżowski, A., Trzópek- Paszkiewicz, J., … Włodarski, W. (2015). Model kształcenia dla doświadczonych dyrektorów szkół i placówek : pakiet szkoleniowy : wspieranie (G. Mazurkiewicz, Ed.; p. 901). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. https://doi.org/10.4467/K9295.29/e/15.15.3801
  8. Arkusińska, A., Baran, G., Baranowska, K., Bartkowiak, G., Batko, R., Czayka-Chełmińska, K., Domerecka, B., Dorczak, R., Durszewicz, J., Dyląg, A., Elsner, D., Fazlagić, J., Franczak, J., Gancarczyk, J., Gołygowska, A., Grynienko, K., Jałocha, B., Jasiak, J., Jeżowski, A., Trzópek- Paszkiewicz, J., … Włodarski, W. (2015). Model dla kandydatów na dyrektorów szkół i placówek : pakiet szkoleniowy (G. Mazurkiewicz, Ed.; p. 796). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. https://doi.org/10.4467/K9259.10/e/15.15.3630
  9. Trzópek, J. (2014). Understanding of diversity as a competence of headteachers of polish schools.W: EDULEARN14 Proceedings (ss. 1396- 1401), Publisher: IATED.
  10. Trzópek, J. (2014). Research on polish schools principals- self- evaluation of leadership competencies. W: EDULEARN14 Proceedings (ss. 1426- 1430), Publisher: IATED.