Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe

Zarządzanie i przywództwo w oświacie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie i przywództwo w oświacie

Zarządzanie i przywództwo w oświacie

Zapraszamy Państwa na Uniwersytet Jagielloński do Instytutu Spraw Publicznych, w którym od wielu lat prowadzimy studia podyplomowe z zakresu przywództwa i zarządzania oświatą.

Studia pozwalają uzyskać kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora placówki oświatowej zgodnie z obecnie obowiązującym prawem.

 

 

Zakończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych „Zarządzanie i przywództwo w oświacie” 2023-2024

Zajęcia realizowane przez naszych ekspertów i ekspertki nie tylko pozwoliły na zapoznanie się z najnowszą wiedzą dotyczącą zarządzania i przywództwa w edukacji, ale też umożliwiały uczenie się od siebie, czerpanie z doświadczeń wszystkich osób uczestniczących w sobotnio-niedzielnych spotkaniach.

W tym roku akademickim zajęcia były prowadzone w formie hybrydowej. Trzykrotnie spotykaliśmy się w Instytucie Spraw Publicznych, pozostałe zjazdy były realizowane w sposób zdalny. Bez względu jednak na formę zajęć, spotkania były prowadzone w sposób angażujący uczestników, przy wykorzystaniu różnorodnych metod i narzędzi dydaktycznych.

Z informacji zwrotnych uzyskanych od studentów i studentek wynika, że bardzo doceniają, między innymi, spotkania z praktykami, wysoki poziom merytoryczny zajęć, partnerskie podejście, otwartość i życzliwość osób prowadzących, świetną atmosferę i możliwość studiowania w trybie hybrydowym.

Wyzwania

Przed oświatą w XXI wieku stawia się wyzwania, którym podołać może tylko dobrze przygotowana kadra kierownicza. Stoimy w obliczu gwałtownych przemian cywilizacyjnych - konieczności adaptacji do zmian klimatycznych, przemian demograficznych, pogłębiających się na świecie nierówności społecznych, rozwoju nowych technologii i cyfryzacji na niespotykaną dotąd skalę, postępującej automatyzacji i robotyzacji. Zaakceptujmy fakt, że są to wyzwania, które dotyczą właśnie edukacji. Od edukacji - która też musi się zmieniać - zależy, jak im sprostamy.

Nasze studia

Studia, na które Państwa zapraszamy, oferują narzędzia, jak budować kreatywne, bezpieczne, służące rozwojowi - środowisko uczenia się. Na zajęciach rozmawiamy o tym, jak dbać o dobrostan uczniów i wychowanków, jak wspomagać rozwój uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników, jak odpowiadać na ich rzeczywiste edukacyjne potrzeby, jak współpracować z rodzicami i środowiskiem lokalnym, jak wreszcie – zadbać o swój rozwój jako dyrektora.

 

Nasza koncepcja zarządzania i przywództwa w edukacji jest przede wszystkim zakorzeniona w partycypacji społecznej i deliberacji; skoncentrowana na odwadze myślenia nierynkowego, skoncentrowana na młodym i dorosłym człowieku, na jego rozwoju oraz jego dobrej koegzystencji z innymi ludźmi i środowiskiem naturalnym. W naszym postrzeganiu wyzwań związanych z zarządzaniem kierujemy się w stronę najnowszych koncepcji, związanych z takimi nurtami, które akcentują sytuację człowieka i natury w antropocenie. Dajemy oddech, dystans i konieczną refleksję.

Wartości

Rozmawiamy o wartościach – o tym, jak czynić uczniów, nauczycieli, innych pracowników placówki i rodziców partnerami w procesie edukacji, jak urzeczywistnić udział ich wszystkich w życiu placówki i udział w podejmowaniu ważnych dla jej rozwoju decyzji. Wartością dla nas jest edukacja, w której liczy się dialog, szacunek, wolność, odpowiedzialność za siebie i innych, podmiotowość każdego człowieka, poszanowanie różnorodności, pełnomocność uczniów, empatia, dbanie o środowisko naturalne. Wiemy, że taka edukacja jest możliwa, choć trudna w realizacji – jak każde działanie, w którym jesteśmy otwarci na inną perspektywę widzenia świata niż nasza.

