Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminaria naukowe

Na seminaria naukowe ISP UJ zapraszamy wszystkich zainteresowanych: pracowników UJ, doktorantów, studentów.

Seminaria naukowe są bardzo ważnym elementem rozwoju naukowego oraz wymiany intelektualnej kadry dydaktycznej uczelni. Dlatego wraz z rozpoczęciem procesu dydaktycznego w Instytucie Spraw Publicznych, uruchomiono regularne spotkania naukowe, pod nazwą zebrań naukowych Instytutu Spraw Publicznych UJ, odbywające się każdego miesiąca w trakcie trwania roku akademickiego.

Początkowo podczas zebrań naukowych wyniki badań prezentowali doktoranci Instytutu Spraw Publicznych, zobowiązani do przedyskutowania swoich tez badawczych wobec szerszego naukowego gremium, przed otwarciem przewodu doktorskiego. Wielu obecnych pracowników ISP swe pierwsze prezentacje naukowe odbyło właśnie podczas tych spotkań. Nieco później na zebraniach naukowych Instytutu zaczęto prezentować koncepcje prac habilitacyjnych; odbyto także kilka ważnych dyskusji naukowych, kluczowych dla kształtowania się tożsamości naukowej Instytutu Spraw Publicznych UJ.


Od października 2016 r. rolę sekretarza naukowego Instytutu Spraw Publicznych UJ pełni dr Mateusz Lewandowski (e-mail: mateusz.lewandowski@uj.edu.pl)