Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Dariusz Grzybek, prof. UJ

Jednostka: Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

e-mail: dariusz.grzybek@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Dariusz Grzybek, dr hab., absolwent studiów historycznych w UJ, historyk idei specjalizujący się w dziejach myśli ekonomicznej. W szczególności zainteresowany związkami pomiędzy teorią ekonomiczną, myślą polityczną i praktyką społeczną. 

Książki

 • Nauka czy ideologia. Biografia intelektualna Adama Krzyżanowskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.
 • Polityczne konsekwencje idei ekonomicznych w myśli polskiej 1869 – 1939, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
 • Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu, UNIVERSITAS, Kraków 2015.
 • Kwestia płacy roboczej w klasycznej ekonomii politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Inne publikacje

 • Kalecki a Beveridge - dwa programy pełnego zatrudnienia z czasów II wojny światowej, w: Twórczość Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii, red. G. Musiał, Katowice 2006, s. 193 - 218.
 • Teoria ekonomiczna a porządek społeczny w pismach Adama Heydla, „Politeja”, Kraków 2007, nr 8, s. 137 - 166.
 • Miejsce przedsiębiorcy w teorii ekonomii. Zarys historii problemu, w: Humanistyka i zarządzanie. W poszukiwaniu obszarów badawczych i inspiracji metodologicznych, red. P. Górski, Wyd. UJ, Kraków 2009, s. 27 - 41.
 • Teoria działania zbiorowego Mancura Olsona jako zastosowanie ekonomicznej teorii wyboru – sukces czy porażka?, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, red. U. Zagóra – Jonszta, Katowice 2010, s. 130 - 142.
 • Wczesna publicystyka Jędrzeja Giertycha jako przejaw ewolucji ideowej obozu narodowego, „Politeja”, Kraków 2011, nr 15, s. 453 - 470.
 • Przeciw tezom o niemożności - Elinor Ostrom o działaniu zbiorowym i zarządzaniu wspólnymi zasobami, „Współczesne zarządzanie”, 2012, nr 1, s. 104 - 112.
 • Nieracjonalności wojny – Jan Bloch w perspektywie porównawczej, w: Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraźnia wielkiej wojny. Studia i rozważania, red. M. Kornat, Warszawa 2016, s. 119 - 150.
 • The state as employer of last resort: the idea and selected applications, w: The Complex Identity of Public Management: Aims, Attitudes, Approaches, B. Jałocha, R. Lenart-Gansiniec, E. Bogacz-Wojtanowska, G. Prawelska-Skrzypek ed., Kraków 2017, s. 105 - 117.