Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Bożena Freund

Jednostka: Zakład Rozwoju Społecznego

e-mail: bozena.freund@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Rozwoju Społecznego UJ, doktor nauk o zarządzaniu i jakości, pasjonatka dydaktyki akademickiej, a także autorka, współautorka i recenzentka publikacji naukowych z zakresu zarządzania. Posiada praktyczne doświadczenie w administracji i zarządzaniu. Przedmiotem jej naukowych zainteresowań jest zarządzanie i przywództwo oparte na wartościach w organizacjach ochrony zdrowia, a także edukacja zdrowotna dla wszechstronnego rozwoju jednostki, organizacji oraz społeczeństwa.

Academia: https://uj-pl.academia.edu/Bo%C5%BCenaFreund

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Bozena_Freund

 • Freund B., (2018). Challenges of lifelong learning of medical doctors within the scope of preparation for acting in the position of a healthcare unit manager. in: Gómez Chova L., López Martínez A., Candel Torres I. (Eds.), INTED 2018 proceedings (pp. 6094-6100). Valencia: IATED Academy
 • Freund B., (2018). Management and leadership for employees' health promotion. in: Gómez Chova L., López Martínez A., Candel Torres I. (Eds.), INTED 2018 proceedings (pp. 6117-6122). Valencia: IATED Academy
 • Freund B., (2017). Rola liderów edukacyjnych w procesie kształcenia lekarzy. w: Dorczak R., Dobrowolski Z. (Red.), Wybrane problemy współczesnego zarządzania i przywództwa edukacyjnego (s. 105-117). Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Freund B., Dorczak R., (2017). Health education of management students in Poland. in: Gómez Chova L., López Martínez A., Candel Torres I. (Eds.), ICERI 2017 proceedings (pp. 5299-5303). Seville: IATED Academy
 • Freund B., (2017). Social Campaigns as the dominant element of health education in Poland. in: Gómez Chova L., López Martínez A., Candel Torres I. (Eds.), ICERI 2017 proceedings (pp. 5271-5279). Seville: IATED Academy
 • Freund B., (2017). Leadership in healthcare organizations. in: Gómez Chova L., López Martínez A., Candel Torres I. (Eds.), INTED 2017 proceedings (p. 7574-7581). Valencia: IATED Academy
 • Freund B., Dorczak R., (2017). Health education in Poland. in: Gómez Chova L., López Martínez A., Candel Torres I. (Eds.), INTED 2017 proceedings (pp. 7582-7586). Valencia: IATED Academy
 • Freund B., (2017). The (un)grateful role of the manager of an healthcare organization: director or leader? in: Quaesti, 2016 vol. 4 no. 1, pp. 44-46.
 • Dorczak R., Freund B., (2017). Leadership competencies in healthcare organizations. in: Gómez Chova L., López Martínez A., Candel Torres I. (Eds.), ICERI 2016 proceedings (pp. 8490-8496). Valencia: IATED Academy
 • Freund B., (2017). Development of management competencies of students of medicine and nursing: analysis of curricula. in: Gómez Chova L., López Martínez A., Candel Torres I. (Eds.), ICERI 2016 proceedings (pp. 8451-8457). Valencia: IATED Academy
 • Freund B., Dorczak R., (2017). Development of soft competencies of students of medicine and nursing: analysis of curricula. in: Gómez Chova L., López Martínez A., Candel Torres I. (Eds.), INTED 2016 proceedings (pp. 1196-1203). Valencia: IATED Academy
 • Freund B., (2017). Przywódcza kreatywność w procesie projektowania szpitali przyjaznych pacjentom. w: Miciuła I. (Red.), Gospodarka, zarządzanie, innowacje: wybrane aspekty badawcze. T. 1 (s. 119-132). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia
 • Freund B., (2017). Wyzwania zarządzania personelem medycznym: perspektywa humanistyczno-społeczna. w: Miciuła I. (Red.), Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją (s. 46-59). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia
 • Freund B., (2017). Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami ochrony zdrowia w dobie wzrastających oczekiwań pacjentów. w: Miciuła I. (Red.), Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją (s. 36-45). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia
 • Kołodziejczyk J., Freund B., (2013). Konceptualizacja wartości profesjonalizmu zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy. w: Zarządzanie Publiczne: zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 nr 3 (23), s. 353-360

 • Diagnoza i doskonalenie organizacji
 • Zarządzanie międzykulturowe
 • Zarządzanie zmianą (ćwiczenia)