Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Public Futures Lab

Public Futures Lab to grupa osób skupiona wokół idei tworzenia przyszłościowych rozwiązań dla sfery publicznej, eksplorowania wariantów przyszłości i ich krytycznej oceny oraz rozwoju zdolności “posługiwania się przyszłością” (ang. Futures Literacy, futures-in-use), zdefiniowanej przez UNESCO jako jedna z kluczowych kompetencji XXI w. 

Działamy na styku nauki i praktyki. Prowadzimy badania naukowe w zakresie zastosowania Design Thinking, Human-Centered Design oraz Speculative Design w zarządzaniu, w szczególności zarządzaniu sferą publiczną. Realizujemy też własne projekty praktyczne w tym zakresie. 

PF Lab czerpanie z różnych podejść badawczych oraz zakłada metodologiczne eksperymentowanie w celu wypracowania optymalnych metod i technik eksploracji przyszłości i budowania zdolności Futures Literacy.  Główną osią jest metodologia projektowania (design) wpisana w podejście Living Lab. Istotne ramy teoretyczne wyznacza także koncepcja kadrowania (framing).

Zapraszamy do współpracy badaczy i studentów, a także organizacje publiczne, pozarządowe i przedsiębiorców. Public Futures Lab oferuje m.in.:

  • możliwość przeprowadzenia warsztatów (online lub tradycyjnych) w celu zapoznania się z metodami Futures Literacy oraz Design Thining (warsztat 1,5 godz.),
  • całodniowe warsztaty w zakresie Futures Literacy oraz Design Thinking, pozwalające na zapoznanie się z metodami albo nastawione na wypracowanie wstępnych koncepcji rozwiązań dla organizacji,
  • prowadzenie spotkań prowokujących do uświadomienia sobie i przedyskutowania wariantów przyszłości np. organizacji, sektora, branży.
  • procesy kreatywne, wykorzystujące Design Thinking oraz Human-Centered Design nastawione na wypracowanie konkretnych, gotowych do wdrożenia rozwiązań. 

Kontakt: dr Mateusz Lewandowski, mateusz.lewandowski@uj.edu.pl

Działania

 

Współpraca: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ.