Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

Katedra koncentruje się na następujących kierunkach badań:

  • Podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu: teoria organizacji, metodologia nauk o zarządzaniu – aspekty humanistyczne i ekonomiczne, organizacja i zarządzanie w polityce społecznej.
  • Zasady zarządzania w sektorze publicznym: teoria i praktyka zarządzania publicznego, modele modernizacji administracji publicznej, zasady współdziałania organizacji publicznych z organizacjami z innych sektorów. Współczesne problemy zarządzania: sprawność organizacji publicznych, kształtowanie kompetencji menedżerów projektów, zarządzanie ochroną zdrowia.
  • Instrumentarium zarządzania: nowe instrumenty zarządzania publicznego, prospołeczne instrumenty współczesnego zarządzania, e-administracja publiczna, zarządzanie międzykulturowe, instrumenty komunikacji w placówkach oświatowych, innowacje organizacyjne w publicznych instytucjach kultury.
     

Skład osobowy:

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - kierownik

dr Mateusz Lewandowski

dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

dr inż. Janusz Sasak

mgr Ewelina Milewska


Doktoranci:

mgr Stanisława Jung-Konstanty