Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

mgr Bogna Halska-Pionka

Jednostka: Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

e-mail: bogna.halska-pionka@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Asystentka w Zakładzie Przywództwa i Zarządzania w Edukacji w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkini zarządu stowarzyszenia naukowego Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. W 2019 roku rozpoczęła naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Doświadczenie
z zakresu opracowywania strategii równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji, budowania postaw obywatelskich oraz wspierania procesów inkluzji zdobywała zasiadając
w krakowskiej Radzie ds. Równego Traktowania w kadencji na lata 2021-2023, w której obradach i inicjatywach brała aktywny udział. 

Autorka oferty szkoleniowej Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK dla instytucji kultury. Prowadzi szkolenia z zakresu: zarządzania różnorodnością, przywództwa
w organizacjach oraz gospodarowania czasowością. Mentorka w programie „Pierwszy tutor” w Collegium Invisibile w latach 2020-2022. Koordynatorka programu pn. „Program Mentoringowy” skierowanego do studentów_ek i doktorantów_ek z całej Polski.

Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki metodologii badań w naukach społecznych, zarządzania czasem, zarządzania różnorodnością, procesów inkluzji oraz przywództwa edukacyjnego. Poprzez badanie przestrzeni organizacji kultury stara się zdiagnozować skuteczne techniki, metody i narzędzia z zakresu gospodarowania czasowością.

 

 • Halska-Pionka, B. (2023) NetLeadership: narracje o przywództwie wirtualnym w organizacjach pozarządowych [w:] „Śląskie Prace Etnograficzne”, Tom 5: Etnologia w sieci, s. 77-90.
 • Halska-Pionka, B. (2022) Czas w przestrzeni organizacyjnej: perspektywa kadr kultury [w:] „Zarządzanie w Kulturze”, 23(3), s. 273-296.
 • Halska-Pionka, B. (2022). Czaso-Troski [w:] „Czas kultury”, s. 143-153.
 • Halska-Pionka, B. (2021). Gospodarka czasu uwikłana w wymiar ludzkiej egzystencji [w:] „Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”.
 • Halska-Pionka, B. (2020). Zarządzanie czasem w dobie pandemii koronawirusa [w:] „Quality and Management Zarządzanie i Jakość” vol. 2, no 4, s. 20-30, Katowice: TNOiK.
 • Halska-Pionka, B., Kula, K. (2018) Muzyczne arboretum – colere w instytucjach kultury, [w:] „Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego” (red.) dr hab. Łukasza Gawła, prof. UJ i prof. zw. dr hab. Moniki Kostery, Kraków: WUJ.

 • (X 2022 – VI 2023) Opiekunka naukowa projektu badawczego pt. „„Zarządzanie różnorodnością w instytucjach kultury – na przykładzie Muzeum Zamkowego w Pszczynie” realizowanego w ramach „Programu Mentoringowego” Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK.
 • (II 2022 – VI 2023) Członkini zespołu badawczego w projekcie pt. „Zarządzanie dziedzictwem w obliczu kryzysu kadr kultury: badania pilotażowe" finansowanego w ramach MiniGRANTY POB Heritage.
 • (XII 2021 –IV 2023) Kierowniczka projektu pt. „Teorie spiskowe generowane przez cyfrowe wspólnoty przeciwników szczepień. Netnograficzne studium przypadku grupy Stop Nop na Facebooku” finansowanego w ramach MiniGRANTY POB Heritage (edycja specjalna: Humanistyka Cyfrowa).
 • (VI 2022 – XI 2022) Kierowniczka projektu pt. „Polityka edukacyjna w czasach wojny: studium przypadku Twittera Ministerstwa Edukacji i Nauki w Polsce” finansowanego w ramach Research Support Module.
 • (XII 2020 – II 2022) Uczestniczka w projekcie pt. „Kryzys pandemiczno-ekologiczny a rezyliencja organizacyjna. Studium przypadku uniwersytetów ludowych”  finansowanego w ramach Minigranty Talent Management (POB Anthropocene).
 • (XII 2020 – IX 2021) Kierowniczka projektu pt. „Style przywództwa i modele współpracy w dobie pandemii koronawirusa i kryzysu ekologicznego - na podstawie działalności Koalicji Żywa Ziemia” finansowanego w ramach Konkursu dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych „Granty dla przyszłości” (POB Society of the Future).
 • (II 2021 – XII 2021) Uczestniczka w projekcie pt. „Internet of others: Multi-method identity building for better ED&I (Equality, Diversity and Inclusion) at University” finansowanego w ramach Minigrantów badawczych dla młodych (POB DigiWorld).