Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium naukowe „Solidarnie i wspierająco w szkole”

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Spraw Publicznych

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

wraz z Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym UJ   

zapraszają do udziału w Seminarium Naukowym

„Solidarnie i wspierająco w szkole”

Kraków, 1-2 czerwca 2023

 

Zapraszamy badaczy i praktyków na konferencję, która stanowi kontynuację serii konferencji pod wspólnym tytułem „Dialog, współpraca, profesjonalizm” zawieszonej w powodu pandemii COVID-19.

W dalszym ciągu chcemy się mierzyć z wyzwaniami współczesności, kulturą konsumpcji i nadmiaru, bezsensownym wyścigiem prowadzącym do wypalenia i depresji, wierząc, że w edukacji tkwi olbrzymi potencjał dla korzystnej zmiany, która nie ograniczy się do kolejnej manipulacji programami.

Swoimi działaniami ludzie doprowadzili świat, środowisko, w którym żyją do stanu permanentnego kryzysu przejawiającego się w najróżniejszych obszarach i przynoszącego nieprzewidywalne, aczkolwiek groźne, a nawet przerażające konsekwencje. Z różnych powodów nie jesteśmy w stanie efektywnie przeciwdziałać zmianom klimatu, a zatem i ich skutkom; niektórzy nawet zaprzeczają ich istnieniu.

Kiedyś mogliśmy, w większym stopniu niż dzisiaj, liczyć na naukę i edukację oraz instytucje, które stworzyliśmy dla efektywnego działania - ośrodki badawcze, uniwersytety, szkoły. Dzisiaj, między innymi, z powodu spadku zaufania do instytucji i autorytetów ich rola się zmniejsza. Różne manipulacje, mechanizmy komunikacji przez media społecznościowe, koncentrowanie się na błędnych priorytetach i ich finansowanie utrudnia pracę ludzi nauki i edukacji. Z kolei presja na wyniki w dobie osłabionych relacji międzyludzkich zmniejsza komfort pracy i życia, prowadząc do problemów zdrowotnych czy osobistych.

Czy szkoły i uniwersytety są w stanie wesprzeć nas w działaniu na rzecz dobrego dzisiaj i lepszego jutra? Niestety coraz wyraźniej widać, że, wspomniane już, tradycyjne instytucje i systemy szkolne osiągnęły szczyt swoich możliwości, jeśli chodzi o służenie dzieciom, młodym ludziom i społeczeństwom. W czasach coraz szybszych zmian i ogromnych wyzwań koncentrują się głównie na podnoszeniu wydajności rozumianej jako wyniki testów i egzaminów. Wygląda to jak zaklinanie rzeczywistości przez ignorowanie realnych problemów. Uczniowie deklarują brak zaangażowania w szkole, większość przyznaje się, że nie potrafi weryfikować wiadomości, na które napotykają w sieci oraz skarży, że nie potrafi rozwiązywać problemów. Coraz mniej absolwentów studiów jest gotowych do podjęcia kariery zawodowej. Obecne pokolenie nastolatków jest niespokojne, przygnębione, nadmiernie zestresowane i przestraszone. To zwiększa ich poczucie bezradności, podatność na manipulację, wycofanie.

Czy możemy i umiemy o tym rozmawiać? Co wskazuje nasz kompas? Jakie mamy priorytety? Ponownie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Instytut Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023 roku w Krakowie.

Tak jak w przeszłości wychodzimy z inicjatywą rozmów i współpracy międzyobszarowej: świata uniwersyteckiego - badaczy oraz środowiska oświatowego - praktyków. Spotkajmy się, aby wspólnie zastanowić się, jak działać w sytuacji kryzysu. Porozmawiajmy, jak projektować równolegle działania strategiczne, długookresowe oraz te natychmiastowe, ratujące sytuację tu i teraz. Nie stać nas na długie rozważania - młodzi ludzie nie mają czasu.

