Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Beata Jałocha

Jednostka: Zakład Zarządzania Publicznego

e-mail: beata.jalocha@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

W swojej pracy naukowej skupia się głównie na problematyce projektyzacji, zarządzania projektami i badaniach w działaniu.

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zarzadzanie i Marketing, Studium Pedagogiczne). Studiowała również na Grande École - Bordeaux École de Management (obecnie KEDGE Business School), a także ukończyła liczne kursy doskonalące, w tym roczną szkołę trenerów biznesu oraz staż metodologiczny z zakresu Participatory Action Research (City University of New York, USA).

Absolwentka rocznych studiów podyplomowych „School of Thinking”, które zrealizowała w CLEA Center for Transdisciplinary Research na Vrije Universiteit Brussel w Belgii.

Przed rozpoczęciem pracy w uczelni przez kilka lat zdobywała praktyczne umiejętności biznesowe pracując w korporacjach (IT, outsourcing). Kierowała i uczestniczyła w pracach licznych zespołów projektowych, realizujących przedsięwzięcia o charakterze badawczo-wdrożeniowym.

 • „Wpływ procesów projektyzacji na sektor publiczny w Polsce”, projekt o numerze UMO-2016/23/D/HS4/01810, realizowany w ramach programu SONATA 12, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki – kierownik projektu, 2017-2020.
 • „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji”. Projekt o numerze  WND-POWR.04.01.00-00-IH02/16 finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV – kierownik projektu, 2017-2019.
 • „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek”, projekt o numerze UDA.POKL.03.01.02-.00-002/13 finansowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - ekspert, 2013-2014.
 • „University Recognition of Prior Learning Centres - Bridging Higher Education with Vocational Education and Training” – project finansowany w ramach program Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation – kierownik biura projektu, badacz, 2011-2013.

 • Maastricht University, Holandia (2019)
 • University College Dublin, Irlandia (2017)
 • Rijeka University, Chorwacja (2017)
 • University of Liverpool, Wielka Brytania (2017)
 • SINTEF, Norwegia (2015)
 • City University of New York, USA (2014)
 • Universität Konstanz, Niemcy (2014)
 • Oslo Adult Education Center Sinsen, Norwegia (2014)
 • Norwegian University of Science and Technology, Norwegia (2013)
 • National University of Ireland Maynooth & University College Dublin, Irlandia (2013)
 • University of Leiden, Holandia, (2014)
 • Tallin University of Technology, Estonia (2013)
 • Edinburgh Napier University, Wielka Brytania (2012)

 • Zarządzanie projektami
 • Badania w działaniu
 • Przywództwo

 • Stypendystka programu dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Laureatka nagrody Outstanding Paper - Emerald Literati Network Awards for Excellence 2016, za współautorski (z M. Ćwikła) artykuł opublikowany w International Journal of Managing Projects in Business (2016).
 • Laureatka (wraz z zespołem projektu) nagrody „Best of ADAM - Innovative products for vocational education”, za realizację międzynarodowego projektu „University Recognition of Prior Learning Centres-Bridging Higher Education and Vocational Education and Training”. Projekt znalazł się w grupie 35 najlepszych projektów Leonardo da Vinci Transfer Innowacji w Europie (2014).

Read More o