Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Justyna Maciąg, prof. UJ

Jednostka: Zakład Zarządzania Publicznego

e-mail: justyna.maciag@uj.edu.pl

USOS - Katalog Pracowników ISP UJ

Nauka Polska

Badaczka, wykładowczyni, konsultantka i facylitatorka. Doktor habilitowana nauk o zarządzaniu i jakości.

Zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki:

 1. Koncepcje i metody nieustannego doskonalenia tj. Lean management, zarządzanie jakością (w tym standardy ISO), zarządzanie procesami  w organizacjach publicznych oraz biznesowych.
 2. Oceny jakości usług w organizacjach publicznych (szkoły wyższe, starostwa powiatowe, gminy i miasta) oraz organizacjach biznesowych (m.in.  usług hotelarskich, gastronomicznych, rekreacyjnych, medycznych).
 3. Oceny skuteczności i efektywności systemów zarządzania.
 4. Oceny dojrzałości kulturowej i procesowej organizacji.

https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Maciag

https://scholar.google.com/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=justyna+maci%C4%85g&btnG=

https://www.linkedin.com/in/justyna-maci%C4%85g-3a862b54/

FB grupa Lean Higher Education Poland

https://www.facebook.com/groups/557268391343516

https://www.linkedin.com/groups/13871566/

1. Pełnomocnik Jakości - certyfikat kompetencji Pełnomocnika SZJ (TÜV) wg TGA-Leitfaden Qualitätsfachpersonal TÜV NORD CERT Gmbh

2. Auditor wewnętrzny TÜV NORD

3. Certificate APMG-International PRINCE2® Foundation Examination 2013

4. Lean Foundation PDCA Group 2016

5. Certyfikat Six Sigma Green Belt TQM Soft 2018

Zrealizowała projekty badawczo-wdrożeniowe dla m.in. dla:  Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2019-2022), ENERGA S.A. (2016), Śląskiej Organizacji Turystycznej (2014, 2015), Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (2015), Silvan Spa (2015), Hotelu Racibor (2014), IW Travel (2014).

Zrealizowane projekty naukowe m.in. Uwarunkowania dojrzałości kultury Lean w szkołach wyższych w ramach grantu NCN Miniatura 1 oraz projekt naukowy pt. Wykorzystanie podejścia procesowego (Lean Management) do deregulacji oraz odbiurokratyzowania publicznych szkół wyższych w Polsce - patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.isp.uj.edu.pl/projekty-w-trakcie-realizacji).

Projekty międzynarodowe
UNA Europa Seed Funding, Knowledge Hub to promote the transition  towards resilient cities and communities (K-R Hub) Kier. Prof. dr hab A. Adamski, członek zespołu. 2021-2022

Uzyskane prawa własności przemysłowej, w tym uzyskane patenty, krajowe lub międzynarodowe. Narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza badawczego Lean Culture Maturity Questionnaire LCMQ® zostało zarejestrowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Świadectwo Rejestracji z dnia 23/11/2019 numer 018094275. Obecnie znajduje się ono w procesie komercjalizacji realizowanej przez CITRU UJ. Wynikiem komercjalizacji działalności badawczej jest opracowana oferta badawcza, doradcza i szkoleniowa, która znajduje się na stronie https://www.leanuj.uj.edu.pl/.

 • Od 2021 r. kierownik Zakładu Zarządzania Publicznego w Instytucie Spraw Publicznych WZiKS UJ.
 • Od 2017 r. jest członkiem Komitetu Sterującego międzynarodowej sieci LeanHE, koordynatorem sieci na Polskę (http://www.leanhehub.ac.uk/). W ramach działań sieci organizuje cykliczne seminaria Lean Higher Education (http://www.isp.uj.edu.pl/projekty-w-trakcie-realizacji).
 • W ramach projektu ZintegrUJ koordynuje realizację zadania 7 – szkolenia z zakresu zarządzania procesami i Lean management dla pracowników UJ (czas trwania projektu 2018-2023).
 • W latach 2017 – 2018 była członkiem Zespołu ds. odbiurokratyzowania procedur w UJ.

 

Prowadzone przedmioty: metody i techniki zarządzania, współczesne koncepcje zarządzania, zarządzania jakością, zarządzania procesowe, Lean Management.

W latach 2012-2014 prowadziła wykłady w ramach programu ERASMUS w: University of Applied Sciences in Tampere w  Finlandii, Uniwersidad Europea de Madrid,  School of Business and Law w Hiszpanii, Instituto Politecnoco da Guarda, School of Technology and Management  w Portugalii, Turku University of Applied Sciences w Finlandii. 

 1. Maciąg, J. Lean Culture in Higher Education - Towards Continuous Improvement Wydawnictwo Palgrave Macmillan 2019 https://books.google.pl/books
 2. Maciąg, J.  Six Sigma as a tool of improving processes in the university for example of academic assessment process (case study). [w:] Global Lean for Higher Education: A Themed Anthology of Case Studies, Approaches, and Tools, ed. Stephen Yorkstone. Taylor and Francis, a Productivity Press book 2020. https://books.google.pl/
 3. Maciąg, J. Value Stream Mapping (VSM) as a Tool for Creating a Lean Culture in a University [w:] Global Lean for Higher Education: A Themed Anthology of Case Studies, Approaches, and Tools, ed. Stephen Yorkstone, Taylor and Francis, a Productivity Press book, 2020. https://books.google.pl/
 4. Justyna Maciąg, Marek Bugdol, Katarzyna Peter-Bombik (2021), Metody i narzędzia wdrażania Lean Management. Poradnik dla menedżerów i pracowników szkół wyższych, Wyd. Poltext https://www.researchgate.net/publication/354814252_Metody_i_narzedzia_wdrazania_Lean_management_Poradnik_dla_menedzerow_i_pracownikow_szkol_wyzszych
 5. Storman, M., Storman, D., & Maciąg, J. (2021). Quality of work-life among young medical doctors in Poland. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 1-7.
 6. Maciąg, J. (2021). Deliberate and emergent strategies of Lean implementation in Higher Education (HE)–a multiparadigmatic approach. Proceedings on the 8th International Conference on Lean Six Sigma, June 22-23.06.2021, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA, ed. Ch. Laux, J. Antony, S. O’Reilly, J. Healy.   https://docs.lib.purdue.edu/iclss/
 7. Maciąg J. (2022), Lider w administracji uczelni – doskonalenie stylu przywództwa za pomocą koncepcji Lean Leadership. [w:] Administracja uczelni w dobie pandemii. Red. K. Górak-Sosnowska, L.Tomaszewska Wyd. Oficyna SGH, Warszawa