Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Andrzej Kurkiewicz

Jednostka: Zakład Zarządzania Publicznego

e-mail: andrzej.kurkiewicz@uj.edu.pl

USOSweb

Nauka Polska

Andrzej Kurkiewicz, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W latach  2008-2021 pracował w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Edukacji i Nauki  na stanowiska kierowniczych. Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym. Do najważniejszych obszarów zainteresowań badawczo -rozwojowych należą: polityka naukowa państwa, zarządzanie projektami, Innowacje w sektorze B+R, polityka społeczna państwa, ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjno-rozwojowej , współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych. 

Koordynator kilkudziesięciu projektów systemowych i pozakonkursowych w Programach Operacyjnych POKL, POWER, POIG POIR PO PC. Członek zespołu Ministra Nauki i szkolnictwa  ds.  przygotowania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w latach 2016-2019. Przewodniczący Zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki do oceny wniosków i raportów w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy. Prowadził cykl zajęć w roku 2006 i 2007 na Uniwersytecie INHolland w Rotterdamie. Ekspert CAF w zakresie Edukacji. Był polskim delegatem i ekspertem w następujących gremiach UE: 

• Directors General for Higher Education EU 

• Working Group on the Modernisation of Higher Education EU 

• High Level Group on Education and Training EU 

• Member of the ETINED Platform Council of Europe 

• Member of theAdvisory Board of the pilot European graduate survey EU 

Członek Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET) w FRSE