Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Rozliczenie roku akademickiego USOSweb

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie roku akademickiego USOSweb

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

Co należy zrobić aby zgłosić rok akademicki do rozliczenia?

W przypadku studentów, którzy uzyskali co najmniej 60 punktów ECTS oraz zaliczyli wszystkie przedmioty, które w planie studiów na danym roku są określone jako wymagane do zaliczenia tego roku należy:

 1. sprawdzić czy wszystkie oceny i zaliczenia obowiązujące w planie studiów na danym roku zostały poprawnie wpisane do USOSweb (jeżeli brakuje jakiejkolwiek oceny lub zaliczenia należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu ich uzupełnienia),
 2. sprawdzić poprawność podpięć przedmiotów pod program i etap studiów,
 3. zgłosić program do rozliczenia (dany rok studiów w bieżącym roku akademickim) USOSweb: Dla studentów > Zaliczenia etapów

Poprawnie zgłoszony program do rozliczenia skutkuje wpisaniem na kolejny rok akademicki.

 

W przypadku studentów, którzy uzyskali co najmniej 50 punktów ECTS oraz zaliczyli wszystkie przedmioty, które w planie studiów na danym roku są określone jako wymagane do zaliczenia tego roku należy:

 1. sprawdzić czy wszystkie oceny i zaliczenia obowiązujące w planie studiów na danym roku zostały poprawnie wpisane do USOSweb (jeżeli brakuje jakiejkolwiek oceny lub zaliczenia należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu ich uzupełnienia),
 2. sprawdzić poprawność podpięć przedmiotów pod program i etap studiów,
 3. złożyć w Sekretariacie ds. studenckich podanie o wpis warunkowy w terminie do 30 września br.

Za powtarzane przedmioty zostanie naliczona stosowna opłata.
Dane do wpłaty będą widoczne w USOSweb (Płatności).

Opłaty należy uiścić jednorazowo w następujących terminach:

 • do 22.10 br. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze zimowym i całorocznych.
 • do 15.03 br. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze letnim.

 

W przypadku studentów, którzy nie uzyskali co najmniej 50 punktów ECTS i/lub nie zaliczyli przedmiotu, które w planie studiów na danym roku jest określony jako wymagany do zaliczenia tego roku należy*:

 1. sprawdzić czy wszystkie oceny i zaliczenia obowiązujące w planie studiów na danym roku zostały poprawnie wpisane do USOSweb (jeżeli brakuje jakiejkolwiek oceny lub zaliczenia należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu ich uzupełnienia),
 2. sprawdzić poprawność podpięć przedmiotów pod program i etap studiów,
 3. złożyć w Sekretariacie ds. studenckich podanie o pierwsze powtarzanie roku w terminie do 30 września br.

Za powtarzane przedmioty zostanie naliczona stosowna opłata.
Dane do wpłaty będą widoczne w USOSweb (Płatności).

Opłaty należy uiścić jednorazowo w następujących terminach:

 • do 22.10 br. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze zimowym i całorocznych.
 • do 15.03 br. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze letnim.

  * nie dotyczy studentów I roku I stopnia

 

UWAGA! 
Ostateczny termin rozliczenia roku akademickiego upływa 30 września br.

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Opłata dla studentów, którzy:

 • rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014 pobierana będzie na podstawie wartości jednego punktu ECTS ustalonej dla danego wydziału.


Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 lipca 2013 r. w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym, w roku akademickim 2013/2014


Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012
 

 • rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/14 lub uzyskali zgodę na wznowienie studiów w roku akademickim 2014/15 pobierana będzie na podstawie wartości jednej godziny zajęć dydaktycznych ustalonej dla danego wydziału.


Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 r. w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014
 

 • rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/15 lub uzyskali zgodę na wznowienie studiów w roku akademickim 2015/16 pobierana będzie na podstawie wartości jednej godziny zajęć dydaktycznych ustalonej dla danego wydziału.

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2014 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015

 

Zwolnienia z opłat

Uchwała nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim