Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Jednostka: Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

e-mail: lukasz.sulkowski@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Łukasz Sułkowski jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych, posiada tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują fuzje i konsolidacje uczelni wyższych, organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych i humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe jak również zarządzanie publiczne i zarządzanie przedsiębiorstw rodzinnych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Clark University i kierownikiem Katedry Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Od stycznia 2017 roku zajmuje również stanowisko kierownika Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w 2016 roku został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego PKA.  Od roku 2008 jest redaktorem naczelnym kwartalnika "Journal of Intercultural Management’", a w latach 2004-2011 był redaktorem naczelnym kwartalnika "Organizacja i Zarządzanie". Łukasz Sułkowski jest autorem około 400 publikacji (w tym indeksowanych z listy filadelfijskiej) i 10 książek ściśle związanych z przedmiotem swoich zainteresowań. Był kierownikiem, wykonawcą 11 grantów badawczych (w tym finansowanych z Komitetu Badań Naukowych oraz Narodowego Centrum Nauki). W latach 2015-2016 był kierownikiem projektu NCN „Kultura jakości w polskich uczelniach wyższych” a także w latach 2014-2015 głównym wykonawcom projektu NCN „Interakcje międzykulturowe w filiach zagranicznych korporacji wielonarodowych w ujęciu tradycyjnym i Pozytywnego Potencjału Organizacji”. Obecnie jest kierownikiem projektu realizowanego w ramach programu MNiSW „Dialog”, „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL”. Łukasz Sułkowski jest członkiem w następujących międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach:  American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymał liczne nagrody od Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
 

 • Fuzje i konsolidacje uczelni,
 • Epistemologia i metodologia zarządzania,
 • Kultura organizacyjna, zarządzanie międzykulturowe,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi,
 • Marketing w sektorze medycznym,
 • Rozwój zasobów ludzkich,
 • Zarządzanie publiczne w sektorze edukacyjnym i medycznym.

 • R. Seliga, Ł. Sułkowski, A. Woźniak, Barriers to University Mergers - Comparative Analysis of Universities in Europe, [w:] Advances in Human Factors, Business Management and Society Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Business Management and Society, July 21-25, 2018, Loews Sapphire Falls Resort at Universal Studios, Orlando, Florida, USA, Jussi Ilari Kantola, Salman Nazir, Tibor Barath (red.), Volume 783, ISBN 978-3-319-94708-2, ss. 558-567, Wydawnictowo Springer, Cham 2018
 • Ł. Sułkowski, R. Lewandowski, New Public Management and Hybridity in Healthcare: The Solution or the Problem?, [w:] Hybridity in the Governance and Delivery of Public Services (Studies in Public and Non-Profit Governance, Volume 7), Andrea Bonomi Savignon , Luca Gnan , Alessandro Hinna , Fabio Monteduro (red.), ISBN 978-1-78743-770-8, ss. 141-166, Wydawnictwo Emerald Publishing Limited, 2018 https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S2051-663020180000007004
 • M. Chmielecki, Ł. Sułkowski, Cultural Factors of Trust in a Public Organization as a Workplace, [w:] Managing Public Trust, Barbara Kożuch, Joanna Paliszewska, Sławomir J. Magala (red.), ISBN  978-3-319-70484-5, pp. 99-115, Wydawnictwo Palgrave Macmillan, 2018 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-70485-2_7.pdf
 • Ł. Sułkowski, Internalization of HEI – case of Poland from global perspective, [w:] 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017, Conference Proceedings Book 3, Science Adna Society, Volume V, ISBN 978-619-7408-22-5, ss. 275-286, Wydawnictwo SGEM 2017 https://sgemworld.at/ssgemlib/spip.php?article4549
