Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Zarządzania Publicznego

Web Content Display Web Content Display

Zakład Zarządzania Publicznego

Zakład Zarządzania Publicznego prowadzi badania naukowe nad teorią humanistycznie rozumianej nauki o zarządzaniu publicznym. Bada różnorodne organizacje publiczne oraz sieci ich współpracy. Pracownicy Zakładu realizują także prace badawcze  dotyczące kierunków ewolucji zarządzania publicznego. Szczególny nacisk położony jest na zrozumienie współczesnych, najbardziej palących problemów zarządzania w sektorze publicznym. Prowadzone badania mają na celu poszukiwanie i badanie sposobów przeciwdziałania i rozwiązywania problemów zarządzania publicznego – zarówno na etapie tworzenia polityk publicznych, jak i ich wdrażania w organizacjach.

Skład osobowy:


dr hab. Justyna Maciąg - kierownik Zakładu

dr Beata Jałocha

dr Agnieszka Kamińska

dr Andrzej Kurkiewicz

dr Agata Morgan

dr Roksana Ulatowska