Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego "Zarządzanie Publiczne" są kolejnym wydawnictwem naukowym Instytutu utworzonego w 1997 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Zeszyty Naukowe ISP uzupełniają ukazującą się od 2002 r. serię wydawniczą Zarządzanie w Sektorze Publicznym.Profil obu tych wydawnictw ilustruje specyfikę działalności naukowej i dydaktycznej instytutu i jednocześnie wypełnia niszę na rynku publikacji naukowych.

Artykuły dostępne są w wersji on line na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego  http://www.wuj.pl/page,art,artid,125.html

Dotychczas ukazały się następujące publikacje:

Zarządzanie publiczne 3(15)2011

Redaktor numeru: Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek

>>czytaj więcej

Zarządzanie publiczne 2(14)/2011

Redaktor numeru: Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek

>>czytaj więcej

Zarządzanie publiczne 1(13)2011

Redaktor numeru: Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek

>>czytaj więcej

Zarządzanie publiczne 4(12)/2010

Redaktor numeru: dr Ewa Bogacz-Wojtanowska

>>czytaj więcej

 

Zarządzanie publiczne 3(11)/2010

Redaktor numeru: dr Małgorzata Dąbrowska

>>czytaj więcej

 

Zarządzanie publiczne 1-2(9-10)/2010

Redaktor numeru: dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ

>>czytaj więcej

 

Zarządzanie publiczne 4(8)/2009

Redaktorzy numeru: Barbara Kożuch,Piotr Kołodziejczyk

>>czytaj więcej

Zarządzanie publiczne 3(7)/2009

Redaktorzy numeru: Grażyna Prawelska-Skrzypek, Beata Jałocha

>>czytaj więcej

Zarządzanie publiczne 2(6)/2009

Redaktorzy numeru: Jan Łuczyński, Grzegorz Mazurkiewicz

>>czytaj więcej

Zarządzanie publiczne 1(5)/2009

Redaktor numeru: Roman Batko

>>czytaj więcej

Zarządzanie publiczne 4/2008

Redaktorzy numeru:Grzegorz Mazurkiewicz, John M.Fisher

>>czytaj więcej

Zarządzanie publiczne 3/2007

Redaktor: Grażyna Prawelska-Skrzypek

>>czytaj więcej

Zarządzanie publiczne 2/2006

Redaktor: Grażyna Prawelska-Skrzypek

>>czytaj więcej

Zarządzanie publiczne 1/2005

Redaktor: Grażyna Prawelska-Skrzypek

>>czytaj więcej

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również