Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia podyplomowe

Zarządzanie i przywództwo w oświacie

Web Content Display Web Content Display

Podyplomowe - Zarządzanie i przywództwo w oświacie

Podyplomowe  - Zarządzanie i przywództwo w oświacie

Zarządzanie oświatą jest jednym ze sposobów na unowocześnienie polskich placówek oświatowych różnego szczebla. Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz przywództwa edukacyjnego. Studia te pozwalają uzyskać kwalifikacji umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych a także Rozporządzenia z dnia 10 listopada 2015 określającego nowe wymagania (ramowy program) takiego kształcenia. Studia te przygotowują menedżerów oświaty do samodzielnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtują umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą z zakresu zarządzania i przywództwa edukacyjnego.

Program studiów

Przywództwo edukacyjne w szkole - 18h

Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego - 24h

Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku - 20h

Zarządzanie ludźmi w szkole - 24h

Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym - 39h

Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym - 20h

Seminarium dyplomowe - 30h

Praktyczne aspekty kierowania szkołą - 35h

Terminarz zjazdów w roku akademickim 2020/2021

Terminarz

Opłaty

3600 zł (płatne w dwóch ratach)

Rejestracja na studia

Termin rekrutacji: od 01.06.2020 do wyczerpania limitu miejsc (min. 25 osób, max. 60 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na studia odbywają się przez system internetowej rekrutacji kandydatów:

Kontakt

Sprawy programowe: dr Joanna Kołodziejczyk - Kierownik studiów, kontakt: joanna.1.kolodziejczyk@uj.edu.pl

Sprawy administracyjne: mgr Marcin Mich, kontakt: marcin.mich@uj.edu.pl

Telefon: 12 664 5585

Adres:
Instytut Spraw Publicznych UJ
ul. prof. S. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków