Rada Instytutu

Przewodnicząca Rady Instytutu

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek


Członkowie Rady:

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

prof. dr hab. Andrzej Szopa

dr hab. Grzegorz Baran

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof UJ

dr hab. Roman Dorczak

dr hab. Dariusz Grzybek

dr hab. Sławomir Magala

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

dr Jakub Kołodziejczyk

dr Mateusz Lewandowski

dr Małgorzata Marzec

dr Katarzyna Peter-Bombik
 

Przedstawiciele administracji:

mgr Małgorzata Lisowska
 

Przedstawiciele studentów:

Katarzyna Matura

Justyna Nizio

Katarzyna Wilczek
 

Przedstawiciele doktorantów:

Sylwia Wrona