Zakład Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi

Zakład Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi koncentruje się na następujących obszarach badań:

 • teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji obywatelskich; aspekty humanistyczne zarządzania organizacjami obywatelskimi.
   
 • zasady zarządzania w sektorze pozarządowym: teoria i praktyka zarządzania obywatelskiego, modele funkcjonowania organizacji obywatelskich, zasady, formy i obszary współdziałania w organizacjach pozarządowych w kontekście partycypacji publicznej i wartości społecznych i kulturowych.
   
 • współczesne problemy zarządzania organizacjami trzeciego sektora: patologie organizacyjne, marketyzacja i upaństwowienie, etyka i wartości w działaniu.
   
 • non profit marketing: promocja instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, marketing polityczny, kampanie wyborcze,  kampanie społeczne, wizerunek osób publicznych.
   
 • współczesne problemy polityki społecznej: polityka społeczna jako nauka i praktyka, system sprawowania władzy a realizacja celów polityki społecznej, ubezpieczeniowe oraz zaopatrzeniowe elementy systemu zabezpieczenia społecznego, świadczenie usług społecznych, rola instytucji publicznych i obywatelskich w rozwiązywaniu problemów polityki społecznej.


Zakład  prowadzi  projekt  Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego >>> http://www.uj.edu.pl/web/odo-wzks

 

Skład osobowy:

Pracownicy:

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ - kierownik

dr Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

dr Katarzyna Peter-Bombik

Mgr Ewelina Góral

 

Doktoranci:

Mgr Daria Gosek-Popiołek

Mgr Małgorzata Lendzion

Mgr Aleksandra Mazurek

Mgr Aleksandra Radwan

Mgr Kamila Studencka

Mgr Katarzyna Świerczek

Mgr Sylwia Wrona