Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr inż. Janusz Sasak

Jednostka: Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

e-mail: janusz.sasak@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Adiunkt, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Specjalizuje się w informatycznych systemach zarządzania i komputerowych narzędziach wspomagających zarządzanie. W szczególności bada możliwości zastosowania informatycznych systemów zarządzania we wspomaganiu zarządzana procesowego, oraz wykorzystania podejścia procesowego jako narzędzia doskonalenia instytucji sektora finansów publicznych. Skutecznie łączy wiedzę teoretyczną z praktyką wdrążając oparte na zarządzaniu procesowym w obszarze kontroli zarządczej.  Od 2015 Prezes Towarzystwa Naukowego współczesnego Zarządzania.

 • Szczudlińska-Kanoś Agnieszka, Sasak Janusz, Šimanskienė Ligita, Facebook as a tool for managing relations between universities and students in Poland and Lithuania : findings of pilot studies Regional Formation and Development Studies, 2017 vol. 22 no. 2, p. 175-185
 • Maciąg Justyna, Szczudlińska-Kanoś, Sasak Janusz Social participation in the process approach in public organisations (illustrated by the example of TSU) w The complex identity of public management : aims, attitudes, approaches,Jałocha Beata, Lenart-Gansiniec Regina, Bogacz-Wojtanowska Ewa, Prawelska-Skrzypek Grażyna  Jagiellonian University Institute of Public Affairs, 2017, s 59-72
 • Janusz Sasak Benchmarking procesów jako narzędzie doskonalenia administracji Publicznej Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, nr  169 strona 190
 • Janusz Sasak, Kamilla Noworól, Artur Kozuch, Target Costing in the Procedures for Creating a Participatory Budget in Local Government Units (LGUS) Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy,, Volume 6, 2013, strona 215
 • Janusz Sasak, Beata Domańska-Szaruga Application of Process Benchmarking in Improving the Functioning of Public Administration Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 282/2013, strona 81
 • Artur J. Kożuch Kamilla Noworól, Janusz Sasak Rachunek kosztów docelowych w procedurach tworzenia budżetu partycypacyjnego  w jednostkach samorządu terytorialnego Finanse Komunalne Miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych, Nr 12/2013, strona 21
 • Beata Domańska-Szaruga, Artur J. Kożuch, Janusz Sasak The use of process maturity model to assess operational risk management system at institutions of culture Przedsiębiorczość i Zarządzanie, , , TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ I, Strona 283
 • Janusz Sasak, Sylwia Saczyńska-Sokół Changes of Fields of Studies at Polish Higher-Education Institutions in the Context of the Labor Market Needs Econophysics, New Economy & Complexity, , , 2014,
 • J. Sasak, P. Pypłacz, W. Wereda Business process modelling as a tool to improve public services Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy,
 • Paula Pypłacz Janusz Sasak Jan Zukowskis Shaping Small and Medium-Sized Enterprises' Business Environment Journal of Intercultural Management
 • Paula Pypłacz Janusz Sasak Jan Zukowskis The strategy of innovation development of family businesses in the context of the information and communication technologies (ICT)Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach  ZN34/2015
 • Kamilla Noworól, Janusz Sasak, Artur J. Kożuch Partycypacja a komunikowanie w zarządzaniu publicznym Przedsiębiorczość i Zarządzanie,  2016 tom XVII zeszyt 7 cześć I

 • 2015 – nadal Kierownik i koordynator Międzynarodowego Zespołu Badawczego powołanego przez Wydział zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ i Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniewrsytetu Aleksandraza Stulginskisa w Kownie
 • 2016 – Doskonalenie procesów w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Projekt prowadzony  przez Akademię Administracji
 • 2017 – Modelowanie i parametryzacja procesów w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci  w Ameryce – Projekt prowadzony  przez Akademię Administracji
 • 2018 – Audyt Bezpieczeństwa Informacji w PERN – Projekt prowadzony przez SMCG