Program studiów zaprojektowaliśmy, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenia w obszarze badań i praktyki. Bez rzetelnej wiedzy naukowej i badań zarządzanie placówką będzie jedynie działaniem intuicyjnym i dlatego często - nieskutecznym. Z kolei bez odniesienia do praktyki, wiedza naukowa w obszarze zarządzania i przywództwa edukacyjnego będzie po prostu bezużyteczna, dlatego łączymy oba te światy. Nasz program studiów jest rezultatem pracy wybitnych specjalistów, teoretyków i praktyków, m.in. w dziedzinie zarządzania, przywództwa, psychologii, pedagogiki, zaangażowanych w realizowany przez nas kilka lat temu projekt dotyczący przywództwa i zarządzania w oświacie. To na podstawie rezultatów naszego projektu współrealizowanego z ORE (http://www.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl/pl/) tworzone są programy kursów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania w oświacie w Polsce.

Zajęcia na studiach prowadzą zarówno pracownicy naukowi Instytutu Spraw Publicznych UJ jak i znakomici praktycy, wieloletni dyrektorzy szkół i innych placówek z ogromnym dorobkiem.

W programie studiów znajdują się zagadnienia dotyczące m.in. przywództwa edukacyjnego, wyzwań stojących przed edukacją, wartości w edukacji, obowiązującego prawa oświatowego, finansów, sprawowania nadzoru pedagogicznego, współpracy ze środowiskiem, planowania pracy placówki, zarządzania ludźmi, zarządzania strategicznego, ewaluacji i inne. W trakcie studiów poznają Państwo wiele metod i narzędzi wykorzystywanych współcześnie w zarządzaniu organizacjami.

Nasza propozycja studiów kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli szkół i przedszkoli, którzy chcą nabyć kompetencje w zakresie zarządzania i przywództwa w edukacji oraz uzyskać kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora placówki oświatowej.

Studia te są wartościową szansą rozwoju, jak pokazuje długoletnia praktyka, również dla osób z innych organizacji edukacyjnych, zarówno publicznych jak i niepublicznych, w tym dla pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej.

Program studiów

 • Przywództwo edukacyjne w szkole - 18h
 • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego - 24h
 • Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku - 20h
 • Zarządzanie ludźmi w szkole - 24h
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym - 39h
 • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym - 20h
 • Seminarium dyplomowe - 30h
 • Praktyczne aspekty kierowania szkołą - 35h

Rok akademicki 2024/2025 - planowane terminy zjazdów

 • Zjazd 1 - 26-27.10.24 – zjazd w trybie stacjonarnym
 • Zjazd 2 - 16-17.11.24- zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 3 – 30.11-01.12.24 - zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 4 - 14-15.12.24- zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 5 - 11-12.01.25 - zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 6 - 25-26.01.25 - zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 7 - 01-02.03.25 - zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 8 - 15-16.03.25 - zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 9 - 29-30.03.25 - zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 10 - 12-13.04.25 - zjazd w trybie stacjonarnym
 • Zjazd 11 - 26-27.04.25 - zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 12 - 17-18.05.25 - zjazd w trybie stacjonarnym
 • Zjazd 13 - 31.05-01.06.25 - zjazd dodatkowy w trybie zdalnym

Rok akademicki 2023/2024 - terminy zjazdów

 • Zjazd 1 - 21-22.10.23 – zjazd stacjonarnym
 • Zjazd 2 - 04-05.11.23- zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 3 - 18-19.11.23 - zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 4 - 02-03.12.23- zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 5 - 16-17.12.23 - zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 6 - 27-28.01.24 - zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 7 - 02-03.03.24 - zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 8 - 16-17.03.24 - zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 9 - 06-07.04.24 - zjazd stacjonarny
 • Zjazd 10 - 20-21.04.24 - zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 11 - 11-12.05.24 - zjazd stacjonarny
 • Zjazd 12 - 25-26.05.24 - zjazd w trybie zdalnym
 • Zjazd 13 - 08-09.06.24 - zjazd w trybie zdalnym

4000 zł (płatne w dwóch ratach)

Tura 1 rekrutacji: 22.04.2024 r. od godz. 12:00 – 19.09.2024 r. do godz. 12:00.

Zgłoszenia na studia odbywają się przez system internetowej rekrutacji kandydatów (IRK):

https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/PODYP_PC_24/programme/zarzad.przy.oswi_pod_PC/

 

 

Sprawy programowe: dr Joanna Kołodziejczyk - Kierownik studiów, kontakt: joanna.1.kolodziejczyk@uj.edu.pl

Sprawy administracyjne: mgr Marcin Mich, kontakt: marcin.mich@uj.edu.pl

Telefon: 12 664 55 47

Adres:
Instytut Spraw Publicznych UJ
ul. prof. S. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków