Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Naukowa

Redakcja serii:

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof UJ - Redaktor Naczely

dr Wioleta Karna - Sekretarz

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski  - przewodniczący

dr hab. Grzegorz Baran, prof UJ

dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof UJ

dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ

dr hab. Dariusz Grzybek, prof. UJ

dr Beata Jałocha

dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

dr hab. Justyna Maciąg

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

dr hab. Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie elektroniczne

Instrumenty Work Life Balance w Polsce
Teoria i praktyka

Autorzy: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Małgorzata Marzec

Work Life Balance jako wyzwanie dla zarządzania
Teoria i praktyka

Autorzy: Małgorzata Marzec, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

Projakościowe koncepcje zarządzania w szkołach wyższych
TQM, LEAN MANAGEMENT, KAIZEN

Autorzy: Agnieszka Piasecka, Anna Ludwiczak, Marta Tutko

Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu

Autor: Grzegorz Baran

Current Issues in European Educational Leadership

Edited by: Roman Dorczak, Robin Precey

W poszukiwaniu wartości
ANOMIA

Redakcja naukowa: Laura Koba, Bożena Freund

Znaczenie konceptualizacji ideału wychowania dla zarządzania oświatą

Autor: Jakub Kołodziejczyk

Toposy, tropy i figury retoryczne w reklamie książki u progu XXI wieku

Autor: Joanna Kołodziejczyk

Action Research as an Approach in the Execution of the Thesis Advisory Process

Authors: Grażyna Prawelska-Skrzypek, Małgorzata Ćwikła, Katarzyna Barańska, Jakub Kołodziejczyk

Action Research
A Hanbook for Students

Authors: Anna Góral, Beata Jałocha, Grzegorz Mazurkiewicz, Michał Zawadzki

Strażnik miejski, czyli kto? Rozwój tożsamości straży miejskiej i strażników

Redakcja naukowa: Michalina Szafrańska, Łukasz Dziura, Roman Dorczak

Contemporary Issues in European Educational Leadership

Edited by: Roman Dorczak, Robin Precey

Emotions in Leadership

Edited by: Roman Dorczak, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

Generational diversity and intergenerational collaboration among teachers:
perspectives and experience

Edited by: Roman Dorczak, Antonio Portela Pruaño

Prawa człowieka w polskiej transformacji systemowej

Autor: Laura Koba

Zarządzanie antykorupcyjne w sektorze publicznym

Autorzy: Zbysław Dobrowolski, Monika Dobrowolska

Zarządzanie w administracji publicznej 
Od idealnej biurokracji do zarządzania procesowego

Autorzy: Magdalena Raczyńska, Krzysztof Krukowski

Wyzwania partycypacji w zarządzaniu publicznym

Autor: Kamilla Noworól

Doskonalenie procesów edukacyjnych – obszary i narzędzia

Redakcja naukowa: Joanna Kołodziejczyk

Najwyższa Izba Kontroli. Kierunki zmian. Organizacja i zarządzanie

Autorzy: Zbysław Dobrowolski, Jacek Kościelniak

European Educational Leadership: Contemporary Issues

Edited by: Roman Dorczak, Robin Precey

Młodzi badacze o zarządzaniu publicznym

Redakcja naukowa: Sylwia Wrona

Polska polityka rodzinna w okresie przemian

Autor: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

Zarządzanie szkołą w warunkach zmienności otoczenia

Autorzy: Grzegorz Baran, Zbysław Dobrowolski, Roman Dorczak

Rosnąca współzależność. Geneza rządzenia światowego

Autor: Dariusz Grzybek

Wielokontekstowy świat edukacji dialog wokół szkoły

Redakcja naukowa: Jakub Kołodziejczyk, Grzegorz Mazurkiewicz

Historia powstania krakowskich szkół niepublicznych na tle zmian w zarządzaniu w edukacji polskiej po roku 1989

