Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji

Warsztaty „Action Research w teorii i praktyce akademickiej”

Kraków, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, 14 listopada 2019

>>> REJESTRACJA NA WARSZTATY <<<

Rejestracja zakończona

Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji

Projekt o numerze WND-POWR.04.01.00-00-IH02/16, finansowany w ramach programu POWER,
konkurs INNOHUMAN

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.11.2019

 

Projekt dotyczy przetestowania i wdrożenia do praktyki modelu wykorzystania badań w działaniu (BwD) w procesie przygotowania wdrożeniowych prac magisterskich. W trakcie testowania modelu, a także po wdrożeniu go do praktyki jednostki, realizowana będzie intensywna współpraca z pracodawcami, docelowo mająca zaowocować zwiększeniem poziomu zatrudnialności absolwentów. Prace prowadzone w oparciu o takie podejście będą miały konkretny, praktyczny wymiar, w swoim zamierzeniu zmieniający na lepsze sytuację badanych organizacji. BwD opierają się bowiem na spiralnym cyklu, składającym się z planowania akcji, wdrożeniu działania, obserwacji rezultatów i refleksji zmierzającej do ponownego planowania ulepszeń. Pozwalają na tworzenie nowej wiedzy poprzez proces rozwiązywania realnych, autentycznych problemów biznesowych i organizacyjnych.

Studenci realizujący prace w oparciu oproponowany model będą mogli wcielać się w rolę konsultantów, współrealizujących badanie w działaniu z członkami danej organizacji lub też realizować badanie w oparciu o własną praktykę. Obydwa podejścia pozwolą na to, aby nabyli oni unikatowe, praktyczne umiejętności krytycznej analizy oraz świadczenia usług konsultingowych.

Kompleksowość modelu polega na tym, że już na etapie I semestru I roku SUM tworzy się relacje między studentem a rynkiem pracy. Student nie przygotowuje się do rozwiązywania teoretycznych problemów wyimaginowanych organizacji, ale w sposób praktyczny przygotowywany jest do realizacji pracy o charakterze wdrożeniowym. Ponadto, poprzez charakter BwD, ich partycypacyjność, studenci w praktyce, w działaniu, budują umiejętności współpracy w grupie, dyskusji, tworzenia praktycznych, realnych rozwiązań. Dodatkowo, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu teoretycznemu, potrafią w praktyce organizacyjnej wykorzystać różnorodne modele oraz metody badawcze (ilościowe oraz jakościowe) na rzecz poprawy działania instytucji.

Badania w działaniu?
Badania w działaniu zakładają partycypację we współpracy z organizacjami, lokalnymi społecznościami, pracownikami. Ci, którzy byli dotychczas przedmiotem badania (jak np. menadżerowie w organizacjach), stają się partnerami w badaniu. Bo kto zna i rozumie lepiej ich sytuację niż oni sami? Już nie możemy doczekać się tematów, jakie zainteresują naszych studentów, piszących swoje prace wdrożeniowe.

Kierownik projektu: Dr Beata Jałocha

Biblioteka Kraków https://www.biblioteka.krakow.pl/
Bunkier Sztuki http://bunkier.art.pl/
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie http://www.filharmonia.krakow.pl/
Fundacja Diversity Hub http://www.diversityhub.pl/
Fundacja "Korporacja HA!ART" http://www.ha.art.pl/
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych http://bis-krakow.pl/
Fundacja Hipoterapia -
Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
http://fundacja-hipoterapia.pl/
Fundacja Tygodnika Powszechnego https://www.tygodnikpowszechny.pl/fundacja-tygodnika-powszechnego
Fundacja Ukryte Skrzydła http://ukryteskrzydla.pl/
Fundacja Wschód Sztuki http://www.fws.art.pl/
Gmina Miejska Kraków -

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

https://ngo.krakow.pl/mowis/1756,glowna.html
Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa   http://irm.krakow.pl/
Krakowskie Biuro Festiwalowe http://www.biurofestiwalowe.pl/
Małopolska Organizacja Turystyczna http://www.mot.krakow.pl/
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę https://www.mukowiscydoza.pl/
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa https://www.mhk.pl/
Muzeum Narodowe w Krakowie  http://mnk.pl/
Muzeum Śląskie w Katowicach https://muzeumslaskie.pl/pl/
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego http://muzeumtatrzanskie.pl/
Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida http://www.okn.edu.pl/
Starostwo Powiatowe w Krakowie https://powiat.krakow.pl/
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski http://www.sgpm.krakow.pl/
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza" https://stowarzyszenietecza.org/
Szkoła Podstawowa nr 36 w Krakowie https://sp36.pl/
Teatr Łaźnia Nowa https://www.laznianowa.pl/

Zespół projektu „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji” zaprasza na finalne warsztaty, podsumowujące zrealizowany projekt. Celem głównym warsztatów jest dyskusja na temat wykorzystania podejścia Action Research w praktyce akademickiej oraz we współpracy ze światem praktyki. Podczas warsztatów odbędą się wykłady, dyskusje oraz przedstawione zostaną prezentacje rezultatów badań w działaniu zrealizowanych przez studentów WZiKS UJ.
 

