Zakład Innowacji Społecznych i Systemów Zarządzania

Badania pracowników Zakładu koncentrują się na następujących obszarach badawczych:

  • Relacje między edukacją a rynkiem pracy.
  • Diagnozowanie problemów społecznych i funkcjonowania organizacji sfery publicznej.
  • Profesjonalizacja zarządzania w sektorze publicznym. Kształcenie i zatrudnianie specjalistów
  • Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań w dziedzinie organizacji i zarządzania w sferze publicznej.

Pracownicy Zakładu Stosowanych Badań Społecznych są autorami licznych publikacji naukowych i ekspertyz. Prowadzą zajęcia z przedmiotów związanych z metodami badań społecznych i marketingowych, diagnozowaniem problemów społecznych i polityką sektora publicznego oraz rachunkowością i finansami.

Kierownik:
dr hab. Grzegorz Baran
 


Pracownicy Zakładu

Adiunkt z hab.:
dr hab. Grzegorz Baran

St. Wykładowca:
dr Kazimierz Bujak

Adiunkt:
dr Małgorzata Marzec

Doktoranci:
mgr Joanna Szymonek
mgr Maria Wojtacha