Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Andrzej Kurkiewicz

Jednostka: Zakład Zarządzania Publicznego

e-mail: andrzej.kurkiewicz@uj.edu.pl

USOSweb

Nauka Polska

od 2008 r. pracuje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym. Do najważniejszych obszarów prowadzonych badań należą: zarządzanie projektami , zarządzanie bezpieczeństwem, polityka społeczna państwa, ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjno– rozwojowej , współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych,.

Prowadził cykl zajeć w roku 2006 i 2007 na Uniwersytecie INHolland w Rotterdamie

Ekspert CAF w zakresie Edukacji.

Koordynator Programu Erasmus w ISP UJ.

  • 2006 Local self – government as a subject of the implementation of prevention Policy with Kraków as an example [w:] Zarządzanie Publiczne nr 2 /2006 Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Wyd. UJ Kraków s. 117-127 ( współautorstwo z prof. G. Pawelską –Skrzypek)
  • 2006 Rola Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL we wspieraniu lokalnych inicjatyw społecznych na przykładzie projektu Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński nr 347 Problemy Zarządzania ,Finansów, Marketingu nr 10 Wyd. Uniwersytet Szczecińs,ki Szczecin s. 625-635 (lista KBN)
  • 2007 Rozwiązywanie problemów społecznych a rozwój lokalny, na przykładzie działalności Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Unii Europejskiej - EQUAL" [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński nr 471 Ekonomiczne problemy usług Szczecin s. 425-435 (lista KBN)
  • 2007 Zmiany w systemie społecznym powiatowych urzędów pracy. Metody pracy. Kultura organizacyjna . Wydawnictwo UJ, 2007,.[Współautor Magdalena Stuss] 
  • 2008 Zarządzanie Kryzysowe w samorządzie . Podstawy Organizacyjno-Prawne. red. Andrzej Kurkiewicz.Wydawnictwo :MUNICIPIUM- S.A Warszawa