Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

Katedra koncentruje się na następujących kierunkach badań:

 • Podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu: teoria organizacji, metodologia nauk o zarządzaniu – aspekty humanistyczne i ekonomiczne, organizacja i zarządzanie w polityce społecznej.
 • Zasady zarządzania w sektorze publicznym: teoria i praktyka zarządzania publicznego, modele modernizacji administracji publicznej, zasady współdziałania organizacji publicznych z organizacjami z innych sektorów. Współczesne problemy zarządzania: sprawność organizacji publicznych, kształtowanie kompetencji menedżerów projektów, zarządzanie ochroną zdrowia.
 • Instrumentarium zarządzania: nowe instrumenty zarządzania publicznego, prospołeczne instrumenty współczesnego zarządzania, e-administracja publiczna, zarządzanie międzykulturowe, instrumenty komunikacji w placówkach oświatowych, innowacje organizacyjne w publicznych instytucjach kultury.
   

Skład osobowy:


Doktoranci:

 • mgr Tomasz Jabłoński
   
 • mgr Karolina Jastrzębska
   
 • mgr Stanisława Jung-Konstanty
   
 • mgr Bartosz Kożuch