Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Zarządzanie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie publiczne - studia stacjonarne II stopnia

ZAPRASZAMY  DO  REJESTRACJI

 

Opis kierunku

Kształcimy pracowników instytucji publicznych, przywódców organizacji pozarządowych, liderów zespołów i przyszłych przedsiębiorców społecznych.

• Ciekawa i pewna praca w organizacjach publicz­nych i społecznych, projektach i społecznie odpo­wiedzialnych przedsiębiorstwach.

• Aktualna wiedza i wszechstronne umiejętności zarządzania przekazywane przez pracowników naukowych i praktyków.

• Praktyki, staże oraz możliwość udziału w projek­tach już w trakcie studiów.

Program studiów

Rok akademicki:

2019/2020 - studia stacjonarne