Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia II stopnia

Polityka społeczna

Web Content Display Web Content Display

Polityka społeczna - studia stacjonarne II stopnia

Praktyczne kształcenie – szerokie perspektywy zatrudnienia.

Kształcimy liderów społecznych, samorządowców, pracowników organizacji publicznych i pozarządo­wych zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.

Innowacyjne podejście – łączymy wszechstronną wiedzę z kształceniem o profilu praktycznym.

Solidne podstawy zarządzania - na tym kierunku też je zdobędziesz, żeby jeszcze lepiej radzić sobie z rozwiązywaniem problemów społecznych i zyskać szerokie możliwości zatrudnienia.

Wdrożeniowe prace magisterskie – już w trakcie studiów możesz wcielić się w rolę kon­sultanta, aby wspólnie z potencjalnym pracodawcą szukać rozwiązań rzeczywistych problemów w praw­dziwych organizacjach i w ten sposób przygotować pracę magisterską.

Szerokie możliwości zatrudnienia – rynek pracy, edukacja, ochrona zdrowia, migracje, mieszkal­nictwo, wykluczenie społeczne, rodzina, bezpie­czeństwo publiczne, pomoc społeczna – problemy społeczne czekają na rozwiązanie wszędzie.

Rok akademicki:

2019/2020 - studia stacjonarne / Aplikacja Sylabus UJ

2018/2019 - studia stacjonarne

2017/2018 - studia stacjonarne

2016/2017 - studia stacjonarne

2015/2016 - studia stacjonarne / niestacjonarne

2014/2015 - studia stacjonarne / niestacjonarne

2013/2014 - studia stacjonarne / niestacjonarne