Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

formularze do pobrania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

szlifujemy talenty od 1997 roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podania studenckie

Podania należy składać w postaci elektronicznej poprzez USOSweb

UWAGA! W wersji papierowej obowiązują wnioski wymagające własnoręcznego podpisu

Zakładka
DLA STUDENTÓW

Podania

 

 

Instrukcja składania podań w USOSweb

Student applications in USOSweb 

 

Wniosek o zmianę waruków płatności za studia (przesunięcie terminu płatności, rozłożenie opłaty na raty)

Wniosek o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Rezygnacja ze studiów

Wznowienie studiów

Wniosek o udzielenie zgody na udział w zajęciach prowadzonych w jednostkach WZiKS

Wniosek ogólny do Z-cy Dyrektora ISP UJ ds. dydaktycznych

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o IPS

Wzór Formularza Zasad Realizacji Przedmiotów

Link do formularza

https://formularz-ips.wzks.uj.edu.pl/ 

Uwaga! W przypadku braku wykładowcy lub przedmiotu w elektronicznym formularzu należy wykorzystać wzór formularza w pliku word i przesłać go bezpośrednio (z wypełnioną metryczką) na adres mailowy prowadzącego przedmiot z uzasadnieniem.

Schemat działania:

Student: 

 1. Student inicjuje formularz https://formularz-ips.wzks.uj.edu.pl/  
 2. Wpisuje swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz powód, dla którego wnioskuje o IPS 
 3. Z dostępnych list wybiera: 
  • kierunek studiów 
  • imię oraz nazwisko prowadzącego przedmiot 
  • nazwę przedmiotu 
 1. Zaznacza rodzaj studiów i rok 
 2. Zaznacza semestr i rok akademicki 
 3. Wysyła formularz używając przycisku „Wyślij podanie” 

Wykładowca: 

Podanie zostaje dostarczone na adres wykładowcy z niezbędnymi informacjami a także odnośnikiem do wstępnie wypełnionego formularza. 
Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku Generuj PDF. Plik pdf można zapisać na dysku w celu wydruku bądź wysłania. 
Wszystkie wiadomości email generowane przez formularz wysyłane są z adresu pmik@uj.edu.pl w imieniu osoby wysyłającej, natomiast w polu Reply to znajduje się adres studenta wypełniającego formularz, dzięki czemu wszystkie odpowiedzi kierowane są właśnie na jego adres.

Link do filmu obrazującego proces generowania formularza:

https://web.microsoftstream.com/video/d9c99ae5-95c7-4ae8-b047-034f677b4dc4 

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni lub zmiany kierunku studiów

Formularz zgody na udostępnienie danych osobowych na wniosek pracodawcy

Formularz zgody na udostępnienie danych osobowych osobie trzeciej

Informacja o wskazaniu pełnomocnika do doręczeń w kraju