Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium innowacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium innowacji

Badania pracowników Laboratorium koncentrują się na następujących obszarach badawczych:

  • Relacje między edukacją a rynkiem pracy.
  • Diagnozowanie problemów społecznych i funkcjonowania organizacji sfery publicznej.
  • Profesjonalizacja zarządzania w sektorze publicznym. Kształcenie i zatrudnianie specjalistów
  • Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań w dziedzinie organizacji i zarządzania w sferze publicznej.

Pracownicy Laboratorium są autorami licznych publikacji naukowych i ekspertyz. Prowadzą zajęcia z przedmiotów związanych z metodami badań społecznych i marketingowych, diagnozowaniem problemów społecznych i polityką sektora publicznego oraz rachunkowością i finansami.

Skład osobowy:

dr hab. Grzegorz Baran - kierownik Laboratorium

dr Aleksandra Berkowicz

dr Małgorzata Marzec

Doktoranci:

mgr Mateusz Chmielowski

mgr Janusz Gancarczyk

mgr Dagmara Golba

mgr Magdalena Mikołajczyk

mgr Katarzyna Matura

mgr Joanna Szymonek

mgr Maria Wojtacha