 • Ł. Sułkowski, Metaparadigmatic perspective in the theory of organizations and management sciences, [w:] Reflections about contemporary management, Seria: New Horizons in Management Sciences, Volumen 7, Barbara Kożuch, Ł. Sułkowski, ISSN 2194-153X, ISBN 978-3-631-71835-3, pp. 35-47, Wydawnictwo Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2017
 • Ł. Sułkowski, Management of Internationalization Processes of Higher Education Institutions, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Organization Management Paradigms, Tom XVIII, Zeszyt 1, część II, H. Sobocka-Szczapa (red.), ISSN 2543-8190, ss. 11-26, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2017
 • Ł. Sułkowski, R. Lenart-Gansiniec, Human resources management in the public sector: toward the multi-paradigm, [w:] The complex identity of public Management: Aims, Attitudes, Approaches, B. Jałocha, R. Lenart-Gansiniec, E. Bogacz-Wojtanowicz, G. Prawelska-Skrzypek, ISBN 978-83-65688-16-3, ss. 11-24 (rozdział 1), Wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych, Kraków 2017
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Quality Culture in Polish Higher Education Institutions –  Multi-Paradigmatic Perspective, [w:] Management and Culture of the University, Seria: New Horizons in Management Sciences, Volume 6, Ł. Sułkowski (eds.), ISBN 978-3-631-71804-9, ss. 9-78, Wydawnictwo Peter Lang, Peter Lang – Frankfurt am Main ∙ Bern ∙ Bruxelles ∙ New York ∙ Oxford ∙ Warszawa ∙ Wien, 2017
 • Ł. Sułkowski, Fuzje uczelni. Czy w szaleństwie jest metoda?, Ł. Sułkowski (red.), ISBN 978-83-01-19702-5, s. 510, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017
 • Ł. Sułkowski, A. M. Migdał, Kulturowe uwarunkowania ekspatriacji, [w:] Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa, S. Przytuła (red.), ISBN 978-83-8085-476-5, Wydawnictwo Difin, 2017
 • Ł. Sułkowski, Fuzje uczelni i rankingi międzynarodowe - czy szaleństwie jest metoda?, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 2, Część II, „Zarządzanie humanistyczne i publiczne”, Ł. Sułkowski, A. M. Migdał (red.), ISSN 2543-8190, ss. 71-83, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2017
 • Ł. Sułkowski, Doskonalenie organizacyjne polskich uczelni, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 2, Część II, „Zarządzanie humanistyczne i publiczne”, Ł. Sułkowski, A. M. Migdał (red.), ISSN 2543-8190, ss. 9-21, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2017
 • Ł. Sułkowski, University mergers – Poland on the background of international trends, [w:] Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations, Janusz Teczke, Piotr Buła (red.), ISBN 978-83-947815-1-4, ss. 299-308, Wydawnictwo International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow 2017
 • Ł. Sułkowski, Z. Patora-Wysocka, HEI Quality Culture in Poland – Multi-paradigm View, [w:] Advences in Human Factors in Training, Education, and Learninig Sciences, Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences, July 17-21.2017, The Westin Bonaventure Hotel, Las Angeles, California, USA, A. Terence (red.), ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-319-60017-8, ss. 423-438, Wydawnictwo Springer, 2017
 • M. Chmielecki, Ł. Sułkowski, Goal vs. Relationship-Based Approach. A Comparative Study between American, Chinese, and Polish Negotiators, [w:] Approaches to conflict. Theoretical, Interpersonal, and Discursive Dynamics, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Paul A. Wilson, Stephen M. Croucher (eds.), ISBN 978-8-1-4985-3545-8, ss. 93-110, Wydawnictwo Lexington Books, USA 2017
 • Ł. Sułkowski, Raport of research of cultures of higher education institutions based on multi-paradigm, [in:] Economic and Social Development (Book of Proceedings), 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development, Belgrade, Serbia, 18-19 May 2017, A. Jurcic, D. Oreski, M. Mikic (eds.), ISSN 1849-7535, pp. 617-626, Wydawnictwo Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia; John Naisbitt University, Belgrade Serbia; University North, Koprivnica, Croatia; Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland 2017