>>> REJESTRACJA NA WARSZTATY <<<

Rejestracja zakończona

Prelegenci

Wśród zaproszonych gości, którzy wezmą udział w dyskusjach, znaleźli się m.in. wybitni naukowcy zajmujący się badaniami w działaniu, prof. David Coghlan, Trinity College Dublin oraz prof. Mary Casey, University College Dublin.

W trakcie warsztatów pokażemy jednak przede wszystkim wyniki badań w działaniu zrealizowanych przez studentów biorących udział w projekcie we współpracy z pracodawcami, w wyniku których powstało ponad 30 wdrożeniowych prac magisterskich.

 

Publikacje
 

Podczas warsztatów swoją premierę będą mieć trzy monografie, napisane przez naukowców realizujących projekt:  „Badania w działaniu jako podejście w realizacji procesu promotorskiego” (skupiająca się na perspektywie nauczycieli akademickich w roli promotorów, prowadzących prace magisterskie w oparciu o action Research); „Action research w kształtowaniu współpracy uczelni
z interesariuszami. Korzyści, szanse i wyzwania” (prezentująca użyteczność badań w działaniu, jako obszaru współpracy uczelni i organizacji publicznych, pozarządowych i przedsiębiorstw) oraz „Badania w działaniu. Książka dla kształcących się̨ w naukach społecznych” (dedykowana studentom, mająca na celu ułatwienie zrozumienia procesu badań w działaniu i przygotowanie opartych na nich prac dyplomowych).
 

Informacje organizacyjne

Warsztaty odbędą się 14 listopada 2019 w godzinach 9.00-17.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja. Organizatorzy zapewniają catering, nie pokrywają jednak kosztów dojazdu oraz noclegu.
 

Program konferencji

Godzina

Tytuł

Prowadzący

8.30-9.00 Rejestracja uczestników  

9.00-9.05

Powitanie uczestników

 

9.05-9.30

Keynote: The Value of Action Research in Academia & Business

sala 0.102

Prof. David Coghlan, Trinity College Dublin

9.30-10.00

Keynote: Action Research &  thesis writing

sala 0.102

Prof. Mary Casey, University College Dublin

10.00-10.30

Projekt i jego idea. Prezentacja zrealizowanych projektów badawczych

sala 0.102

dr Beata Jałocha

10.30-11.00

Przerwa kawowa – poziom -1

 

11.00-11.45

Proces tworzenie prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu: perspektywa studenta, promotora i pracodawcy

mgr Kamila Brodzińska

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

mgr Marcin Bańdo, (Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie)

11.45-12.30

Rezultaty badań w działaniu - perspektywa studenta, promotora i pracodawcy

mgr Karolina Żyłowska

prof. dr hab. Piotr Jedynak /
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska prof. UJ

mgr Paulina Knapik-Lizak (Biblioteka Kraków)

12.30-13.30

Lunch

Poziom -1

 

13.30-14.30

Warsztaty z podziałem na grupy:

 1. Definiowanie problemów badawczych w badaniach w działaniu - sala 0.301
   
 2. Jak poznać organizację? - sala 1.119
   
 3. Wdrażanie interwencji w ramach badań w działaniu - sala 0.323

Warsztat 1: dr Anna Pluszyńska

Warsztat 2: dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ

Warsztat 3: Dr Jakub Kołodziejczyk

14.30-16.00

World cafe

Prof. Grzegorz Mazurkiewicz + zespół projektowy

Warsztaty „Action Research w teorii i praktyce akademickiej”

Kraków, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, 14 listopada 2019

Zespół projektu „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji” zaprasza na finalne warsztaty, podsumowujące zrealizowany projekt. Celem głównym warsztatów jest dyskusja na temat wykorzystania podejścia Action Research w praktyce akademickiej oraz we współpracy ze światem praktyki. Podczas warsztatów odbędą się wykłady, dyskusje oraz przedstawione zostaną prezentacje rezultatów badań w działaniu zrealizowanych przez studentów WZiKS UJ.
 

