Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marta Shaw

Marta Shaw pracuje w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2014 roku. Jest filologiem angielskim, ukończyła również studia z zakresu hermeneutyki i doktorat z Przywództwa Organizacyjnego oraz Polityki Naukowej i Rozwojowej (Organizational Leadership, Policy, and Development).

Doświadczenie badawcze zdobywała w licznych projektach naukowych w University of Minnesota, jednej z najlepszych uczelni publicznych w USA. Jej badania dotyczą wpływów globalizacyjnych na zarządzanie w szkolnictwie wyższym i nauce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ustroju (governance), uwarunkowań rzetelności naukowej, oraz rozwoju kompetencji międzykulturowych u studentów. W nauce poszukuje użytecznej diagnozy istotnych problemów społecznych w obszarze edukacji, szkolnictwa wyższego i nauki.

W latach 2011-2014 prowadziła w Polsce badanie elit akademickich, porównujące koncepcje zarządzania uczelnią przyjęte przez władze uczelni oraz architektów reform nauki i szkolnictwa wyższego. W wyniku badań powstała diagnoza kondycji szkolnictwa wyższego wskazująca na nieuwzględniane dotąd w badaniach zjawisko polipragmazji. Podobnie jak pacjent konsultujący się z różnymi lekarzami stawiającymi różne diagnozy, szkolnictwo wyższe ukazane jest w raporcie z badań jako poddane oddziaływaniom dwóch sprzecznych wizji „leczenia" jego patologii, co prowadzi do niepożądanych interakcji pomiędzy rozbieżnymi interwencjami. Wiodącym motywem zarówno tych badań, jak i projektu realizowanego na Ukrainie jest fragment z Ewangelii Mateusza: „Nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje." (Mt 9,16-17)

Jednym z jej głównych zainteresowań naukowych jest kwestia systemowego wspierania rzetelności naukowej i przeciwdziałania korupcji w nauce. Uczestniczyła w pracach zespołu pod kierownictwem prof. Melissy Anderson, badającego uwarunkowania organizacyjne nierzetelności akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem falsyfikacji, fabrykacji i plagiatów (FFP). W wyniku międzynarodowego konkursu Transparency International powołało ją do konsultacji naukowej pierwszego globalnego raportu o korupcji w edukacji - Global Corruption Report: Education. Jest autorką przełomowego opracowania diagnozującego wschodzące uwarunkowania korupcji w dobie umasowienia i komercjalizacji szkolnictwa wyższego.

Drugi obszar prowadzonych badań to czynniki warunkujące rozwój kompetencji międzykulturowych u studentów w ciągu dwóch pierwszych lat na uczelni. Badała m.in. powiązania pomiędzy doświadczeniami odmienności przed rozpoczęciem studiów a etapem rozwoju międzykulturowego na pierwszym roku. Z badań wynika przykładowo, że najwyższy poziom kompetencji międzykulturowych wykazują studenci mający za sobą doświadczenia osobistej relacji z osobą o odmiennym pochodzeniu, statusie czy orientacji. Co więcej, wbrew wiodącym teoriom, emocje doświadczane przez studentów na różnych etapach rozwoju międzykulturowego nie pasują do schematu coraz bardziej pozytywnych doświadczeń z odmiennością.

Doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi zdobywała m.in. jako wicedyrektor programu badawczego MasterCard realizowanego w Kenii, Tanzanii i Ugandzie. Zespół University of Minnesota oceniał trzy różne programy edukacyjne dla młodzieży i badał czynniki sprzyjające aktywizacji zawodowej młodych osób z najuboższych kręgów społecznych. Współprowadziła też biuro prorektora Bethel University w St. Paul, projektowała również proces ewaluacji programów magisterskich i doktoranckich w University of Minnesota, oraz pracowała jako konsultant ewaluacyjny w licznych uniwersyteckich projektach.

Shaw, M.A.; Lee, A.; Williams, R. (2014). Formative journeys of first-year college students: Tensions and intersections with intercultural theory. Higher Education Research and Development. doi:10.1080/13562517.2014.880687

Shaw, M.A.; Chapman, D.W., Rumyantseva, N. (2014).  Organizational culture in the adoption of the Bologna Process: A Study of Academic Staff at a Ukrainian University. Studies in Higher Education 38(7)
 
Lee, A., Williams, R. D., Shaw, M. A., & Jie, Y. (2014). First-year students' perspectives on intercultural learning. Teaching in Higher Education, 1–12, e-published ahead of print, doi:10.1080/13562517.2014.880687

Shaw, M.A. (2013). Flawed implementation or inconsistent logics? Lessons from higher education reform in Ukraine. European Education 45:1

Shaw, M.A. (2013) Impacts of globalisation on the academic profession: Emerging corruption risks in higher education. In Transparency International, Global Corruption Report (pp. 194-201). New York: Routledge

Shaw, M.A. and Despota, K. and (2013). Journals: At the frontlines of integrity in academic research. In Transparency International, Global Corruption Report (pp. 216-221). New York: Routledge

Anderson, M. S., Shaw, M. A., Steneck, N. H., Konkle, E., & Kamata, T. (2013). Research integrity and misconduct in the academic profession. In M. B. Paulsen (Ed.), Higher Education: Handbook of Theory and Research (pp. 217–261). Dordrecht: Springer.