 • Ł. Sułkowski, The concept of multi-paradigm understanding of cultures of higher education institutions, [in:] Economic and Social Development (Book of Proceedings), 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development, Belgrade, Serbia, 18-19 May 2017, A. Jurcic, D. Oreski, M. Mikic (eds.), ISSN 1849-7535, pp. 627-631, Wydawnictwo Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia; John Naisbitt University, Belgrade Serbia; University North, Koprivnica, Croatia; Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland 2017
 • Ł. Sułkowski, The Culture of Control in the Contemporary University, [in:] The Future of University Education, M. Izak, M. Kostera, M. Zawadzki (eds.), seria: Palgrave Critical University Studies, ISBN 978-3-319-46893-8, pp. 85-108, Wydawnictwo Springer International Publishing, 2017
 • Ł. Sułkowski, Założenia do Ustawy 2.0 - projektowanie nowego ładu akademickiego w Polsce, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 2, Część I, „Zarządzanie publiczne. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym”,
 • A. Kołodziejska, A. Korzeniowska-Polak (red.), ISSN 2543-8190 (wersja elektroniczna), ss. 261-276, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2017 http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-2-1.pdf
 • Ł. Sułkowski, Social Capital, Trust and Intercultural Interactions [in:] Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace. Traditional and Positive Organizational Scholarship,
 • M. Rozkwitalska, Ł. Sułkowski, S. Magala (red.), ISBN 978-3-319-39770-2, pp. 155-171, Wydawnictwo Springer, 2017
 • Ł. Sułkowski, M. Chmielecki, Positive Cross-Cultural Scholarship Research [in:] Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace. Traditional and Positive Organizational Scholarship, M. Rozkwitalska, Ł. Sułkowski, S. Magala (red.), ISBN 978-3-319-39770-2, pp. 19-35, Wydawnictwo Springer, 2017  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-39771-9_2
 • Ł. Sułkowski, Understanding Organizational Intercultural Interactions in Corporations [in:] Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace. Traditional and Positive Organizational Scholarship, M. Rozkwitalska, Ł. Sułkowski, S. Magala (red.), ISBN 978-3-319-39770-2, pp. 3-17, Wydawnictwo Springer, 2017 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-39771-9_1.pdf
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Kultura organizacyjna i zarządzanie uczelnią z punktu widzenia systemu zapewniania jakości w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Marketing w rozwoju innowacyjności, Tom XVII, Zeszyt 9, część III, ISSN 1733-2486, ss. 221-233, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2016
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Rezultaty badań kultur jakości uczelni wyższych w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami, Tom XVII, Zeszyt 7, część I, Ł. Sułkowski, A. Naworól, B. Mazurek-Kucharska, (red.), ISSN 1733-2486, ss. 75-90, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2016 http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-7-1.pdf
 • A. Kożuch, B. Kożuch, Ł. Sułkowski, E. Bogacz-Wojnatowska, M. Lewandowski, K. Sienkiewicz-Małyjurek, A. Szczudlińska-Kanoś, S. Jung-Konstanty, Obszary zarządzania publicznego, ISBN 978-83-65688-02-9, ss. 152, seria: Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016   http://www.wzks.uj.edu.pl/documents/2103800/7252370/Obszary+zarz%C4%85dzania+publicznego/be686ebf-762d-46c6-815e-8e3ed0c122cf
 • Ł. Sułkowski, Zarządzanie kapitałem ludzkim w Polskich uczelniach, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 429/2016, Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne, ISSN 1899-3192, ss. 269-279, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2016
 • Ł. Sułkowski, G. Ignatowski, Zagadnienia etyczne a edukacja polskich menedżerów [w:] Horyzonty Wychowania, Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości, Vol 15, nr 34/2016, W. Pasierbek, K. Wach (red.), ISSN 1643-9171, e-ISSN 2391-9485, ss. 283-295, Wydawnictwo Wydział Pedagogiczny  Akademii Ignatianum w Krakowie, 2016
