Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZAPYTANIE OFERTOWE: Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE:

    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej – dla ok. 60-64 osób Zaplanowano  dwa spotkania warsztatowe w dniach 16 i 17 kwietnia 2018 roku, które odbędą się w Instytucie Spraw Publicznych UJ, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków. Uczestnikami warsztatów w dniu 16 kwietnia 2018 roku  będą pracodawcy, którzy zadeklarowali udział w projekcie Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji oraz prowadzący warsztaty (ok. 30-32 osób), natomiast w dniu 17 kwietnia 2018 r. r uczestnikami warsztatów będą studenci zrekrutowani do udziału w projekcie oraz prowadzący warsztaty (ok. 30-32 osób).

 

Świadczenie usługi  cateringowej na potrzeby realizacji projektu Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji, POWR.04.01.00-00-IH02/16 realizowanego ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Data opublikowania: 29.03.2018
Osoba publikująca: Wiesław Bracha