Prelegenci

Wśród zaproszonych gości, którzy wezmą udział w dyskusjach, znaleźli się m.in. wybitni naukowcy zajmujący się badaniami w działaniu, prof. David Coghlan, Trinity College Dublin oraz prof. Mary Casey, University College Dublin.

W trakcie warsztatów pokażemy jednak przede wszystkim wyniki badań w działaniu zrealizowanych przez studentów biorących udział w projekcie we współpracy z pracodawcami, w wyniku których powstało ponad 30 wdrożeniowych prac magisterskich.

 

Publikacje
 

Podczas warsztatów swoją premierę będą mieć trzy monografie, napisane przez naukowców realizujących projekt:  „Badania w działaniu jako podejście w realizacji procesu promotorskiego” (skupiająca się na perspektywie nauczycieli akademickich w roli promotorów, prowadzących prace magisterskie w oparciu o action Research); „Action research w kształtowaniu współpracy uczelni
z interesariuszami. Korzyści, szanse i wyzwania” (prezentująca użyteczność badań w działaniu, jako obszaru współpracy uczelni i organizacji publicznych, pozarządowych i przedsiębiorstw) oraz „Badania w działaniu. Książka dla kształcących się̨ w naukach społecznych” (dedykowana studentom, mająca na celu ułatwienie zrozumienia procesu badań w działaniu i przygotowanie opartych na nich prac dyplomowych).
 

Informacje organizacyjne

Warsztaty odbędą się 14 listopada 2019 w godzinach 9.00-17.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja. Rejestracja zostanie uruchomiona 1 października 2019. Szczegółowy program udostępniony zostanie w październiku 2019. Organizatorzy zapewniają catering, nie pokrywają jednak kosztów dojazdu oraz noclegu.

>>> REJESTRACJA NA WARSZTATY <<<

Przekazanie prac magisterskich Pracodawcom

Szanowni Państwo,
Zgodnie z zapisami porozumień trójstronnych (§ 5 ust. 6 lit. G), Studenci zobowiązani są do przedłożenia Pracodawcom prac magisterskich w celu potwierdzenie, że w pracy nie znajdują się dane niejawne lub informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Pracodawca musi potwierdzić w ciągu 14 dni, czy oczekuje zanonimizowania swoich danych użytych w pracy.

W związku z powyższym uprzejmie proszę wszystkich Państwa o przekazanie finalnych prac magisterskim Pracodawcom nie później niż dnia 15 maja 2019. Jest to termin nieprzekraczalny ze względu na nowe procedury rejestracji prac magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Każda praca przesłana do Pracodawcy musi być wcześniej zatwierdzona przez Promotora.

Pracę należy przesłać do opiekuna w organizacji, na aktywny adres mailowy z prośbą o potwierdzenie przeczytania wiadomości. W cc wiadomości proszę o umieszczenie 1. Promotora, 2. Kierownika projektu (beata.jalocha@uj.edu.pl), 3. Pana Marcina Micha z Biura Projektu (marcin.mich@uj.edu.pl).

Spotkania metodologiczne (warsztaty) - terminy

Szanowni Państwo,

Dwa ostatnie spotkania metodologiczne (warsztaty) w ramach projektu „Badania dla praktyki” odbędą się w dniach 14.03.2019 (czwartek) oraz 7.06.2019 (piątek).

O szczegółach będziemy informować Państwa wkrótce – prosimy o zarezerwowanie tych terminów. Serdecznie zapraszamy na spotkania!

Spotkanie seminaryjne w dniu 24.10.2018

Szanowni Magistranci,
W dniu 24.10.2018 (środa), godz. 15.00-16.30 zapraszamy Państwa na spotkanie do sali 3.322 (sala konferencyjna ISP). Podczas tego spotkania porozmawiamy z Państwem o schemacie prac, a także o bieżącej sytuacji dotyczącej realizowanych przez Was badań.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w zajęciach Action research and other strategies for collective auto reflection and improvement of practice prowadzonych w ramach programu ZintegrUJ w dniach 21, 24, 28. 31 października 2019 r. [ 21.10.2019 r. poniedziałek godz. 16.45-18.15, sala nr 0.312; 24.10.2019 r. czwartek godz. 16.45-18.15, sala nr 0.312; 28.10.2019 r. poniedziałek godz. 16.45-18.15, sala nr 0.312; 31.10.2019 r. czwartek godz. 8.00-9.30, sala nr 0.312

Uczestnicy ww. zajęć otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach oraz 1 ECTS.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową isp@uj.edu.pl do 15 października 2019 r. włącznie.