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, Przedsiębiorczy uniwersytet - zastosowanie zarządzania strategicznego (Entrepreneurinal University – application of strategic management [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 444/2016, Zarzadzanie strategiczne w teorii i praktyce, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-607-7, ss. 478-489, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, Uwarunkowania w osiąganiu sukcesu w zarządzaniu uczelnią wyższą w Polsce, [w:] Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 14, No 2/część 1/2016, W. Golnau (red.), ISSN 2084-5189, ss. 387-400, Wydawnictwo Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2016
 • K. Raczkowski, J. Fijałkowska, Ł. Sułkowski, Comparative critical review of corporate social responsibility business management models, [w:] International Journal of Contemporary Management, Numer 15(2)/2016, B. Kożuch (red.), ISSN 1643-5494, Wydawca Portal Czasopism Naukowych Ejournals, 2016
 • M. Rozkwitalska, B. A. Basińska, Ł. Sułkowski, M. Chmielecki, S. Przytuła, Paradygmat jakościowy w analizie interakcji międzykulturowych – interpretacja na bazie wybranych teorii psychologicznych, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 17, Wydanie 3, część II,  Studia z zarządzania międzykulturowego, M. Chmielecki (red.), ISSN 1733-2486, ss. 141-159, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2016
 • Ł. Sułkowski, M. Zawadzki, Corporate University: A Critical Approach, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVII, zeszyt 1, część 2, Management – Human Resources Management – Knowledge Management. Research and Analysis, ed. Halina Sobocka-Szczapa, ISSN 1733-2486, ss. 111–130, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2016 https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Sulkowski/publication/322117448_Corporate_University_A_Critical_Approach/links/5a4601330f7e9ba868a97525/Corporate-University-A-Critical-Approach.pdf
 • Ł. Sułkowski, Academic Culture from the Perspective of Polish Universties, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom 17, zeszyt 2, część I, Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym, (red.) J. Trippner-Hrabi, E. Stroińska, ISSN 1733-2486, ss. 7-22, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2016  http://repozytorium.spoleczna.pl/docs/Academic%20Culture%20from%20the%20Perspective%20of%20Polish.pdf
 • Ł. Sułkowski, The development of post-academic cultures in higher education institutions, [in:] „State, Society and Business – Develpment of Contemporary Management”, J. Teczke (eds.), ISBN 978-83-937642-7-3, pp. 167-176, Wydawnictwo International Management Fundation, Cracow University of economics, Cracow-Saint Petersburg 2016,  (recenzent)
 • Ł. Sułkowski, Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich uczelniach, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – „Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo – ekonomiczne.”, Nr 429, ISSN 1899-3192, ss. 269-279, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2016   http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34162&from=publication
 • Ł. Sułkowski, Kultura Akademicka. Koniec Utopii?, ISBN 978-83-01-18524-4, ss. 220, Wydawnictwo PWN,  Warszawa 2016 
 • Ł. Sułkowski, Instrumenty monitorowania i controllingu w uczelniach publicznych [w:] Instrumenty polityki społecznej, G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski (red.), ISBN 978-83-8085-137-5, ss. 95-104, Warszawa 2016, Difin    
 • Ł. Sułkowski, Paradygmaty interakcji międzykulturowych w organizacjach - perspektywy klasyczne i alternatywne, [w:] Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym, B. Basińska, M. Chmielecki, S. Przytuła, M. Rozkwitalska, Ł. Sułkowski (red.), ISBN 978-83-8092-311-9, ss. 43-58, Warszawa 2016, Wolters Kluwer  
 • Ł. Sułkowski, Kapitał społeczny organizacji wielokulturowych, [w:] Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym, B. Basińska, M. Chmielecki, S. Przytuła, M. Rozkwitalska,
 • Ł. Sułkowski (red.), ISBN 978-83-8092-311-9, ss. 95-116, Warszawa 2016, Wolters Kluwer https://www.researchgate.net/publication/302584553_Wspolpraca_zawodowa_w_srodowisku_wielokulturowym
 • Ł. Sułkowski, M. Zawadzki, Critical Discourse in Contemporary Management Science, [in:] “Forms of Criticism in Philosophy and Science” D. Kubok (eds.), Folia Philosophica 34, ISSN 1231-0913, ss. 199-230, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015
