prof. dr hab. Aleksander Noworól

Jednostka: Katedra Zarządzania Rozwojem i Rewitalizacji

e-mail: aleksander.noworol@uj.edu.pl

 

 

 

 

Habilitowany w naukach technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, specjalizuje się w zarządzaniu jednostkami terytorialnymi oraz rozwojem terytorialnym. Praktyki zawodowe i edukację podyplomową odbywał we: Francji, Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA i Izraelu.

W latach 1978-1998 był pracownikiem Politechniki Krakowskiej.

Poza działalnością naukową, posiada doświadczenia zawodowe w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym, sprawowaniu funkcji kierowniczych w administracji samorządowej oraz w organizacjach gospodarczych.

W latach 1994-1998 był dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa odpowiedzialnym za planowanie rozwoju, finansowanie inwestycji, aktywizację obszarów strategicznych, powoływanie
i nadzorowanie lokalnych instytucji rozwojowych.

Od 1998 do 2001 r. był zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w spółkach inwestycyjno-deweloperskich, odpowiedzialny za strategię, inwestycje, obrót nieruchomościami oraz koncepcje nowych przedsięwzięć.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim - od 2001 roku.

Prowadzi także działalność konsultingową w zakresie rozwoju gospodarczego i przestrzennego.

Jest autorem 4 książek z zakresu zarządzania terytorialnego. Prowadził badania w wielu dziedzinach m.in. dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich w Polsce i zagranicą, zarządzania w samorządzie terytorialnym, związków pomiędzy zarządzaniem terytorialnym, a instrumentami rozwoju. Autor lub współautor ponad 100 publikacji oraz autor lub główny ekspert ok. 100 opracowań eksperckich i doradczych, związanych z rewitalizacją i zarządzaniem rozwojem terytorialnym.

Strona internetowa:

www.noworol.eu

Zobacz również