Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Teorii i Polityki Gospodarczej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Teorii i Polityki Gospodarczej

Zakład prowadzi badania z zakresu finansów publicznych, zarządzania ryzykiem finansowym, historii myśli ekonomicznej, metod ilościowych podejmowania decyzji ekonomicznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z mikro- i makroekonomii, finansów, metod ilościowych oraz rynków finansowych . Obsługuje proces dydaktyczny w Instytucie Spraw Publicznych oraz Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ. Zakład współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi uczestnicząc rokrocznie w wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Skład osobowy:

prof. dr hab. Andrzej Szopa - kierownik Zakładu

dr hab. Dariusz Grzybek