Lista pytań nigdy nie zostanie zamknięta. Stawiajmy kolejne zadania przed systemem, ludźmi i pojedynczymi organizacjami, ale i pytajmy: Co wiemy o procesie uczenia się? Jaka jest prawda o zdolności szkół do wspierania tego procesu? Kto decyduje o tym, jakie są nasze szkoły? Z jakich badań i dowodów korzystamy dzisiaj przy podejmowaniu decyzji o szkole i czy w ogóle korzystamy? Jak zmienić system na sprawiedliwy i włączający? Jak wspierać ludzi w ich niepowtarzalności i różnorodności? Jaka w tym rola przywódców edukacyjnych? Czy jesteśmy w ogóle w stanie wspierać młodych w trudnych sytuacjach? Czy szkoła jest uważna? Czy budujemy poczucie bezpieczeństwa osób, które stają się celem różnych form dyskryminacji, opresji czy przemocy? W jaki sposób wykorzystujemy kapitał społeczny do zmiany szkoły na lepsze?

Jesteśmy otwarci na wszystkie tematy, które prowadzą do odpowiedzi na pytanie o to, jak naprawić sytuację. Zapraszamy do dzielenia się pomysłami na przekraczanie granic, do inspirowania do współpracy i dyskusji podczas sesji. Czekamy też na innowacyjne kierunki myślenia, idące w poprzek utartym tradycjom i proponującym pożegnanie, wciąż obecnych, szkodliwych i toksycznych praktyk edukacyjnych.

 

Do zobaczenia w Krakowie
Organizatorzy

czwartek, 1 czerwca

Godzina

Zakres

Miejsce

9.00- 10.30

Rejestracja / Powitalna kawa

Collegium Novum

9.30- 10.15

Sesja fakultatywna

Dyrektorzy i dyrektorki szkół podstawowych i ponadpodstawowych wobec ewaluacji i kontroli w nadzorze pedagogicznym. Raport z badania- dr Zuzanna Sury, dr Jakub Kołodziejczyk

Collegium Novum, sala nr 52

10.15- 10.30

Przerwa kawowa

Hol

10.30- 12.45

Otwarcie konferencji – dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ

Key lecture- Authentic Teacher Diversity – Current Dilemmas and Future Directions towards a Distant Bedrock of Inclusive and Democratic Education - Dr Manuela Heinz, University of Galway, Ireland

Content regulation system and trends on curriculum development and implementation- Prof. Vilmos Vass, Budapest Metropolitan University

Sesja Polityka edukacyjna i Zrównoważony rozwój w dobie kryzysu

Polityka edukacyjna Unii Europejskiej- dr hab. Krzysztof Szewior, UW

Edukacja obywatelska jako przykład odpowiedzialności państwa włoskiego za kształcenie świadomych i aktywnych obywateli oraz poszanowanie praw i obowiązków demokratycznego społeczeństwa- dr Agnieszka Kamińska, UJ

Rola polityki edukacyjnej w kształtowaniu kompetencji przekrojowych- dr Wioleta Karna, UJ

Natura(lnie) w Zabrzu - dobre ekopraktyki projektowe- mgr Anna Koenigshaus, IV LO, mgr Anna Foltyn-Simka IV LO, mgr Katarzyna Krulicka, SP nr 31, mgr Sylwia Kot, II LO (Zabrze)

A Study on the Role of School Administrators in Teaching Practice Process in Poland and Türkiye- Sibel Taşcı

Research on the challeneges of the student employment problem at the undergraduate stage in Poland, Baia Kvaratskhelia

Collegium Novum
sala nr 52

 

12.45- 14.15

Przejście na lunch i kolejną sesję

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania, zadane podczas sesji poprzedzającej

 

14.15- 15.45

Sesja - Różnorodność, odpowiedzialność i solidarność

Historia pojęcia "solidarność"- dr Laura Koba, UJ

Model integracji edukacyjnej w szkołach przyjmujących młodych uchodźców- Aleksandra Szaro, mgr Olga Khabibulina, CEO

Aktywności społeczna w szkole - badania uczniów krakowskich szkół średnich- dr Roksana Ulatowska, mgr Joanna Trzópek- Paszkiewicz, UJ

Diversity in Schools: Risk or Opportunity- Dr Yaser Arslan, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Urząd Miasta Krakowa,

Rynek Podgórski 1, Sala Obrad im. F. Maryewskiego

15.45- 16.00

Przerwa

 