Zajęcia poprowadzi profesor John M. Fischer z Bowling Green State University z USA.

Action research and other strategies for collective auto reflection and improvement of practice

The world is quickly changing around us. Action Research helps us to focus on the perceptions and results of the work and environments we inhabit in that world. This seminar will center on how Action Research is a process and method of inquiry focused on people and impacts. It is a methodology centered on moving and affecting changes that come about for all who come in contact with those realities. Action Research is a distributive theoretical stance for purposely looking at and reflecting on the world around us in our institutions, work place, and community. Ultimately, it is an effort to bring our identity and our researcher lens into a process of dialog with those who inhabit those institutions, work places, and communities. Action Research serves as a means of critique and improvement around actions taken, policy decisions, and engagement practices by those same entities as they continuously change.

Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

Społeczność lokalna w działaniu – czyli jak skutecznie poprawiać jakość życia swoich mieszkańców

Seminarium magisterskie dla polityki społecznej zatytułowane jest Społeczność lokalna w działaniu–czyli jak skutecznie poprawiać jakość życia swoich mieszkańców. Przy pomocy badań w działaniu, studenci wraz z lokalnymi liderami, mieszkańcami, grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi instytucjami publicznymi będą identyfikować i diagnozować istotne problemy społeczności lokalnych (oraz szczególnie grup defaworyzowanych), planować działania usprawniające, jak również ewentualnie przygotowywać lub realizować działania i projekty dla społeczności lokalnej. Ich celem będzie poprawa jakości życia wybranych grup społecznych czy też całej społeczności lokalnej, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów instytucjonalnych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych.

Dr Beata Jałocha

Wykorzystanie badań w działaniu w rozwiązywaniu problemów projektyzujacych się organizacji

Podczas seminarium, studenci będą identyfikować problemy oraz planować rozwiązania dla rzeczywistych problemów organizacyjnych, zarówno w sektorze publicznym, jak i pozarządowym. Głównym podejściem badawczym stosowanym w ramach seminarium będą badania w działaniu, studenci będą mieli więc dość dużą dowolność w doborze problemów, jakie będą chcieli rozważać w ramach swoich prac – przede wszystkim będą to problemy ważne z punktu widzenia studenta oraz organizacji, w której prowadzić będą badania. Pomimo iż problematyka seminarium będzie różnorodna, szczególnie zapraszam studentów zainteresowanych zarządzaniem projektami. W trakcie seminarium w sposób krytyczny będziemy przyglądać się i analizować problemy oraz wyzwania jakie niesie ze sobą wszechobecna projektyzacja, sprawiająca, że niemal wszystko staje się projektem.

Dr Jakub Kołodziejczyk

Kierowanie ludźmi i doskonalenie organizacji

Problematyka seminarium będzie dotyczyć dwóch kwestii:
· czynników wpływających na proces kierowania w organizacjach publicznych i obywatelskich, takich jak komunikacja, motywacja, zaufanie, władza, stres i inne,
· diagnozy funkcjonowania organizacji i rekomendowania rozwiązań wpływających na doskonalenie pracy i działanie organizacji. Prace realizowane w ramach seminarium będą miały charakter empiryczny (w tym także badania w działaniu (action research) i ewaluacja). Indywidualne projekty badawcze będą opierały się na samodzielnie opracowanej części teoretycznej, projekcie badawczym i zrealizowanej procedurze gromadzenia danych. Seminarzyści będą mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz wyboru i formułowania tematu własnej pracy.

Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

Przywództwo wobec wyzwań współczesności

Stoimy dziś przed niespotykanymi dotąd wyzwaniami. Katastrofa ekologiczna, kryzysy ekonomiczne i związane z migracjami olbrzymich rzesz ludzi, terroryzm, starzejące się społeczeństwa, różnorodność, nasz brak kompetencji w zakresie współpracy czy komunikacji międzykulturowej i wiele innych kreują trudne warunki ludzkiego istnienia i rozwoju. Jednym z podstawowych narzędzi jakie wypracowaliśmy sobie dla rozwiązywania wszelakiego rodzaju problemów jest edukacja. Kluczowym zagadnieniem dla usprawniania, podnoszenia jakości i dostosowania edukacji do potrzeb stają się przywództwo edukacyjne i zarządzanie w edukacji. Przywództwo i zarządzanie wymagają rozumienia kontekstu własnego działania oraz świadomości złożoności zadań, przed którymi stają zarządzający. Coraz ważniejsze staje się poszukiwanie nowego paradygmatu, języka albo jak niektórzy mówią, mitu przywództwa. Poprzez odpowiednie współdziałanie z innymi pracownikami przywódcy determinują kierunki podejmowanych działań, decydują o rozumieniu celów organizacji czy wpływają na percepcję rzeczywistości. W czasach rewolucji technologicznej, globalizacji, wielokulturowości, zmian na rynku pracy i wielu innych wyzwań nowoczesne i odpowiedzialne organizacje, dzięki świadomym przywódcom, próbują zmienić filozofię i praktykę swej pracy w stronę bardziej partycypacyjnego modelu. Prowadząc działalność badawczą warto zadawać pytania, które umożliwią prowadzenie dyskursu ułatwiającego zrozumienie procesów zachodzących w sferze edukacji. Można pytać o to: jak rozumieć jakość uczenia się, co wspiera rozwój indywidualny i organizacyjny, jakie działania umożliwiają budowanie organizacji uczącej się, po co zarządzać i o inne zjawiska determinujące działalność edukacyjną. Pytania te (i podobne) wyłaniać się będą podczas seminarium, którego głównym celem jest prowadzenie interesującego i poszerzającego perspektywę myślenia o edukacji dyskursu dostosowanego do potrzeb uczestników (ale też zgodnego z procesami zachodzącymi w społeczeństwie). Przy pomocy podejścia metodologicznego zwanego badaniami w działaniu będziemy starać się zmieniać rzeczywistość przejmując władzę nad działaniami i dyskursem - stawiając własne, ważne problemy do rozwiązania i szukając rozwiązań w współpracy z innymi

Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Techniki zarządzania organizacjami publicznymi, szczególnie zarządzanie publicznymi i pozarządowymi organizacjami projektowymi

Seminarium magisterskie będzie dotyczyć identyfikacji i poszukiwania rozwiązań problemów organizacji publicznych i pozarządowych, realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej. W szczególności przedmiotem badań w ramach prac magisterskich będą działania, organizacje i instytucje: kultury, oświaty, rynku pracy, wsparcia rozwoju kompetencji ludzi dorosłych, tworzenia niestandardowych możliwości rozwoju młodzieży, a także aktywizacji ludzi starszych. Poprzez badania w działaniu, wspólnie z ludźmi w wybranej organizacji studenci będą poszukiwać sposobów doskonalenia organizacji, redukowania napięć, lepszego świadczenia usług, projektowania nowych usług lub lepszych sposobów dotarcia do odbiorców i współpracy z nimi.

Dr hab. Katarzyna Barańska

Kultura w działaniu

Na seminarium zapraszam studentów zainteresowanych antropologicznym ujęciem zarządzania. Szczególnie zapraszam studentów, którzy zainteresowani są prowadzeniem badań w działaniu (Action Research).

Obszary moich zainteresowań koncentrują się wokół takich zagadnień jak:

antropologia organizacji,

funkcjonowanie instytucji kultury w otoczeniu, muzea (!),

rola działań kulturalnych w kulturze współczesnej, interkulturowość instytucji kultury,

rola menedżerów i pracowników kultury, funkcjonowanie kultury pozasektorami – zjawisko „czwartego sektora”,

kultura ludowa i współczesna (etnodesign, nowy folkloryzm, zjawiska nowoplemienne, posthumanizm, wspólnoty współdziałań pozasektorowych).

rola rytuałów i obyczajów w instytucji, etykieta w instytucjach kultury,

Dr Małgorzata Ćwikła

Partycypacja w badaniach i krytyczne myślenie o zjawiskach organizacyjnych

W ramach seminarium możliwe będzie analizowanie różnych tematów, które jednak łączy krytyczna refleksja nad zjawiskami organizacyjnymi. Seminarzyści mogą sami proponować problemy, które ich interesują (szczególnie z zakresu zarządzania instytucjami kultury i mediów, zarządzania projektami, nowych zjawisk organizacyjnych) i w efekcie pogłębionego procesu refleksyjnego, z użyciem literatury teoretycznej i popularnej oraz innych tekstów kultury, doprecyzowane zostaną punkty ciężkości. Kluczowe jest przy tym wykształcenie wrażliwości na nieoczywiste niuanse w rzeczywistości organizacyjnej, krytyczne spojrzenie na diagnozowane sytuacje oraz odwaga metodologiczna. Równocześnie nacisk zostanie położony na podejście procesowe i performatywne w badaniach. Oznacza to, że analizowane tematy powinny być ulokowane w kontekście społecznym i kulturowym, stanowiąc część szerszego ekosystemu zarządzania.

