Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

Seminarium naukowe „Solidarnie i wspierająco w szkole”

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Spraw Publicznych

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

wraz z Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym UJ   

zapraszają do udziału w Seminarium Naukowym

„Solidarnie i wspierająco w szkole”

Kraków, 1-2 czerwca 2023

 

Zapraszamy badaczy i praktyków na konferencję, która stanowi kontynuację serii konferencji pod wspólnym tytułem „Dialog, współpraca, profesjonalizm” zawieszonej w powodu pandemii COVID-19.

W dalszym ciągu chcemy się mierzyć z wyzwaniami współczesności, kulturą konsumpcji i nadmiaru, bezsensownym wyścigiem prowadzącym do wypalenia i depresji, wierząc, że w edukacji tkwi olbrzymi potencjał dla korzystnej zmiany, która nie ograniczy się do kolejnej manipulacji programami.

Swoimi działaniami ludzie doprowadzili świat, środowisko, w którym żyją do stanu permanentnego kryzysu przejawiającego się w najróżniejszych obszarach i przynoszącego nieprzewidywalne, aczkolwiek groźne, a nawet przerażające konsekwencje. Z różnych powodów nie jesteśmy w stanie efektywnie przeciwdziałać zmianom klimatu, a zatem i ich skutkom; niektórzy nawet zaprzeczają ich istnieniu.

Kiedyś mogliśmy, w większym stopniu niż dzisiaj, liczyć na naukę i edukację oraz instytucje, które stworzyliśmy dla efektywnego działania - ośrodki badawcze, uniwersytety, szkoły. Dzisiaj, między innymi, z powodu spadku zaufania do instytucji i autorytetów ich rola się zmniejsza. Różne manipulacje, mechanizmy komunikacji przez media społecznościowe, koncentrowanie się na błędnych priorytetach i ich finansowanie utrudnia pracę ludzi nauki i edukacji. Z kolei presja na wyniki w dobie osłabionych relacji międzyludzkich zmniejsza komfort pracy i życia, prowadząc do problemów zdrowotnych czy osobistych.

Czy szkoły i uniwersytety są w stanie wesprzeć nas w działaniu na rzecz dobrego dzisiaj i lepszego jutra? Niestety coraz wyraźniej widać, że, wspomniane już, tradycyjne instytucje i systemy szkolne osiągnęły szczyt swoich możliwości, jeśli chodzi o służenie dzieciom, młodym ludziom i społeczeństwom. W czasach coraz szybszych zmian i ogromnych wyzwań koncentrują się głównie na podnoszeniu wydajności rozumianej jako wyniki testów i egzaminów. Wygląda to jak zaklinanie rzeczywistości przez ignorowanie realnych problemów. Uczniowie deklarują brak zaangażowania w szkole, większość przyznaje się, że nie potrafi weryfikować wiadomości, na które napotykają w sieci oraz skarży, że nie potrafi rozwiązywać problemów. Coraz mniej absolwentów studiów jest gotowych do podjęcia kariery zawodowej. Obecne pokolenie nastolatków jest niespokojne, przygnębione, nadmiernie zestresowane i przestraszone. To zwiększa ich poczucie bezradności, podatność na manipulację, wycofanie.

Czy możemy i umiemy o tym rozmawiać? Co wskazuje nasz kompas? Jakie mamy priorytety? Ponownie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Instytut Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023 roku w Krakowie.

Tak jak w przeszłości wychodzimy z inicjatywą rozmów i współpracy międzyobszarowej: świata uniwersyteckiego - badaczy oraz środowiska oświatowego - praktyków. Spotkajmy się, aby wspólnie zastanowić się, jak działać w sytuacji kryzysu. Porozmawiajmy, jak projektować równolegle działania strategiczne, długookresowe oraz te natychmiastowe, ratujące sytuację tu i teraz. Nie stać nas na długie rozważania - młodzi ludzie nie mają czasu.

Lista pytań nigdy nie zostanie zamknięta. Stawiajmy kolejne zadania przed systemem, ludźmi i pojedynczymi organizacjami, ale i pytajmy: Co wiemy o procesie uczenia się? Jaka jest prawda o zdolności szkół do wspierania tego procesu? Kto decyduje o tym, jakie są nasze szkoły? Z jakich badań i dowodów korzystamy dzisiaj przy podejmowaniu decyzji o szkole i czy w ogóle korzystamy? Jak zmienić system na sprawiedliwy i włączający? Jak wspierać ludzi w ich niepowtarzalności i różnorodności? Jaka w tym rola przywódców edukacyjnych? Czy jesteśmy w ogóle w stanie wspierać młodych w trudnych sytuacjach? Czy szkoła jest uważna? Czy budujemy poczucie bezpieczeństwa osób, które stają się celem różnych form dyskryminacji, opresji czy przemocy? W jaki sposób wykorzystujemy kapitał społeczny do zmiany szkoły na lepsze?

Jesteśmy otwarci na wszystkie tematy, które prowadzą do odpowiedzi na pytanie o to, jak naprawić sytuację. Zapraszamy do dzielenia się pomysłami na przekraczanie granic, do inspirowania do współpracy i dyskusji podczas sesji. Czekamy też na innowacyjne kierunki myślenia, idące w poprzek utartym tradycjom i proponującym pożegnanie, wciąż obecnych, szkodliwych i toksycznych praktyk edukacyjnych.

 

Do zobaczenia w Krakowie
Organizatorzy