Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium innowacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium innowacji

Laboratorium Innowacji prowadzi badania dotyczące projektowania, rozwoju i wdrażania innowacji w organizacjach publicznych, społecznych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia zarządzania w tych procesach (w tym dostosowania struktur, systemów, procesów, metod i modeli zarządzania oraz zdolności organizacyjnych do rosnącej dynamiki rozwoju innowacji, w tym innowacji cyfrowych).

Szczególny nacisk położony jest na rozwój nowych metod badania procesów generowania innowacji, które ze swojej natury dotyczą tego, co się jeszcze nie wydarzyło, a może się wydarzyć w przyszłości (w tym afordancji rozwijanych innowacji), co wymaga metod badawczych zgodnych z podejściem Herberta Simona, który zaliczał zarządzanie do nauk o wytworach człowieka (ang. sciences of the artificial). Przedmiotem zainteresowania Laboratorium są także metody i procesy innowacji cyfrowych oraz cyfrowego rozwoju innowacji (jak cyfrowe laboratoria i platformy umożliwiające włączanie w procesy rozwoju innowacji zbiorowej inteligencji sieci społecznych zdolnych do mobilizacji wiedzy i kompetencji wielu partnerów, w tym ekspertów i użytkowników).

Ważnym obszarem zainteresowania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób innowacje mogą stanowić odpowiedź na problemy publiczne, społeczne i gospodarcze współczesnego świata.

Pracownicy Laboratorium prowadzą także działalność dydaktyczną oraz wdrożeniową mającą na celu upowszechnianie wyników prowadzonych badań.

Skład osobowy:

dr hab. Grzegorz Baran, prof. UJ - kierownik Laboratorium

dr Aleksandra Berkowicz