 • Ł. Sułkowski, Paradygmaty humanistycznego zarządzania, [w:] „Zarządzanie humanistyczne” B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski (red.), ISBN 978-83-233-3982-3, ss. 123-138, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2015
 • Ł. Sułkowski, Patologie menedżeryzmu z perspektywy krytycznego nurtu zarządzania [w:] Oblicza patologii zawodowych i społecznych, G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski (red.), ISBN 978-83-7930-761-6, rozdz. 3 - ss. 46-57, Difin, Warszawa 2015 
 • Ł. Sułkowski, Współczesne tendencje rozwoju nauk o zarządzaniu [w:] Instrumentarium zarządzania publicznego, B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), ISBN 978-83-7930-739-5,rozdz. 1 - ss. 13-22, Difin Warszawa 2015 
 • Ł. Sułkowski, Kultura organizacji publicznej [w:] Instrumentarium zarządzania publicznego, B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), ISBN 978-83-7930-739-5, rozdział 6 - ss. 92-115, Difin Warszawa 2015  
 • Ł. Sułkowski, Transformacja uczelni publicznych na przykładzie wybranych metod zarządzania jakością kształcenia [w:] Instrumentarium zarządzania publicznego B. Kożuch, Ł. Sułkowski  (red.), ISBN 978-83-7930-739-5, rozdział  9 - ss. 155 -176 Difin Warszawa 2015 
 • S. Przytuła, M. Rozkwitalska, M. Chmielecki, Ł. Sułkowski, B. Basińska, Cross-Cultural Interactions between Expatriates and Local Managers in the Light of Positive Organizational Behaviour, [in:] Social Sciences/Socialiniai mokslai Nr 4(86)/2014, ISSN 1392-0758, pp. 14-24, 2014  
 • Ł. Sułkowski, From Fundamentalistic to Pluralistic Epistemology of Organizational Culture, [in:] Tamara - “Journal of Critical Organization Inquiery", Volume 12 Issue 4 12/2014, ISSN 1532-5555, pp. 59-77, Wydawnictwo Koźmiński University 2014 
 • Ł. Sułkowski, Inspiracje neoewolucjonizmem w zarządzaniu kapitałem ludzkim, [w:] „Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania” (red.) Z. Antczak, S. Borkowska, ISBN 978-83-7930-236-9, ss. 52-67, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014 http://www.ksiegarnia.difin.pl/zasoby-ludzkie/33/przyszlosc-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-dylematy-i-wyzwania/zbigniew-antczak/2173
 • Ł. Sułkowski, W poszukiwaniu paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] “Zarządzanie zasobami ludzkimi”, nr 3-4 (98-99)/2014, ISSN 1641-0874, ss. 79-90, Wydawca Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2014
 • Ł. Sułkowski, Który model uniwersytetu? Głosy w dyskusji, [w:] Przegląd Socjologiczny, Tom 63 (LXIII), Wydanie 3/2014, M. Czyżewski, (red.), ISSN 0033-2356, ss. 67-70, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie, 2014

 • 2017 - 2018 – kierownik projektu, projekt realizowany w ramach programu MNiSW „Dialog”, „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL”, Uniwersytet Jagielloński we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk – 0146/2017
 • 2016 - 2018 – główny wykonawca, koordynator badań, grant Narodowego Centrum Nauki – „Model, typologia i metody pomiaru systemów kontroli w publicznych szpitalach” – Społeczna Akademia Nauk – 2015/17/B/HS4/02747
 • 2015 - 2016 – kierownik projektu, Narodowe Centrum Nauki – „Kultura jakości w polskich uczelniach wyższych” – Uniwersytet Jagielloński: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Panel HS4) - 2014/13/B/HS4/01581
 • 2014 - 2015 – główny wykonawca, Koordynator ds. badań, Narodowe Centrum Nauki, „Interakcje międzykulturowe w filiach zagranicznych korporacji wielonarodowych w ujęciu tradycyjnym i Pozytywnego Potencjału Organizacji” – kierownik projektu Małgorzata Rozkwitalska – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – 2013/09/B/HS4/00498
 • 2012 - 2014 – kierownik projektu, Narodowe Centrum Nauki – „Integrated reporting - new communication model of performance and social responsability as a chalange for polish companies”, (Zintegrowane raportowanie – nowy model komunikowania dokonań, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw) – Społeczna Akademia Nauk – 2011/01/B/HS4/04993