Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Halszka Kurleto

Jednostka: Zakład Rozwoju Społecznego

e-mail: h.kurleto@uj.edu.pl

USOSweb

Nauka Polska

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,

od 2002 roku wykładowca w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, poprzednio wieloletni pracownik Katedry Kryminalistyki UJ, radca prawny (po odbytej aplikacji radcowskiej, zakończonej egzaminem zawodowym). Autorka licznych prac i ekspertyz prawnych, doradca prawny organizacji obywatelskich, konsultant OiRP do spraw fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w zakresie prawa obrotu gospodarczego i postępowań rejestrowych, prawa materialnego i procesowego cywilnego i rodzinnego, administracyjnego, prawa pracy oraz prawa organizacji pozarządowych. Aktywna na niwie organizacyjnej i społecznej. Fundator kilku fundacji. Prezes Fundacji dla Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek zarządów wielu innych organizacji pozarzadowych.