Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Projekty

w trakcie realizacji

Web Content Display Web Content Display

Projekty w trakcie realizacji

Read More o

Dr Roksana Ulatowska kieruje projektem pilotażowym p.t. Publiczna przestrzeń inkluzywna - WŁącznik, realizowanym w ramach projektu flagowego „Campus Living Lab. Useful Research HUB”.

Celem realizowanego projektu jest stworzenie projektu - otwartej i bezpiecznej przestrzeni inkluzywnej,  starannie zaprojektowanej w celu promowania zabawy, edukacji, relaksu i aktywności wśród osób o różnych potrzebach, umiejętnościach, w różnym wieku i z różnych społeczności. 
W założeniu z Przestrzeni będzie mogła korzystać każda osoba - dzieci, dorośli, w tym osoby o różnych potrzebach. Będzie to przestrzeń (zob. Urbańska, 2020): dostępna, przyjazna, demokratyczna i wypełniona życiem, wypełni lukę i zapewni brak wykluczeń w obszarze sprawności fizycznej i umysłowej, wieku, płci, narodowości, rasy, koloru skóry, statusu społecznego i uwarunkowań kulturowych i religijnych.  

W realizację projektu zostali włączeni przedstawiciele sektora biznesu (firmy  projektowe i architektoniczne - Studio projektowe Grid oraz ArchGoods), sektora nauki (przedstawiciele UJ), sektora administracji publicznej (przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, w tym pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami) oraz społeczeństwa (Fundacja Brak barier oraz mieszkańcy os. Ruczaj). 

Współpraca między stronami przebiega  w oparciu o proces  kokreacji i partycypacyjne budowanie rozwoju lokalnego. Efektem współpracy będzie projekt gotowy do wdrożenia w otwartej na sąsiedztwo, dostępnej przestrzeni, zlokalizowanej na terenie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Założeniem projektu jest nadanie tej przestrzeni nowej funkcjonalności, promowanie  dostępności, a także promowanie powiązań pomiędzy wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w obywatelskie inicjatywy miejskie. Wypracowane efekty będą dodatkowo służyć Gminie Miejskiej Kraków oraz innym gminom do multiplikowania rozwiązań w innych terenach przestrzeni publicznej. Kolejnym wyzwaniem będzie dalsze  ożywianie tej inicjatywy i w celu wdrożenia projektu.

Read More o

W październiku 2022 r. dr inż. Maria Rybaczewska rozpoczęła projekt badawczy dotyczący rezyliencji sektora tzw. convenience stores wobec dynamiki zachowań konsumentów oraz wielowymiarowych zakłóceń podaży i popytu.
 
Z dumą przyjęliśmy informację, że projekt ten jest realizowany w ramach strategicznego programu Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytetu Jagiellońskiego i ma wymiar zarówno Polski jak i międzynarodowy - Szkocji (Wielka Brytania). Zaangażowane w niego są/będą zarówno jednostki naukowe, jak i organizacje branżowe oraz praktycy biznesu. Wobec powyższego ma on walory nie tylko teoriopoznawcze, ale także wysoką wartość implikacji menadżerskich.
 
Badanie opiera się zarówno na danych wtórnych jak i pierwotnych. W ramach 33 miesięcy przewiduje się zastosowanie nie tylko metod jakościowych, ale także ilościowych oraz szeroko zakrojone działania dyseminacji wyników wartościowych zarówno dla nauki, jak i praktyki biznesu w Polsce i poza jej granicami.
 
Projekt ten traktujemy jako swoisty początek badań w tym zakresie i mamy nadzieję na jego kontynuację w kolejnych latach we współpracy z kolejnymi organizacjami.

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego jest projektem, który poszerza oraz podnosi jakość procesu dydaktycznego z zakresu obserwacji i analizy dialogu obywatelskiego w Krakowie.

Głównym celem projektu jest obserwacja i analiza dialogu obywatelskiego, diagnozowanie problemów, przygotowywanie rekomendacji oraz propozycji ich rozwiązywania. W projekt zaangażowani są pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci ISP oraz IDMiKS Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Link do strony internetowej: http://www.odo.wzks.uj.edu.pl/start

Link do profilu na portalu społecznościowym: https://www.facebook.com/Obserwatorium-Dialogu-Obywatelskiego-UJ-i-MOWIS-350621385144845/?fref=ts