Konferencje 2012

V Międzynarodowa Konferencje Naukowa „PROROZWOJOWA AKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI PUBLICZNYCH I OBYWATELSKICH"

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w
 
 
 

Od jesieni 2008 r. współczesny świat doświadcza, występujących z różnym nasileniem, skutków kryzysu gospodarczego. Jego szczególnym przejawem są – obserwowane w Unii Europejskiej – zjawiska gospodarcze, związane z kryzysem finansów publicznych w wielu krajach. W Polsce procesy te, jakkolwiek wpływające na funkcjonowanie państwa i sektora przedsiębiorstw, nie przybrały skrajnej postaci. Co więcej, dzięki wsparciu ze strony funduszy europejskich oraz postępującej modernizacji państwa i gospodarki, obserwujemy w wielu dziedzinach przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego. Przyśpieszenie to, czasem wychwalane, czasem kontestowane, lub wręcz negowane, wiąże się z prorozwojową aktywnością władz publicznych oraz sektora pozarządowego.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Współczesne Wyzwania Strukturalne i Menedżerskie w Ochronie Zdrowia

Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu

O prawie dziecka do rozwoju

Konferencja OSKKO