Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Monografie elektroniczne

Contemporary Issues in European Educational Leadership

Edited by: Roman Dorczak, Robin Precey

Emotions in Leadership

Edited by: Roman Dorczak, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

Generational diversity and intergenerational collaboration among teachers:
perspectives and experience

Edited by: Roman Dorczak, Antonio Portela Pruaño

Prawa człowieka w polskiej transformacji systemowej

Autor: Laura Koba

Zarządzanie antykorupcyjne w sektorze publicznym

Autorzy: Zbysław Dobrowolski, Monika Dobrowolska

Zarządzanie w administracji publicznej 
Od idealnej biurokracji do zarządzania procesowego

Autorzy: Magdalena Raczyńska, Krzysztof Krukowski

Wyzwania partycypacji w zarządzaniu publicznym

Autor: Kamilla Noworól

Doskonalenie procesów edukacyjnych – obszary i narzędzia

Redakcja naukowa: Joanna Kołodziejczyk

Najwyższa Izba Kontroli. Kierunki zmian. Organizacja i zarządzanie

Autorzy: Zbysław Dobrowolski, Jacek Kościelniak

European Educational Leadership: Contemporary Issues

Edited by: Roman Dorczak, Robin Precey

Młodzi badacze o zarządzaniu publicznym

Redakcja naukowa: Sylwia Wrona

Polska polityka rodzinna w okresie przemian

Autor: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

Zarządzanie szkołą w warunkach zmienności otoczenia

Autorzy: Grzegorz Baran, Zbysław Dobrowolski, Roman Dorczak

Rosnąca współzależność. Geneza rządzenia światowego

Autor: Dariusz Grzybek

Wielokontekstowy świat edukacji dialog wokół szkoły

Redakcja naukowa: Jakub Kołodziejczyk, Grzegorz Mazurkiewicz

Historia powstania krakowskich szkół niepublicznych na tle zmian w zarządzaniu w edukacji polskiej po roku 1989

Autor: Aleksandra Berkowicz

Przywództwo edukacyjne a przemoc równieśnicza

Autor: Jakub Kołodziejczyk

Wokół reformy edukacji z 2017 roku – Krytyczna Analiza Dyskursu

Autor: Robert Dorczak

Wybrane zagadnienia zarządzania i przywództwa edukacyjnego

Redakcja naukowa: Roman Dorczak

Zaufanie jako wartość w polityce społecznej wobec osób starszych

Autorzy: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Małgorzta Marzec

Recent Researches on Social Sciences

Edited by: Roman Dorczak, Hasan Arslan, Rafał Musialik

Educational Policy and Research

Edited by: Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea

Research and Development on Social Sciences

Edited by: Roman Dorczak, Regina Lenart-Gansiniec, Chritian Ruggiero, Mehmet Ali Icbay

Administracja Publiczna w Polsce

Autor: Zbysław Dobrowolski

Audyt śledczy w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych

Autorzy: Zbysław Dobrowolski, Jacek Kościelniak

Leading and Managing for Development

Edited by: Roman Dorczak  

Zarządzanie jakością usług rekreacyjnych w mieście i gminie

Autorzy: Justyna Maciąg, Joanna Kantyka, Grażyna Prawelska-Skrzypek

The Complex Identity of Public Management

Edited by: Beata Jałocha, Regina Lenart-Gansiniec, Ewa Bogacz-Wojtanowska, Grażyna Prawelska-Skrzypek

Wybrane problemy współczesnego zarządzania i przywództwa edukacyjnego

Redakcja naukowa: Roman Dorczak, Zbysław Dobrowolski

Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji - aby uczyć lepiej

Redakcja naukowa: Jakub Kołodziejczyk, Grzegorz Mazurkiewicz

Zarządzanie finansami lokalnymi. Zarys problematyki i metod

Autor: Zbysław Dobrowolski

Instrumenty finansowania polityki społecznej

Autor: Zbysław Dobrowolski

Zarządzanie publiczne w sektorze kosmicznym

Autorzy: Mateusz Lewandowski, Aleksandra Dudzik, Martyna Ingersleben

Prolegomena epistemologii  oraz metodologii kontroli zarządczej

Autor: Zbysław Dobrowolski

Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego

Redakcja naukowa: Roman Dorczak

Wyzwania przywództwa i zarządzania edukacyjnego

Autorzy tomu: Roman Dorczak, Zbysław Dobrowolski, Regina Gansiniec-Lenart, Anna Hesse-Gawęda, Malwina Kałużyńska, Magdalena Łagodzińska, Maria Słuszko-Ciapińska, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś.

Obszary zarządzania publicznego

Autorzy tomu: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Stanisława Jung-Konstanty, Antoni Kożuch, Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Łukasz Sułkowski, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

Redakcja naukowa: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Sylwia Wrona

Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym

Redakcja naukowa: Krzysztof Krukowski, Janusz Sasak

Marketing współtworzenia wartości z klientem

Autor: Grzegorz Baran

Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych

Autor: Ewa Bogacz-Wojtanowska

Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Redakcja naukowa: Joanna Kołodziejczyk

Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach

Redakcja naukowa: Antoni Kożuch, Aleksander Noworól

Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych

Autor: Ewa Bogacz-Wojtanowska

Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania

Redakcja naukowa: Barbara Kożuch, Cezary Kochalski

Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie

Redakcja naukowa: Barbara Kożuch, Antoni Kożuch

Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych

Autor: Barbara Kożuch

Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej

Autor: Wioleta Karna

Contemporary understanding of revitalization in Poland

Edited by: Aleksander Noworól, Krzysztof Skalski

Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce

Redakcja naukowa: Aleksander Noworól

Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce

Redakcja naukowa: Krzysztof Skalski

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych
TOM 2

Redakcja naukowa: Aleksander Noworól

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych
TOM 1

 

Redakcja naukowa: Aleksander Noworól