Autor: Aleksandra Berkowicz

Przywództwo edukacyjne a przemoc równieśnicza

Autor: Jakub Kołodziejczyk

Wokół reformy edukacji z 2017 roku – Krytyczna Analiza Dyskursu

Autor: Robert Dorczak

Wybrane zagadnienia zarządzania i przywództwa edukacyjnego

Redakcja naukowa: Roman Dorczak

Zaufanie jako wartość w polityce społecznej wobec osób starszych

Autorzy: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Małgorzta Marzec

Recent Researches on Social Sciences

Edited by: Roman Dorczak, Hasan Arslan, Rafał Musialik

Educational Policy and Research

Edited by: Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea

Research and Development on Social Sciences

Edited by: Roman Dorczak, Regina Lenart-Gansiniec, Chritian Ruggiero, Mehmet Ali Icbay

Administracja Publiczna w Polsce

Autor: Zbysław Dobrowolski

Audyt śledczy w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych

Autorzy: Zbysław Dobrowolski, Jacek Kościelniak

Leading and Managing for Development

Edited by: Roman Dorczak  

Zarządzanie jakością usług rekreacyjnych w mieście i gminie

Autorzy: Justyna Maciąg, Joanna Kantyka, Grażyna Prawelska-Skrzypek

The Complex Identity of Public Management

Edited by: Beata Jałocha, Regina Lenart-Gansiniec, Ewa Bogacz-Wojtanowska, Grażyna Prawelska-Skrzypek

Wybrane problemy współczesnego zarządzania i przywództwa edukacyjnego

Redakcja naukowa: Roman Dorczak, Zbysław Dobrowolski

Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji - aby uczyć lepiej

Redakcja naukowa: Jakub Kołodziejczyk, Grzegorz Mazurkiewicz

Zarządzanie finansami lokalnymi. Zarys problematyki i metod

Autor: Zbysław Dobrowolski

Instrumenty finansowania polityki społecznej

Autor: Zbysław Dobrowolski

Zarządzanie publiczne w sektorze kosmicznym

Autorzy: Mateusz Lewandowski, Aleksandra Dudzik, Martyna Ingersleben

Prolegomena epistemologii  oraz metodologii kontroli zarządczej

Autor: Zbysław Dobrowolski

Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego

Redakcja naukowa: Roman Dorczak

Wyzwania przywództwa i zarządzania edukacyjnego

Autorzy tomu: Roman Dorczak, Zbysław Dobrowolski, Regina Gansiniec-Lenart, Anna Hesse-Gawęda, Malwina Kałużyńska, Magdalena Łagodzińska, Maria Słuszko-Ciapińska, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś.

Obszary zarządzania publicznego

Autorzy tomu: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Stanisława Jung-Konstanty, Antoni Kożuch, Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Łukasz Sułkowski, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

Redakcja naukowa: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Sylwia Wrona

Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym

Redakcja naukowa: Krzysztof Krukowski, Janusz Sasak

Marketing współtworzenia wartości z klientem

Autor: Grzegorz Baran

Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych

Autor: Ewa Bogacz-Wojtanowska

Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Redakcja naukowa: Joanna Kołodziejczyk

Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach

Redakcja naukowa: Antoni Kożuch, Aleksander Noworól

Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych

Autor: Ewa Bogacz-Wojtanowska

Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania

Redakcja naukowa: Barbara Kożuch, Cezary Kochalski

Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie

Redakcja naukowa: Barbara Kożuch, Antoni Kożuch

Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych

Autor: Barbara Kożuch

Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej

Autor: Wioleta Karna

Contemporary understanding of revitalization in Poland

Edited by: Aleksander Noworól, Krzysztof Skalski

Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce

Redakcja naukowa: Aleksander Noworól

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych
TOM 2

Redakcja naukowa: Aleksander Noworól

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych
TOM 1

 

Redakcja naukowa: Aleksander Noworól