Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Rafał Musialik

Jednostka: Zakład Teorii i Polityki Gospodarczej

e-mail: rafal.musialik@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych w ostatnich latach są problemy leżące na styku ekonomii i zarządzania w sektorze publicznym. W obrębie zarządzania sektorem publicznym jest to koncepcja wartości publicznej. W zakresie ekonomii są to koncepcje użyteczności wielorakiej. Ponadto przedmiotem zainteresowania jest problem optymalnej struktury kapitału w przedsiębiorstwie.

  • Grażyna Musialik, Rafał Musialik, Związek sektora publicznego i rynkowego w koncepcji New Public Management, Studia Ekonomiczne UE Katowice, nr 156/2013. S. 293-301.
  • Grażyna Musialik, Rafał Musialik, Kreacja wartości publicznej, Współczesne Zarządzanie, nr 2, 2013.
  • Grażyna Musialik, Rafał Musialik, Wartość publiczna a legitymizacja, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 305, 2013.
  • Rafał Musialik, Paradygmat w ekonomii a paradygmat w zarządzaniu sektorem publicznym, Studia Ekonomiczne UE Katowice, nr 209/2015. S. 136-145.
  • Grażyna Musialik, Rafał Musialik, Zarządzanie sektorem publicznym a preferencje publiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 403, 2015, s. 172-182.
  • Rafał Musialik, Koncepcja wartości Amitaia Etzioniego, Studia Ekonomiczne UE Katowice, nr 259/2016. S. 89-97.
  • Grażyna Musialik, Rafał Musialik, Decyzje menedżerów dotyczące wyboru źródeł finansowania – aspekt behawioralny, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, nr 43/2016 s. 129-138.
  • Rafał Musialik, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Nowoczesne zarządzanie publiczne a wartość publiczna w instytucjach polityki społecznej, [w:] red. Krzyszkowski Jerzy, Gawrycki Marcin Florian, Kusztelak Andrzej, Makarewicz-Marcinkiewicz Agnieszka, Polityka społeczna w Polsce : stan badań i programy kształcenia w szkole wyższej, Poznań : AR Prodruk, 2016. s. 157-171.
  • Grażyna Musialik, Rafał Musialik, Koncepcje użyteczności wielokrotnej – aspekty metodologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 475/2017, s.207-214.
  • Rafał Musialik, The concept of public value : selected economic problems [w:] Beata Jałocha, Regina Lenart-Gansiniec, Ewa Bogacz-Wojtanowska, Grażyna Prawelska-Skrzypek [ed.], The complex identity of public management : aims, attitudes, approaches, Jagiellonian University, Kraków, 2017 p. 49-57.