Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

Katedra koncentruje się na następujących kierunkach badań:

  • Podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu: teoria organizacji, metodologia nauk o zarządzaniu – aspekty humanistyczne i ekonomiczne, organizacja i zarządzanie w polityce społecznej.
  • Zasady zarządzania w sektorze publicznym: teoria i praktyka zarządzania publicznego, modele modernizacji administracji publicznej, zasady współdziałania organizacji publicznych z organizacjami z innych sektorów. Współczesne problemy zarządzania: sprawność organizacji publicznych, kształtowanie kompetencji menedżerów projektów, zarządzanie ochroną zdrowia.
  • Instrumentarium zarządzania: nowe instrumenty zarządzania publicznego, prospołeczne instrumenty współczesnego zarządzania, e-administracja publiczna, zarządzanie międzykulturowe, instrumenty komunikacji w placówkach oświatowych, innowacje organizacyjne w publicznych instytucjach kultury.
     

Skład osobowy:

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - kierownik

dr Mateusz Lewandowski

dr Regina Lenart-Gansiniec

dr inż. Janusz Sasak


Doktoranci:

mgr Aleksandra Dudzik