Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Erasmus +

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

szlifujemy talenty od 1997 roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus +

W roku akademickim 2023/2024 istnieje możliwość rekrutacji na Program Erasmus+ w ramach dodatkowych umów podpisanych pomiędzy partnerami Coimbra Group a Uniwersytetem Jagiellońskim.

Lista uczelni partnerskich CG SEN dostępna jest na stronie: https://coimbragroup.uj.edu.pl/uniwersytety-partnerskie1

dr Roksana Ulatowska

kontakt: roksana.ulatowska@uj.edu.pl

 

Kraj, miasto

Uczelnia

Liczba oferowanych miejsc

Poziom
studiów

Znajomość języka (minimum)

Chorwacja, Rijeka

University of Rijeka

2 stypendia x 5 miesięcy

wszyscy

angielski B1 lub chorwacki B1

Czechy,
Brno
Masarykova Univerzita 2 stypendia x 10 miesięcy doktoranci angielski B2

Hiszpania,
Bilbao

Mondragon Unibertsitatea 2 stypendia x 10 miesięcy wszyscy angielski B2

Hiszpania, Murcia

Universidad de Murcia

1 stypendium x 10 miesięcy

pierwszy, trzeci

hiszpański B1 lub angielski B2

Hiszpania, Salamanca

University of Salamanca

1 stypendium x 10 miesięcy

pierwszy

hiszpański B1 lub angielski B2

Litwa, Kowno

Aleksandro Stulginskio Universitetas

2 stypendia x 6 miesięcy

wszyscy

angielski B1

Niemcy, Frankfurt nad Odrą

Europa-Universität Viadrina

2 stypendia x 10 miesięcy

wszyscy

angielski B1 lub niemiecki B1

Niemcy, Konstanz

Universitat Konstanz

4 stypendia x 5 miesięcy

pierwszy

niemiecki B2 lub angielski B2

Turcja Canakkale Onsekiz Mart University 2 stypendia x 10 miesięcy wszyscy angielski B1
Turcja, Kocaeli Kocaeli Universitesi 3 stypendia x10 miesięcy

wszyscy

angielski B1 lub turecki B1

Turcja, Stambuł

Bahcesehir University

3 stypendia x 10 miesięcy

pierwszy

angielski B1

Węgry, Gödöllő

Szent István University

4 stypendia x 5 miesięcy

wszyscy

węgierski B1 lub angielski B2

Włochy, Mediolan

University of Milano–Bicocca

4 stypendia x 10 miesięcy

wszyscy

włoski B1 lub obowiązkowy kurs włoskiego lub angielski B1

Można wyjechać na semestr lub na cały rok. Istnieje możliwość skrócenia wyjazdów 10-miesięcznych.

Harmonogram rekrutacji na wyjazdy na studia w roku akademickim 2024/2025:

 • I tura (podstawowa): 15.01.2024 – 07.03.2024
 • II tura (uzupełniająca): 13.05.2024 – 27.06.2024

 I tura (podstawowa): 15.01.2024 – 07.03.2024

 • 15.01. – 05.02.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
 • 06.02. – 19.02.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 20.02. – 26.02.2024 – procedura odwoławcza
 • 27.02. – 07.03.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 II tura (uzupełniająca): 13.05.2024 – 27.06.2024

 • 13.05. – 27.05.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
 • 28.05. – 10.06.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 11.06. – 17.06.2024 – procedura odwoławcza
 • 18.06. – 27.06.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

Wspólnie ustalone Kryteria Kwalifikacyjne:
średnia ocen, deklaracja znajomości języka wykładowego uczelni partnerskiej, status studenta UJ – kryterium formalne.

Stawki stypendialne w roku akademickim 2022/2023

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

520

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450

Studenci pobierający stypendium socjalne lub posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą otrzymać dodatkowe środki (program POWER).

Szczegółowe informacje: https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103

Termin składania dokumentów

Wnioski studentów winny być składane wyłącznie przez system USOSWEB w terminach rekrutacji.

 1. Wskazanie preferowanych uczelni (można wskazać maksymalnie trzy uczelnie).
 2. List motywacyjny uwzględniający kursy, jakie student chciałby odbyć na uczelni partnerskiej (wymagane jest osobny list dla każdej wybranej uczelni)
 3. Podanie średniej ocen ze studiów uzyskanej z sekretariatu ISP UJ, uwzględniającej zdane w terminie egzaminy w zakończonych semestrach. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, wymagane jest przedłożenie kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyszczególnioną średnią ocen. W przypadku studentów I roku studiów trzeciego stopnia, wymagane jest przedłożenie kopii dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyszczególnioną średnią ocen. Kopie te należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich w terminie rekrutacji.
 4. Curriculum Vitae z informacją o dodatkowej działalności (udział w praktykach, kołach naukowych, wolontariatach; publikacje, nagrody, drugi kierunek, itp.).
 5. Oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą. Wymagany poziom to minimum B2. Akceptowane formy potwierdzenia to: certyfikat (Cambridge, TOEFL, etc.), zaświadczenie z Jagiellońskiego Centrum Językowego, certyfikat ze szkoły językowej, zaświadczenie lektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o zaawansowanej znajomości języka przez studenta.
 6. (W przypadku studentów III roku studiów pierwszego stopnia): Wymagane jest dostarczenie potwierdzenia o przyjęciu na studia najpóźniej do 30 lipca.

Obowiązkowy jest test językowy OLS. Dotyczy to języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, niderlandzkiego, czeskiego, duńskiego, greckiego, portugalskiego, szwedzkiego, bułgarskiego, chorwackiego, węgierskiego, słowackiego, rumuńskiego, fińskiego.

Test odbywa się on-line przed wyjazdem i po powrocie ze stypendium.

Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie do wyjazdu, lecz niektóre uczelnie życzą sobie przesłanie wyniku.

Możliwe jest odbycie kursów językowych OLS.