Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agata Morgan

Jednostka: Zakład Zarządzania Publicznego

e-mail: agata.morgan@uj.edu.pl

USOS - Katalog Pracowników ISP UJ

Nauka Polska

Adiunkt, politolog (magisterium - Uniwersytet Warszawski), doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauki o zarządzaniu (doktorat - Uniwersytet Jagielloński), staż w Curriculum Resource Centre, Central European University, Budapeszt

Zainteresowania badawcze: zarządzanie przestrzenią publiczną; zarządzanie dziedzictwem kulturowym i procesami modernizacyjnymi (w szczególności w mieście postsocjalistycznym);  kobiety w zarządzaniu instytucjami publicznymi.

 

 

  • Morgan, A. (2021).  Gdańsk Shipyard– winieta etnograficzna. [w:] M. Kostera i P. Krzyworzeka, How to write ethnography, Cheltenham, UK; Northampton USA: Edward Elgar Publishing (w druku)
  • Prawelska-Skrzypek, G., & Morgan, A. (2020). The Return to Europe or the Return to Solidarity? Gdańsk Shipyard-Case Study in Organizational Culture. Sustainability, 12(17), 7032. MDPI AG.
  • Morgan. A. (2019). “Dad, do not cry. Imagination and creativity on their own terms in inclusive cities and communities”, [w:] Daniel Ericsson i Monika Kostera (red.) Organizing hope: Narratives for a Better Future, Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing.
  • Prawelska – Skrzypek G. i A. Morgan (2019). „Kobiety – naukowcy zarządzające strukturami uniwersyteckimi”. [w:] E. Bogacz-Wojtanowska i M. Kostera (red.) Siłaczki, szefowe, społeczniczki: Polki organizatorki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Morgan A. (2013). „Przestrzeń, nie-miejsce, miejsce. Badania archeologiczne a zarządzanie przestrzenią publiczną i dziedzictwem kulturowym”,  Radomskie Studia Humanistyczne Nr 1/2013
  • Morgan A. (2011). „Piękne marzenie o zjednoczeniu kobiet - Maria Walewska. [w:] A. Morgan, A. Skubisz-Szymanowska (red.) Ich ślady. Kobiety w historii Radomia, Radom: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich
  • Morgan A. (2011). „Prezesem została kobieta - Maria Kelles-Krauz.” [w:]  A. Morgan, A. Skubisz-Szymanowska (red.) Ich ślady. Kobiety w historii Radomia, Radom: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich.
  • Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Agata-Morgan

 

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej,  doświadczenie w realizacji kilkunastu projektów finansowanych z środków UE; m. in. dwa szlaki dziedzictwa kulturowego „Szlak architektoniczny Stefana Szyllera” i „Szlak rodu Kochanowskich”, kuratorka wystaw, sekretarz redakcji pisma „Miastotwórczość”