Wybrane prace będą prowadzone zgodnie z podejściem Action Research.

Dr Anna Góral

Partycypacja w badaniach organizacji kultury

Innowacje, przedsiębiorczość, kreatywność – to słowa klucze, które w ostatnich dekadach zdominowały dyskusje prowadzone zarówno przez praktyków, jak i teoretyków zarządzania. W sposób szczególny przejawiają się w działaniach dedykowanych dziedzictwu, są to m.in. przedsięwzięcia mające na celu poszukiwanie dziedzictwa danej społeczności, projekty na rzecz jego popularyzacji wykorzystujące nowe technologie, czy będące bodźcem do rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców regionu.

Zadaniem seminarzystów będzie krytyczna analiza wybranego zjawiska w zakresie zarządzania dziedzictwem w kontekście jego roli w kształtowaniu rozwoju społeczności lokalnych. Szczegółowy zakres tematyczny prac magisterskich w głównej mierze uzależniony będzie jednak od pasji poznawczej seminarzystów.

Tło teoretyczne dla prowadzonych przez studentów rozważań stanowić winny najnowsze trendy w zarządzaniu dziedzictwem
i rozwojem lokalnym. Mile widziane są tematy nowatorskie.

Wybrane prace będą prowadzone zgodnie z podejściem Action Research w ramach projektu Innohuman.

Dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ

Koncepcje, metody i modele zarządzania w organizacjach publicznych i pozarządowych (w tym instytucjach kultury)

 1. Zastosowanie koncepcji zarządzania w organizacjach
 2. Funkcjonalne problemy zarządzania (zarządzanie w obszarach: polityki personalnej, jakością, finansami, marketingu)
 3. Metodyki i modele zarządzania projektami
 4. Wykorzystanie standardów zarządzania w organizacjach (społecznej odpowiedzialności, bezpieczeństwa informacji, ryzykiem, ciągłością działalności)
 5. Polityka i metody prowadzenia szkoleń w organizacji (w tym między innymi ocena skuteczności szkoleń i prowadzenie tzw. krótkich form szkoleniowych)
 6. Zarządzanie rozwojem organizacji
 7. Audyt w zarządzaniu organizacjami


Wybrane prace będą prowadzone zgodnie z podejściem Action Research w ramach projektu Innohuman.

Dr Michał Zawadzki

Krytyczne aspekty zarządzania współczesnymi organizacjami

Neoliberalna ideologia oparta na wątpliwym etycznie modelu homo oeconomicus i ekonomii neoklasycznej przyczyniają się współcześnie do naturalizacji patologii organizacyjnych, takich jak wyzysk, instrumentalne traktowanie ludzi czy manipulacja na poziomie kultur organizacyjnych. Dlatego współczesne organizacje - prywatne, publiczne i trzeciego sektora - nie zawsze zarządzane są w sposób umożliwiający troskę o człowieka. Na seminarium spróbujemy pogłębić rozumienie tego zjawiska. Interesować nas będzie szczególnie etyczna strona funkcjonowania organizacji i diagnoza warunków pracy wpływających - pozytywnie lub negatywnie - na godność pracowników. Prace magisterskie oparte będą na metodologii nurtu krytycznego zarządzania (Critical Management Studies) oraz badań jakościowych: studenci będą prowadzili badania terenowe w celu poszukiwania odpowiedzi na interesujący ich problem badawczy. Wybrane prace magisterskie - po konsultacji z prowadzącym - będą mogły być prowadzone w ramach projektu Innohuman i przy wykorzystaniu metodologii badań w działaniu.

Korzyści dla Studentów z udziału w projekcie „Badania dla praktyki”

 • Studenci realizujący wdrożeniowe prace magisterskie podczas całego procesu przygotowania prac otrzymają dodatkowe wsparcie ze strony promotorów. Promotorzy będą regularnie spotykać się z uczestnikami projektu, zarówno na spotkaniach indywidualnych (w zależności od potrzeb seminarzysty), jak i w trakcie serii przygotowanych warsztatów.
 • Wdrożeniowa praca magisterska wyróżnia się tym, że dotyczy praktycznego aspektu działań organizacji. Dzięki temu Student uczy się w praktyce projektowania rozwiązań. Jednocześnie praca oparta na badaniach w działaniu nie wymaga dużo większego wkładu pracy, niż praca pisana standardowym trybem – taka praca jest po prostu inna, większy nacisk kładzie na praktyczne aspekty działania organizacji, niż na teoretyczny opis jakiegoś zagadnienia. Dla przykładu – Student zamiast analizować kompleksowo, od strony teoretycznej, problematykę procesów komunikacji w organizacji, może wybrać jakiś niewielki obszar – np. ulepszenie komunikacji fundacji za pomocą mediów społecznościowych i skupić na tym swoją uwagę, zastanawiając się, jak można usprawnić komunikację danej organizacji w social media.
 • Uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w warsztatach, które odbędą się w marcu, czerwcu, październiku 2018 oraz styczniu i kwietniu 2019. Podczas warsztatów pomożemy Wam przygotować narzędzia badawcze, skonsultujemy projektowane przez Was rozwiązania. W przyjaznej atmosferze, będziemy mogli porozmawiać o badaniach. Podczas warsztatów zapewniamy lunche i przerwy kawowe.
 • Każdy student biorący udział w projekcie ma zapewnione wsparcie pracodawcy, u którego realizował będzie badania. W każdej z organizacji studenta będzie wspierał Opiekun, który opowie o tym, jak działa dana fundacja, urząd, stowarzyszenie i pomoże zorganizować proces badawczy. Nie ma wyznaczonych ram częstotliwości wizyt u pracodawcy. Student nie jest zobowiązany do regularnych wizyt, choć może to robić w porozumieniu z pracodawcą. Celem jest wybranie problemu oraz jego zbadanie na potrzeby pracy magisterskiej.
 • Realizując badanie u pracodawcy, student styka się ze światem praktyki, rzeczywistą organizacją i ma szansę na nawiązanie kontaktów, networking, rozpoznanie środowiska zawodowego.
 • Po zakończeniu projektu studenci otrzymają certyfikat, poświadczający nabycie unikatowych kompetencji.

 

Zespół projektu dołoży wszelkich starań, aby proces powstawania prac magisterskich był dla naszych studentów wspaniałą przygodą i okazją do nabycia praktycznych umiejętności konsultingowych. Zapraszamy do aplikowania (termin składania wniosków upływa 15.03.2018).

Zapraszamy do pobrania dokumentów rekrutacyjnych.

Po pobraniu prosimy o wypełnienie i dostarczenie ich do sekretariatu Instytutu Spraw Publicznych UJ, ul. Łojasiewicza 4, III piętro, pokój 3.323.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią mgr Renatą Balcewicz - renata.balcewicz@uj.edu.pl , tel. 12 664 55 84.


Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udziału w projekcie:

Regulamin

 

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

Formularz aplikacyjny

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika

Deklaracja udziału

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy nabór do projektu „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji”.

Poniżej znajdą Państwo listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz ze wskazaniem organizacji. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu Instytutu Spraw Publicznych do pani mgr Renaty Balcewicz w celu podpisania porozumienia trójstronnego. Podpisanie porozumienia jest warunkiem koniecznym przystąpienia do projektu.

Podpisywanie porozumień będzie miało miejsce:

Wtorek, 27.03.18 godz. 12-15

Środa, 28.03.18 godz. 9-15

Czwartek, 29.03.18 godz. 9-15.

Prosimy o terminowe podpisanie porozumień – zostaną one następnie przesłane do pracodawców. Informujemy, że pracodawcy mogą jeszcze poprosić o dodatkowe spotkanie z Państwem przed sfinalizowaniem porozumienia i rozpoczęciem badań.

W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu, przyjęta może zostać osoba z listy rezerwowej.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Dublin

W dniach 17-18 października zespół projektu odbył serię ciekawych spotkań na uczelniach wyższych w Dublinie. Pierwszy dzień spędziliśmy na University College Dublin, gdzie z dr Mary Casey oraz jej studentami rozmawialiśmy na temat wyzwań realizacji prac magisterskich opartych o badania w działaniu. Seminarzyści dr Casey opowiedzieli nam o swoich bardzo ciekawych badaniach, które realizują po to, aby zaprojektować i wdrożyć różnego rodzaju zmiany organizacyjne. Dr Casey podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami dydaktycznymi. Jednym z bardzo ważnych wniosków płynących z jej doświadczeń jest to, że pracodawcy niezwykle cenią rezultaty pracy studentów realizujących badania w działaniu 

