Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studenci

Rozliczenie roku akademickiego USOSweb

Web Content Display Web Content Display

szlifujemy talenty od 1997 roku

Web Content Display Web Content Display

Rozliczenie roku akademickiego USOSweb

W przypadku studentów, którzy uzyskali co najmniej 60 punktów ECTS oraz zaliczyli wszystkie przedmioty, które w planie studiów na danym roku są określone jako wymagane do zaliczenia tego roku należy:

 1. sprawdzić czy wszystkie oceny i zaliczenia obowiązujące w planie studiów na danym roku zostały poprawnie wpisane do USOSweb (jeżeli brakuje jakiejkolwiek oceny lub zaliczenia należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu ich uzupełnienia),
 2. sprawdzić poprawność podpięć przedmiotów pod program i etap studiów oraz sumę punktów ECTS,
 3. zgłosić program do rozliczenia (dany rok studiów w bieżącym roku akademickim) USOSweb: Dla studentów > Zaliczenia etapów > Zgłoś program do rozliczenia

Poprawnie zgłoszony program do rozliczenia skutkuje wpisaniem na kolejny rok akademicki.

 

W przypadku studentów, którzy uzyskali co najmniej 50 punktów ECTS oraz zaliczyli wszystkie przedmioty, które w planie studiów na danym roku są określone jako wymagane do zaliczenia tego roku należy:

 1. sprawdzić czy wszystkie oceny i zaliczenia obowiązujące w planie studiów na danym roku zostały poprawnie wpisane do USOSweb (jeżeli brakuje jakiejkolwiek oceny lub zaliczenia należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu ich uzupełnienia),
 2. sprawdzić poprawność podpięć przedmiotów pod program i etap studiów oraz sumę punktów ECTS,
 3. złożyć w USOSweb podanie o wpis warunkowy na kolejny rok studiów w terminie do 30 września br. (informacje dotyczące wniosków elektronicznych dostępne sa na stronie:https://isp.uj.edu.pl/studenci/podania-studenckie)

Za powtarzane przedmioty zostanie naliczona stosowna opłata.
Dane do wpłaty będą widoczne w USOSweb (Płatności).

Opłaty należy uiścić jednorazowo w następujących terminach:

 • do 22.10 br. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze zimowym i całorocznych.
 • do 15.03 br. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze letnim.

 

W przypadku studentów, którzy nie uzyskali co najmniej 50 punktów ECTS i/lub nie zaliczyli przedmiotu, który w planie studiów na danym roku jest określony jako wymagany do zaliczenia tego roku należy*:

 1. sprawdzić czy wszystkie oceny i zaliczenia obowiązujące w planie studiów na danym roku zostały poprawnie wpisane do USOSweb (jeżeli brakuje jakiejkolwiek oceny lub zaliczenia należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu ich uzupełnienia),
 2. sprawdzić poprawność podpięć przedmiotów pod program i etap studiów,
 3. złożyć w USOSeb podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie roku studiów w terminie do 30 września br. (informacje dotyczące wniosków elektronicznych dostępne sa na stronie: https://isp.uj.edu.pl/studenci/podania-studenckie)

Za powtarzane przedmioty zostanie naliczona stosowna opłata.
Dane do wpłaty będą widoczne w USOSweb (Płatności).

Opłaty należy uiścić jednorazowo w następujących terminach:

 • do 22.10 br. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze zimowym i całorocznych.
 • do 15.03 br. w przypadku przedmiotów powtarzanych w semestrze letnim.

  * nie dotyczy studentów I roku I i II stopnia

 

UWAGA! 
Ostateczny termin rozliczenia roku akademickiego upływa 30 września br.

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2024 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 lutego 2023 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2022 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lutego 2021 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lutego 2020 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 marca 2018 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019