Shaw, M.A. (2012). Pursuing things that work in European higher education governance. Comparative and International Higher Education 4(2012)

Lee, A.; Poch, R.; Shaw, M.A.; Williams, R. (2012). Engaging diversity in undergraduate classrooms: A pedagogy for developing intercultural competence. Association for the Study of Higher Education Report Series. San Francisco: Jossey-Bass

Anderson, M. S., and Shaw, M. A.  (2012). A framework for examining codes of conduct on research integrity.  In Mayer, T., and Steneck, N. (Eds.), Promoting Research Integrity in a Global Environment.  New Jersey:  World Scientific.

Shaw, M. A.; Chapman, D. W., Rumyantseva, N. (2012). The impact of the Bologna process on academic staff in Ukraine. Higher Education Management and Policy, 23(3)

Anderson, M.S.; Chiteng Kot, F.; Shaw, M., Lepkowski, C.; and DeVries, R. (2011). Authorship diplomacy. American Scientist, 99(3), 204.
Republished in: For the Record:  American Scientist Essays on Scientific Publication (2011). Research Triangle Park, North Carolina:  Sigma Xi. 

Anderson, M. S.; Chiteng Kot, F.; Jie, Y.; Kamata, T.; Kuzhabekova, A.; Lepkowski,  C.; Shaw, M.; Sorenson, M.; and Vasconcelos, S. (2010).  Differences in national approaches to doctoral education:  Implications for international research collaborations.  In Anderson, Melissa S., and Steneck, Nicholas H. (Eds.), International Research Collaborations:  Much to be Gained, Many Ways to Get in Trouble, New York:  Routledge

Lenartowicz, M. & Shaw, M. (2014). Humboldtian before von Humboldt was born: European universities from a social systems perspective. Organizing Education. Sociological Approaches, Analyses and Findings. Sociological Association of Switzerland (SGS), Sociological Association of Germany (DGS), and Sociological Association of Austria (ÖGS). Basel, Switzerland, June 2014

Shaw, M. (2014). Between academic oligarchy and the free market: Hybrid visions of higher education governance in Poland. Annual Conference of the Comparative and International Education Society. Toronto, Canada, March 2014
 
Shaw, M. (2014). Beyond instrumental rationality in post-socialist educational research. Eurasia Special Interest Group Pre-Conference Workshop. Annual Conference of the Comparative and International Education Society. Toronto, Canada, March 2014
 

Shaw, M. (2013) A tale of two strategies: University governance reform in Poland. Presented at the Annual Conference of the Comparative and International Education Society. New Orleans, LA, March 2013

Rumyantseva, N.; Chapman, D.; Shaw, M. (2013) A case of change in higher education: University lost in a limbo? Annual Conference of the Comparative and International Education Society. New Orleans, LA, March 2013

Shaw, M. and Lee, A. (2012) Discourses of diversity and equity in higher education: Student conceptions of diversity. Presented at the Annual Conference of the Association for the Study of Higher Education. Las Vegas, Nevada, USA: November 14-17, 2012.

Hakkola, L; Shaw, M.A. (2012) Reconsidering graduate education review and improvement: A pilot evaluation. 26th Annual Conference of the American Evaluation Association. Minneapolis, Minnesota, USA; October 24-27, 2012

Ropers-Huilman, R.; King, J.; Hakkola, L; Shaw, M.A. (2012) Defining and measuring quality in graduate education for the 21st century. 26th Annual Conference of the American Evaluation Association. Minneapolis, Minnesota, USA; October 24-27, 2012

Shaw, M.A. Competing Visions of Higher Education Governance in Poland (2012). Annual Meeting of the Comparative and International Education Society, San Juan, Puerto Rico, 22-26 April 2012

Shaw, M.A. East meets West? Past and prospective trajectories in Ukrainian higher education governance (2012). Annual Meeting of the Comparative  and International Education Society, San Juan, Puerto Rico, 22-26 April 2012

Anderson, M.S.; De Vries, R; Campbell, E.; Chapman, D. W., Chiteng Kot, F., Shaw, M A. Lepkowski, C. C.  Authorship across borders.  Presented at the Annual Meeting of Sigma Xi, The Scientific Research Society. Raleigh, North Carolina, November, 2011.

Shaw, M.A; Chapman, D. W., Rumyantseva, N. (2011) Trap of conflicting demands: The academic workplace in Ukraine since Bologna. Presented at the Annual Meeting of the Comparative and International Education Society, Montreal, Canada, 1-5 May 2011

Shaw, M.A.; Chapman, D. W.; Rumyantseva, N. (2011) Organizational Culture in the Adoption of the Bologna Process: A study of Academic Staff at a Ukrainian University. Presented at the American Educational Research Association conference, New Orleans, USA, 8-12 April 2011

Anderson, M.S.; Shaw, M.A. (2010) A Framework for Examining Codes of Conduct on ResearchIntegrity. Presented at the Third World Conference on Research Integrity, Singapore, July 2010

Rumyantseva, N.; Chapman, D.W.; Shaw, M.A. Academic Workplace in the Steep Hierarchical System: A case of Ukraine. Presented at XIV World Congress of Comparative Educational Societies, Istanbul, Turkey, June 2010 

Unesco Prospects: Quarterly Review of Comparative Education

Studies in Higher Education (35 pkt)

Higher Education Research and Development (20 pkt)

International Journal for Academic Development

Journal of Ukrainian Politics and Society

Accountability in Research (20 pkt)

European Education (14 pkt)

Comparative and International Higher Education