Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ

Jednostka: Zakład Rozwoju Społecznego

e-mail: roman.dorczak@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor UJ w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania i przywództwa edukacyjnego, kultury organizacyjnej instytucji edukacyjnych, współpracy organizacyjnej w sferze publicznej, rozwoju indywidualnego, organizacyjnego, społecznego i cywilizacyjnego. Dorobek naukowy obejmuje ponad 110 pozycji wśród których znajdują się monografie, redakcje monografii, rozdziały w monografiach, artykuły i publikacje pokonferencyjne.  Brał udział w licznych projektach badawczych i rozwojowych finansowanych ze środków krajowych, unijnych i innych. Jest członkiem międzynarodowej sieci badań nad przywództwem i zarządzaniem w edukacji ENIRDELM ( European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management) . Twórca i Redaktor Naczelny czasopisma Contemporary Educational Leadership. Współpracuje jako recenzent z takimi czasopismami jak Management (IRSPM). Jako recenzent współpracuje z takimi czasopismami jak np. School Leadership and Management, Journal of Organizational Change Management, Occupational Medicine.

W latach 1997-2019 odbył kilkanaście staży i wizyt studyjnych w ośrodkach z którymi współpracował w ramach licznych projektów. Staże te odbywał w: Uniwersytet w Oxfordzie, Anglia; Uniwersytet w Reading, Anglia; Uniwersytet w Murcii, Hiszpania; Uniwersytet w Glasgow, Szkocja; Uniwersytet w Javaskyla, Finlandia; Uniwersytet w Cambridge, Anglia; Uniwersytet w Halle-Wittenberdze, Niemcy, Canterbury Christ Church University, Anglia.

 • Od 2008 współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) organizując coroczne konferencje poświęcone zarządzaniu i przywództwu edukacyjnemu.
 • Od 2017 członek zespołu ekspertów programu Bezpieczny Kraków powołanego przez Prezydenta m. Krakowa, odpowiedzialny za moduł „Bezpieczna Szkoła”.
 • Od 2018 roku współorganizator cyklu seminariów dotyczących bezpieczeństwa dla szkół z terenu m. Krakowa.
 • Inicjator i organizator  cyklu seminariów otwartych „Czwartki po obiedzie”, których celem jest integracja środowisk uniwersytetu z otoczeniem społecznym poprzez wspólne dyskusje wokół kontrowersyjnych społecznie problemów.
 • Współpracuje z siecią szkół organizując z nimi działania zorientowane na rozwój. 

