Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

szlifujemy talenty od 1997 roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego został powołany decyzją Senatu UJ na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej 25.06.1997 r. Jego główna misją jest prowadzenie badań naukowych w zakresie funkcjonowania sfery publicznej oraz kształcenie menadżerów dla sektora publicznego i pozarządowego w Polsce.

Instytut, wraz z Wydziałem mieści się w budynku zlokalizowanym na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ, w rejonie dzielnic Ruczaj i Pychowice. Cały Kampus, położony na terenach powojskowych, obejmuje m.in. tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Krakowski Park Technologiczny”.

Zespół naukowy Instytutu Spraw Publicznych prowadzi badania w obszarze zarządzania publicznego, funkcjonowania sfery publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, jak również polityk publicznych - ich tworzenia, realizacji i wpływu na kształt sfery publicznej i życia społecznego w Polsce. W szczególności prowadzimy badania w zakresie: zarządzania edukacyjnego, terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, kontroli zarządczej i zapobiegania korupcji, projektyzacji sektora publicznego oraz instytucji szkolnictwa wyższego.

ISP prowadzi projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki, projekty w ramach programu Erasmus, jak również granty wdrożeniowe. Dodatkowo realizuje projekty dydaktyczno-naukowe, w których badania prowadzą studenci i doktoranci, we współpracy z partnerami Instytutu.

Zespół naukowców Instytutu to zarówno naukowcy w zakresie nauk humanistycznych czy ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, ale także wieloletni praktycy, realizujący indywidualne projekty konsultingowe, pracujący jako eksperci w instytucjach krajowych i europejskich, jak również zatrudnieni w nich na stanowiskach kierowniczych.

W przygotowaniu i realizacji programów dydaktycznych oraz badawczych Instytut Spraw Publicznych współpracuje z władzami miejskimi, regionalnymi i resortowymi oraz organizacjami obywatelskimi wspierającymi modernizację sektora publicznego.

W Instytucie Spraw Publicznych realizowane są studia na kierunkach:

  • zarządzanie polityką społeczną (studia stacjonarne I stopnia)
  • zarządzanie publiczne (studia stacjonarne I i II stopnia)
  • zarządzanie zmianą społeczną (studia stacjonarne II stopnia)

W 2022 roku Instytut Spraw Publicznych obchodzi 25-lecie swojego istnienia.