Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Agnieszka Gloria Kamińska

Jednostka: Zakład Zarządzania Publicznego

e-mail: akaminska@uj.edu.pl

USOS - Katalog Pracowników ISP UJ

Agnieszka Gloria Kamińska, adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, ze specjalnością prawo konstytucyjne; stopień uzyskany z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2003 Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Członek Małopolskiej Rady Gospodarczej oraz Rady ds. ekoMałopolski.

W 2021 roku została wyróżniona odznaczeniem „Naukowiec Roku Ukrainy 2020” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Odessie.

Od 2022 roku członek Rady Programowej i Zespołu I Szkoły Letniej Dyplomacji  utworzonej z inicjatywy trzech wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych; przy współpracy Akademii Dyplomatycznej MSZ oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie.

Radca prawny, założyciel i partner zarządzający kancelarii prawnej Kamińska & Partners.

Prelegent, ekspert i uczestnik polskich i międzynarodowych konferencji w kraju i zagranicą.
W swoim dorobku posiada liczne publikacje w języku polskim, włoskim i angielskim.  

  • Kamińska, A. G.: Własność w prawie włoskim i maltańskim. Aspekty konstytucyjne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020.

  • Kamińska, A. G.: The constitutional reform of the Italian Parliament. Effects and issues of the law 19 October 2020 No. 1, Gubernaculum et Administratio nr 1, 2022, s. 70-87.
  • Kamińska, A. G.: Antecedencje prawa własności w Republice Włoskiej: od rzymskiego rygoryzmu do utylitaryzmu Thomasa Hobbesa, Studia Iuridica Toruniensia Tom 30, 2022, s. 217-238.
  • Kamińska, A. G.: Environmental Protection and Italian Constitutional Reform. Some Profiles of Interest and Critical Remarks, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 15(1), 2022, s. 73-84.
  • Kamińska, A. G.: Profiles of Potential Unconstitutionality of Legislation Restricting Personal Freedom for the Containment of COVID-19 on the Example of the Italian Republic, Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 27 nr 2, 2022, s. 125-145.
  • Kamińska, A. G.: “Problematic” Sexual Behaviors: Clinical and Legal Aspects, The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II, Tom 12 nr 1, 2022, s. 237-257.
  • Kamińska, A. G.: Własność w aktach konstytucyjnych z lat 1989-1997.Wybrane zagadnienia, księga pamiątkowa Profesora dr hab. Mariana Grzybowskiego, Wydawnictwo UJD, 2022.
  • Kamińska, A. G.: Jan Paweł II między kulturą i komunikacją, Jan Paweł II. Komunikacja i kultura. W 100-lecie urodzin Wielkiego Papieża, Wydawnictwo Arsarti, 2020, s. 191-200.