 • Dorczak R., (1996), A new model of Moral Education for Polish Schools, [w:] Osler A., Rathenow F-H., Starkey H. (eds), Teaching for Citizenship in Europe, Trentham Books
 • Dorczak R., (1995), A New Model of Initial Teacher training: Chances for Development of Polish Schools, [w:] Sayer J. (ed.), Developing Schools for Democracy in Europe: an example of trans –European co-operation in education, Oxford Studies in Comparative Education, Vol. 5, 1995
 • Dorczak R., Szyjewski  A., (1995), Where the Reform of the Polish Education System is Going: between ideology and economic limitations, [w:] Sayer J. (ed.), Developing Schools for Democracy in Europe: an example of trans–European co-operation in education, Oxford Studies in Comparative Education, Vol. 5, 1995
 • Dorczak R., Badanie jakości pracy szkoły – skuteczne i efektywne metody zarządzania szkołą stymulujące jej rozwój, w: Know How, Kwartalnik Wszechnicy UJ, nr 1, 2008, str. 10 - 13
 • Dorczak R., Zarządzanie w edukacji – wyzwania i możliwości, w: Zarządzanie Publiczne nr 2(6) /2009, str. 11-27
 • Dorczak R., School organisational culture and inclusive educational leadership, in: Contemporary Management Quarterly, 2011, vol. 2 pp. 45-56
 • Dorczak R., (2011), The role of the new School Evaluation System in the transformation of school organizational culture for innovativeness, in: Contemporary Management Quarterly/ Współczesne Zarządzanie, Vol. 4/2011, pp. 41-47
 • Dorczak R., (2012), Developmental leadership – an attempt to define specificity of educational leadership, in: Public Management (Zarządzanie Publiczne), Vol. 4/2012, pp. 19-26
 • Dorczak R., (2013), Reforma systemu nadzoru pedagogicznego a kultura organizacyjna szkół, w: Mazurkiewicz G. (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje, Wydawnictwo UJ, Kraków
 • Dorczak R., (2014), Inclusion through the lens of school culture, in: Mac Ruairc, G., Ottesen E., Precey R., Leadership for inclusive education. Values, vision, voices, Sense Publishers, Rotterdam, Boston, Taipei, 2014, pp. 47-57
 • Dorczak, R., (2014), Putting education back to educational leadership – the main challenge of contemporary educational leadership, in: Contemporary Educational Leadership, Vol. 1. No 1/2014, pp. 07-14
 • Dorczak. R., (2014), Leadership for democracy: developing democratic organizations, in: Contemporary Educational Leadership, Vol. 1. No 3/2014, pp. 19-25
 • Dorczak, R. (2015), Core values of educational leadership – how school leaders understand concepts of development and learning, Athen’s Atiner Conference Paper Series, No: EDU 2014-1339
 • Dorczak R., Kołodziejczyk J., (eds.), (2015), Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w Polsce. Raport z badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Dorczak, R. (red.), (2016), Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków
 • Dorczak, R., Dobrowolski, Z., (red.), (2017), Wybrane problemy współczesnego zarządzania i przywództwa edukacyjnego, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków
 • Dorczak, R., (red.), (2018), Leading and Managing for Development, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków
 • Mazurkiewicz, G., & Dorczak, R. (2019). Lost in translation : challenges in educational evaluation in Poland. [w:] E. Ottesen & F. Stephens (Eds.), School evaluation with a purpose : challenges and alternatives New York : Routledge, ss. 78–87

 • 1992-1996 TEMPUS JEP 1477 Projekt “Developing Schools for Democracy in Europe”, projekt poświęcony reformie pracy szkoły, opracowaniu nowego modelu kształcenia nauczycieli i współpracy szkół z uniwersytetem. Rola: asystent koordynatora na UJ, wykładowca i trener w szkoleniach projektu
 • 1997-1999 TEMPUS JEP Projekt “Developing Services for Democracy in Europe”, projekt mający na celu rozwój współpracy szkół z innymi służbami społecznymi. Rola: asystent koordynatora na UJ, ekspert współpracy szkoła-policja, wykładowca
 • 2015-2016 Projekt “Public Education Evaluation”, Współpraca z Public Education Evaluation Commission w Królestwie Arabii Saudyjskiej. PEEC to rządowa instytucja odpowiedzialna za ewaluację szkół. Rola: ekspert w międzynarodowej grupie ekspertów odpowiedzialnej za zbudowanie systemu ewaluacji szkół, opracowanie materiałów szkoleniowych i przeszkolenie ewaluatorów
 • 2014-2017 Projekt w ramach ERASMUS +   IQEREL ( International Quality Evaluation Resource for Education Leaders). Projekt, którego celem jest zbudowanie platform zawierającej zasoby, które wykorzystywane będą w procesach ewaluacji pracy szkół i podnoszenia ich jakości. Rola: Koordynator projektu w UJ, ekspert i współtwórca materiałów projektu
 • 2005-2006 Program finansowany przez MEN Szkoły Jagiellońskie, projekt finansowany przez MEN, celem rozwój organizacyjny szkół w Małopolsce. Rola: ekspert, wykładowca i trener
 • 2009-2015 Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego (System Ewaluacji Szkół), Projekt finansowany przez MEN (etap I 2009-2010; etap II 2011-2015). Rola: członek grupy sterującej, ekspert i wykładowca
 • 2013-2015 Projekt “Przywództwo i zarządzanie w oświacie – przygotowanie i wdrożenie nowego modelu kształcenia i rozwoju kadr kierowniczych szkół i placówek”. Rola: Koordynator projektu po stronie UJ 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Członek European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management; Od 2014 roku członek Zarządu tej sieci.