16.00- 17.30

Sesja – Interdyscyplinarne i transdyscyplinarne badania edukacyjne

Wielojęzyczność w szkole - nowe materiały dla nauczycieli- dr hab. Zofia Wodniecka- Chlipalska, prof. UJ, dr Krystian Barzykowski, UJ

Identyfikacja potrzeb psychologiczno-społecznych młodzieży licealnej, nacechowanej dużymi aspiracjami edukacyjno-zawodowymi i analiza wpływu organizacji na dobrostan badanej grupy. Sprawozdanie wyników projektu- dr Katarzyna Wojtkiewicz, SWPS

„Gdyby nie organizacje pozarządowe, praca w szkole byłaby beznadziejna", czyli jak wygląda współpraca nauczycieli/ek z organizacjami pozarządowymi- mgr Larysa Michalska, UJ

The Vocational Education And Training System In Poland And Georgia- Mariam Gogoladze

„Getting Heads Together. Prezentacja rezultatów projektu Erasmus+. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami złożonymi”- mgr Małgorzata Porębska, Społeczna SP w Niepołomicach

Urząd Miasta Krakowa,

Rynek Podgórski 1, Sala Obrad im. F. Maryewskiego

17.30- 18.30

Podsumowanie dnia i przejście na kolację

 

18.30 – 20.30

Kolacja, Networking, Hyde Park (Stara Zajezdnia)

Stara Zajezdnia
Świętego Wawrzyńca 12

piątek, 2 czerwca

Godzina

Zakres

Miejsce

09.00- 10.30

Sesja - Dobrostan w szkole

National and international influence of the COVID-19 on education and further evolved since then- dr  Jaap Van Lakerveld Kontakt, Director of PLATO, Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV

Dobrostan uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych w wymiarze osobistym i społecznym- dr Joanna Kołodziejczyk, UJ

Komunikacja inkluzywna w przestrzeni szkolnej- mgr Justyna Gomolla, UJ

Wsparcie systemowe zdrowia psychicznego osób uczących się- inż. Gabriela Kękuś, Natalia Malkusz, UJ

Edukacja szkolna na rzecz zrównoważonego rozwoju- dr Stanisława Jung- Konstanty, UJ

A Study on the Investigation of Competency-Based Training of School Administrators in Turkey and Poland in the Context of Policies and Practices- dr Nuray Sevinç

Wydział Zarządzania i  Komunikacji Społecznej UJ

prof. St. Łojasiewicza 4, sala 3.201

10.30- 11.00

Przerwa kawowa

 

11.00- 12.30

Sesja - Dobrostan w szkole

Navigating the challenges of Education in Mexico: insights of a Mexican leader- Elisa Guadalupe Espejo Heredia, Principal and Founder of ILC IDIOMAS

Zarządzanie szkołą w kontekście zdrowia psychicznego uczniów w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19- dr Bożena Freund, UJ

Nie jesteś sam,  czyli udział zwierząt w terapii stałej w dobie kryzysu emocjonalnego wśród dzieci i młodzieży- mgr Katarzyna Rubinkowska -Wasylowska, Zespół Edukacji Wspomagającej

Warsztat „Jak dyrektor/dyrektorka może wspierać dobrostan w swojej społeczności”- mgr Dorota Kulesza- Tałan, Przestrzeń Wolności Dorota Kulesza-Tałan

Wydział Zarządzania i  Komunikacji Społecznej UJ

prof. St. Łojasiewicza 4, sala 3.201

12.30- 13.30

Lunch

 

13.30- 15.30

Sesja - Zarządzanie w edukacji i przywództwo edukacyjne (w tym Nowe metody i technologie)

Jak projekt Dziecko z Pasją zmienia myślenie o szkole i nauczaniu- mgr Bogusława Łuka, Fundacja Uniwersytet Dzieci

„Podmiotowość w czarnej skrzynce. O upodmiotowieniu uczniów i uczennic w polskiej szkole”- mgr Magdalena Swat- Pawlicka, Szkoła Edukacji PAFW i UW

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w procesie kształcenia- Dominika Klucznik, Mikołaj Jagła, UJ

Scale development study on pedagogical leadership based on Sergiovanni's approach- Prof. Mualla Aksu, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Asst Prof Dr Ümran Demir, Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey

Contemporary educational challenges- Bill Hilt, teacher at Hull Prairie Intermediate School and president of the World Affairs Council of Northwest Ohio

Zamknięcie konferencji

Wydział Zarządzania i  Komunikacji Społecznej UJ

prof. St. Łojasiewicza 4, sala 3.201

 1. Dobrostan w szkole (kondycja psychofizyczna, podmiotowość, sprawczość, włączanie i wspieranie grup marginalizowanych społecznie, wsparcie uczniów, nauczycieli i przywódców edukacyjnych, krytyczne myślenie, empowerment, itp.).
 2. Polityka edukacyjna (diagnoza i perspektywa edukacji, uczenie się dla przyszłości, wizje rozwoju, nowe kompetencje, wyzwania i bariery, edukacja 2030 itp.).
 3. Różnorodność, odpowiedzialność i solidarność (uczenie się i nauczanie w zróżnicowanym kontekście, zapewnianie indywidualnego podejścia w zmieniającym się świecie, rola edukacji w budowaniu wspólnoty demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego itp.).
 4. Nowe metody dydaktyczne i technologie edukacyjne (prezentacja konkretnych działań, możliwych do wdrożenia w praktyce).
 5. Zrównoważony rozwój w dobie kryzysu (kryzys gospodarczy, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i klimatyczny - wyzwania dla szkół i przywódców edukacyjnych, od kryzysu do szansy: współpraca i wsparcie w szkole, dobre praktyki w zakresie działań prośrodowiskowych itp.).
 6. Interdyscyplinarne i transdyscyplinarne badania edukacyjne (prezentacja wyników w dowolnym obszarze, związanym z edukacją).
 7. Zarządzanie w edukacji i przywództwo edukacyjne (współczesne wyzwania dla organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne, wyniki badań, rola jednostek samorządu terytorialnego itp.).

 1. prezentacja referatu - max. 15 minut prezentacji + max. 15 minut dyskusji, 3 prezentacje podczas jednej sesji 1,5 godzinnej,
 2. przeprowadzenie warsztatu - w wymiarze 45 lub 90 minut,
 3. prezentacja plakatu - 1,5 godzinna sesja, podczas której uczestnicy przemieszczają się pomiędzy plakatami i dyskutują przedstawione treści,
 4. prezentacja w formie alternatywnej: poezja, grafika, film, klip z Youtube, blog z Internetu, krótka deklaracja lub wypowiedź, oświadczenie, interpelacja podczas sesji (5 minut) podczas sesji “Mój pomysł na szkołę”
  (Bardzo proszę w formularzu rejestracji opisać proponowaną formę wystąpienia, katalog form nie jest enumeratywny)
 5. uczestnictwo bez wystąpienia.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium.

Nie planuje się udziału zdalnego ani hybrydowego uczestników.

Seminarium będzie miało charakter mobilny (ekspedycyjny) - sesje odbywać się będą w różnych miejscach i przestrzeniach Krakowa oraz składała się będzie z modułu badawczego i praktycznego, które umożliwią spotkanie się teorii z praktyką oraz udział w spotkaniu międzynarodowych uczestników.

 • 8 maja 2023 - termin rejestracji
 • 16 maja 2023 – termin wnoszenia opłat
 • 1- 2 czerwca 2023 Seminarium
 • 30 czerwca 2023 - termin przesyłania artykułów

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:

https://forms.office.com/e/x47vzwnNYj

Opłaty wynoszą:

 • 500 zł – koszty uczestnictwa z publikacją
 • 250 zł – uczestnictwo bez publikacj

 

Opłaty należy wnosić na nr konta bankowego WZiKS w Banku PeKaO :

94 1240 4722 1111 0000 4856 6759, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

tytułem: Seminarium „Solidarnie i wspierająco w szkole” +  imię i nazwisko uczestnika

 1. Artykuły należy przesłać do dnia 30 czerwca 2023r. zgodnie z wymogami na stronie https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/, zakładka: informacje dla Autorów.
 2. Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Zarządzanie Publiczne ISSN 1896-0200, punkty MEiN: 20.
 3. Warunkiem opublikowania artykułu są pozytywne recenzje.

Regulamin seminarium "Solidarnie i wspierająco w szkole"

Harmonogram seminarium