Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Beata Jałocha, prof. UJ

Jednostka: Zakład Zarządzania Publicznego

e-mail: beata.jalocha@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Badaczka zarządzania, specjalizująca się w obszarze zarządzania projektami oraz projektyzacji, a także partycypacyjnych formach współpracy (Action Research, Living lab). Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zarządzanie i Marketing, Studium Pedagogiczne). Studiowała również na Grande École - Bordeaux École de Management we Francji (obecnie KEDGE Business School), a także ukończyła liczne kursy doskonalące, w tym roczną szkołę trenerów biznesu oraz staż metodologiczny z zakresu Participatory Action Research (City University of New York, USA). Absolwentka rocznych studiów podyplomowych „School of Thinking”, które zrealizowała w CLEA Center for Transdisciplinary Research na Vrije Universiteit Brussel w Belgii.

Przed rozpoczęciem pracy w uczelni przez kilka lat zdobywała praktyczne umiejętności biznesowe pracując w korporacjach (IT, outsourcing).

Stypendystka programu dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019−2021). Laureatka (2016) nagrody Emerald Literati Network Award (wraz z Małgorzatą Ćwikła) za najlepszy artykuł naukowy opublikowanym w „International Journal of Managing Projects in Business”.
Zaangażowana w liczne międzynarodowe sieci współpracy naukowej, m.in. EURAM, AoM, IRSPM. Członkini Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026.

Kierowniczka i członkini zespołów projektowych, finansowanych ze środków m.in. NCN, POWER, Leonardo da Vinci Transfer of Innovation. Aktualnie kieruje projektem flagowym Campus Living Lab.

 • Jałocha, B. (2023) Projectification and its impact on the work and identity of public sector employees: project natives, emigrants and immigrants, International Public Management Journal, DOI: 10.1080/10967494.2023.2282627
 • Fred, M., Jałocha, B., & Mukhtar-Landgren, D. (2023). Projectification and the European Union. W: G. Martínez Montes & B. Moreno Escobar (Eds.), The projectification of society : a necessary debate, pp. 111–127. Editorial Universidad de Granada, Granada.
 • Jałocha, B., Bogacz-Wojtanowska, E., Góral, A., Jedynak, P. and Prawelska-Skrzypek, G. (2022), Conflicting or co-existing logics – doing action research within the framework of a project in a university, International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 16 No. 1, 45-66.
 • Jałocha B., (2021) Projektyzacja sektora publicznego w Polsce. Przyczyny, przebieg, rezultaty, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2021, ISBN 978-83-01-22000-6, ss. 248.
 • Jacobsson, M. & Jałocha, B. (2021) Four images of projectification: an integrative review, International Journal of Managing Projects in Business. Vol. 14 No. 7, pp. 1583-1604.
 • Jałocha, B., Ćwikła, M. (2019). Observing the process of culture projectification and its agents: a case study of Kraków. W: D. Hodgson, M. Fred, S. Bailey, P. Hall (Eds.), The projectification of the public sector. Routledge, 209–228.
 • Góral, A., Jałocha, B., Mazurkiewicz, G., & Zawadzki, M. (2019). Badania w działaniu Książka dla kształcących się w naukach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Jałocha, B. (2019). The European Union’s multi-level impact on member state projectification in light of neoinstitutional theory. International Journal of Managing Projects in Business, 12(3), 578–601.
 • Bogacz-Wojtanowska, E., Góral, A., & Jałocha, B. (2019). “Catholic Coachella”, “Papal Rock Concert”?: case study of the World Youth Day in Cracow as an example of a successful religious project. Journal of Intercultural Management, 11(2), 47–71.
 • Jałocha, B. (2019). Projektyzacja jako przedmiot badań w ramach studiów nad projektami. Przegląd Organizacji, 8 (955), 34–41.
 • Jałocha, B., Góral, A., & Bogacz-Wojtanowska, E. (2019). Projectification of a global organization : case study of the Roman Catholic Church. International Journal of Managing Projects in Business, 12(2), 298–324.
 • Jałocha, B. (2018). Are projects changing public servants into projectarians? : projectification’s influence on employees in the Polish public sector. International Journal of Contemporary Management, 17(2), 63–83.
 • Jałocha, B., Zawadzki, M. (2018). Poland : swaying between functionalism and humanistic management. W: S. Western & E.-J. Garcia (Eds.), Global leadership perspectives: insights and analysis SAGE, 122-128.
 • Jałocha, B., Bogacz-Wojtanowska, E. (2017). Project Portfolio Management : tool for strategy implementation in non-governmental organizations. W: L. L. West & A. Worthington (Eds.), Handbook of research on emerging business models and managerial strategies in the nonprofit sector. IGI Global, 87-103.
 • Jałocha, B., Prawelska-Skrzypek, G. (2017). Public policies and projectification processes. W: B. Jałocha, R. Lenart-Gansiniec, E. Bogacz-Wojtanowska, & G. Prawelska-Skrzypek (Eds.), The complex identity of public management: aims, attitudes, approaches (pp. 135–147). Jagiellonian University Institute of Public Affairs, 135-147.
 • Jałocha, B. (2017). Projektariusze i projektokraci : wpływ procesów projektyzacji na warunki pracy w projektach. W: P. Cabała & M. Tyrańska (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”, 102-111.
 • Jałocha, B., Zawadzki, M. (2015). Projektyzacja uniwersytetu : podejście krytyczne. W: B. Nierenberg, R. Batko, & Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 231-252.
 • Jałocha B., (2014), Hydra lernejska. O zarządzaniu projektami w sektorze publicznym, w: Kostera M. (red.): O przedsiębiorczości historie niezwykłe, Difin, 100-112.
 • Bogacz-Wojtanowska, E., & Jałocha, B. (2016). The bright side of social economy sector’s projectification : a study of successful social enterprises. Project Management Research and Practice, 3, 1–20.
 • Ćwikła, M., & Jałocha, B. (2015). Unspread wings : why cultural projects don’t provide refreshing ideas for project management although they could? International Journal of Managing Projects in Business, 8(4), 626–648.
 • Jałocha, B., Krane, H. P., Ekambaram, A., & Prawelska-Skrzypek, G. (2014). Key competences of public sector project managers. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 119, 247–256.