Podczas krótkiej, ale intensywnej wizyty w Dublinie, mieliśmy niezwykłą okazję uczestniczyć w przygotowanym specjalnie dla nas wykładzie prof. Davida Coghlana. Prof. Coghlan to jeden z najwybitniejszych na świecie specjalistów od Action Research. Opublikował ponad 150 artykułów i rozdziałów w monografiach. Wśród jego najnowszych książek, zaliczanych do kanonu najlepszych opracowań z zakresu badań w działaniu na świecie zaliczyć możemy: Inside Organizations (Sage, 2016), Organizational Change and Strategy (Routledge, 2016), Doing Action Research in Your Own Organization (4th ed. Sage, 2014), Collaborative Strategic Improvement through Network Action Learning (Edward Elgar, 2011). Jest współredaktorem the The Sage Encyclopedia of Action Research (2014). Jest członkiem rad naukowych takich czasopism jak: Journal of Applied Behavioral Science, Action Research, Action Learning: Research and Practice, Systemic Practice and Action Research, The OD Practitioner among others

Liverpool

W celu zapoznania się z najlepszymi praktykami prowadzenia prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu oraz porównania naszego modelu z modelami innych ośrodków naukowych, udaliśmy się do Liverpoolu. Podczas pierwszego ze spotkań gościliśmy na University of Liverpool Management School, gdzie spotkaliśmy się z Dr Caroline Ramsey oraz Dr Clare Rigg. Dr Ramsey oraz Dr Rigg są doświadczonymi badaczkami, od wielu lat prowadzącymi badania w działaniu oraz nadzorującymi prace action research studentów i doktorantów. Wróciliśmy pełni pomysłów na pracę z naszymi magistrantami i pracodawcami!

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenia usługi cateringowej w dniu 14 listopada 2019

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi  cateringowej na potrzeby realizacji projektu Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji, POWR.04.01.00-00-IH02/16 realizowanego ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej – dla ok. 100 osób podczas spotkania warsztatowego, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 w Instytucie Spraw Publicznych UJ, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków. Uczestnikami spotkania warsztatowego będą studenci, wykładowcy, przedstawiciele uczelni z kraju i zagranicy  oraz pracodawcy.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenia usługi cateringowej w dniach 14 marca 2019 oraz 7 czerwca 2019

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi  cateringowej na potrzeby realizacji projektu Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji, POWR.04.01.00-00-IH02/16 realizowanego ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej – dla ok. 60 osób podczas spotkania warsztatowego, które odbędzie się  w dniach 14 marca 2019 oraz 7 czerwca 2019 w Instytucie Spraw Publicznych UJ, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków. Uczestnikami spotkania warsztatowego będą studenci oraz pracodawcy, którzy zadeklarowali udział w projekcie Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji oraz prowadzący spotkanie warsztatowe.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenia usługi cateringowej w dniu 15 listopada 2018

dotyczące świadczenia usługi  cateringowej na potrzeby realizacji projektu Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji, POWR.04.01.00-00-IH02/16 realizowanego ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej – dla ok. 60-64 osób podczas spotkania warsztatowego, które odbędzie się  w dniu 15 listopada 2018 roku w Instytucie Spraw Publicznych UJ, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.  Uczestnikami spotkania warsztatowego będą studenci oraz pracodawcy, którzy zadeklarowali udział w projekcie Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji oraz prowadzący spotkanie warsztatowe. Zamawiający zakłada, że w spotkaniu warsztatowym mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne i osoby o specjalnych potrzebach żywieniowych, które wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenia usługi cateringowej w dniach 16 i 17 kwietnia 2018

Świadczenie usługi  cateringowej na potrzeby realizacji projektu Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji, POWR.04.01.00-00-IH02/16 realizowanego ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej – dla ok. 60-64 osób Zaplanowano  dwa spotkania warsztatowe w dniach 16 i 17 kwietnia 2018 roku, które odbędą się w Instytucie Spraw Publicznych UJ, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków. Uczestnikami warsztatów w dniu 16 kwietnia 2018 roku  będą pracodawcy, którzy zadeklarowali udział w projekcie Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji oraz prowadzący warsztaty (ok. 30-32 osób), natomiast w dniu 17 kwietnia 2018 r. r uczestnikami warsztatów będą studenci zrekrutowani do udziału w projekcie oraz prowadzący warsztaty (ok. 30-32 osób).

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

dr Beata Jałocha – kierownik projektu
Zapraszam w środy, 13.30-15.00, pokój 3.359
 
mgr Marcin Mich – Specjalista ds. administracyjnych
tel. 12 664 55 85
pok. 3.323